dnes je 2.3.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Benefity poskytované pre vysoko spoľahlivé daňové subjekty

10.11.2022, Zdroj: Finančná správa SR

1. Vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti, ak sú splnené zákonné podmienky podľa § 47a daňového poriadku

Kontrolór vyhotoví čiastkový protokol, ak zvyšná preverená výška dane z pridanej hodnoty už nebude mať žiadny vplyv na vrátenú časť nadmerného odpočtu na základe čiastkového protokolu a sú

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu DPH profi.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

Nedostupné pre váš modul.