dnes je 20.6.2024

Input:

Čiastočne zaplatené faktúry dodávateľovi z pohľadu DPH v roku 2023

28.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.09.2.2 Čiastočne zaplatené faktúry dodávateľovi z pohľadu DPH v roku 2023

Ing. Ivana Glazelová


Otázka:

Spoločnosť objednala a obdržala tovar od dodávateľa v 7/2017 a obdržala aj faktúru od dodávateľa. Faktúra na vstupe s dátumom DPH 7/2017 bola zahrnutá do priznania DPH - odpočet za 7/2017. Faktúra bola uhradená dodávateľovi v čase splatnosti (v 10/2017) len vo výške základu dane. Výška DPH z danej faktúry nebola uhradená a je k dnešnému dnu vykázaný ako záväzok v salde spoločnosti. Dodávateľ v období od 9/2015 do 2/2021 bol evidovaný Finančnou správou v zozname s dôvodmi na zrušenie registrácie. Ako by mala spoločnosť postupovať pri vysporiadaní uvedenej položky?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§ 53b - Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke do 31.12.2022

Ods. 1 -  Ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ uplatnil odpočítanie dane,