dnes je 1.12.2023

Input:

Archivácia faktúr v kontexte DPH

11.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.1.1 Archivácia faktúr v kontexte DPH

Ing. Ján Mintál

V zásade platí, že účtovná jednotka má povinnosť uchovávať a ochraňovať všetky účtovné doklady a účtovné záznamy súvisiace s účtovníctvom. Dĺžku archivácie účtovných dokladov a súvisiacich dokumentov ovplyvňuje predovšetkým § 35 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. ale aj iné právne predpisy. Z pohľadu problematiky DPH je podľa § 76 ZDPH platiteľ DPH povinný uchovávať:

  • kópie faktúr, ktoré vyhotovil alebo ktoré vyhotovil v jeho mene a na jeho účet odberateľ alebo tretia osoba, po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,

  • prijaté faktúry vyhotovené zdaniteľnou osobou alebo treťou osobou v jej mene a na jej účet po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,

  • prijaté faktúry vzťahujúce sa na investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) zákona o DPH do konca obdobia na úpravu odpočítanej dane podľa §