dnes je 7.6.2023

Ostatné oslobodenie od dane pri dovoze tovaru v roku 2022Archív

30.5.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pri vývoze tovaru a služieb v roku 2022Archív

27.5.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v roku 2022Archív

25.5.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odloženie daňovej exekúcie a zastavenie daňového exekučného konaniaArchív

18.5.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňová exekúcia a jej formyArchív

16.5.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový exekučný príkazArchív

13.5.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňová exekučná výzvaArchív

11.5.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekučný titulArchív

9.5.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Začatie daňového exekučného konaniaArchív

6.5.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové exekučné konanieArchív

2.5.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty v roku 2022Archív

29.3.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Z judikatúry: Medzičlánok vsunutý do pohyblivej dodávky tovaruArchív

10.3.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predmet dane z pridanej hodnoty a zdaniteľná osoba v roku 2022Archív

28.2.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava základu dane v roku 2022Archív

23.2.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nevymožiteľná pohľadávka z dodania tovaru v roku 2022Archív

9.2.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemožnosť vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v roku 2022Archív

3.2.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náležitosti opravného dokladu v roku 2022Archív

1.2.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v od 1. júla 2022Archív

3.1.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v do 30. júna 2022Archív

30.12.2021, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodanie tovaru v režime call-off stock podľa zákona o DPH v roku 2022Archív

27.12.2021, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodanie tovaru podľa zákona o DPH v roku 2022Archív

23.12.2021, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobitná oznamovacia povinnosť platiteľa od 15. novembra 2021Archív

18.11.2021, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Z judikatúry: Podmienky obnovy konaniaArchív

25.10.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Určenie dane podľa pomôcokArchív

12.8.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výzva na odstránenie nedostatkov daňového priznaniaArchív

10.8.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dokazovanie pri správe daníArchív

5.8.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dôkazné bremeno správcu daneArchív

3.8.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dôkazné bremeno daňového subjektuArchív

29.7.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Najčastejšie doklady vyžadované po začatí daňovej kontroly na DPHArchív

20.7.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístup k softvéru a informačno-komunikačným prostriedkomArchív

13.7.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyjadrovanie sa v priebehu daňovej kontrolyArchív

8.7.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predkladanie dokladov počas daňovej kontrolyArchív

6.7.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výsluch svedka a znalcaArchív

1.7.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rokovanie správcu dane so zamestnancami daňového subjektuArchív

29.6.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Umožnenie výkonu daňovej kontrolyArchív

24.6.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer