dnes je 16.7.2024

Input:

Bankový účet platiteľa a oznamovacia povinnosť v roku 2024

22.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.2.3 Bankový účet platiteľa a oznamovacia povinnosť v roku 2024

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Podnikateľ – platiteľ DPH poskytuje reklamné služby len pre jednu českú firmu s českým IČ DPH, pričom dodanie týchto služieb neuvádza do daňového priznania k DPH – sú to služby s miestom dodania v ČR. Inú činnosť nevykonáva. Je platiteľ DPH povinný oznámiť účet zriadený v slovenskej banke, na ktorý mu chodia platby od zákazníka za tieto služby?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

Stanovisko:

Zákon o DPH ustanovuje platiteľom DPH povinnosť oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR každý účet, ktorý používajú alebo budú používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane, ako aj každú zmenu týkajúcu sa takéhoto účtu (ďalej iba „bankový účet”). Povinnosť oznámiť účet sa vzťahuje iba na fyzické a právnické osoby, ktoré majú