dnes je 16.7.2024

Input:

Bankový účet platiteľa DPH

24.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.1.12 Bankový účet platiteľa DPH

Ing. Ján Mintál

Povinnosť oznámiť bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH sa vzťahuje iba na fyzické a právnické osoby, ktoré majú postavenie platiteľa DPH. To znamená, že uvedená povinnosť vzniká zdaniteľným osobám registrovaným podľa § 4, skupinám DPH registrovaným podľa § 4b a zahraničným osobám registrovaným podľa § 5 zákona o DPH. Na zdaniteľné osoby registrované podľa iných ustanovení, napríklad podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH, sa teda povinnosť oznamovania účtov používaných na podnikanie nevzťahuje. Potrebné je tiež poznamenať, že s uvedenou oznamovacou povinnosťou úzko súvisí pôsobnosť inštitútu ručenia za daň. To sa za nezaplatenú daň môže uplatniť aj v prípade, ak nastane skutočnosť, že protihodnota za plnenie alebo jej časť bola zaplatená na bankový účet iný ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený na webovom sídle Finančného