Daňový kalendár
september 2017
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Prenos daňovej povinnosti Slovenská republika - Maďarsko

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Prenos daňovej povinnosti v roku 2017

18.9.2017, Ing Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zahraničná osoba, prijala od Slovenskej firmy (platiteľa DPH) služby (stavebné práce na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na SK). Slovenská firma vystavila faktúru na nemecké DIČ, zahraničnej osoby s prenosom daňovej povinnosti § 69 ods. 12 ...
viac

Miesto dodania ostatných služieb v roku 2017

13.9.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o dani z pridanej hodnoty bližšie špecifikuje miesto dodania služby aj pri iných službách ako napríklad dodanie služby, ktorá spočíva v sprostredkovaní tovaru alebo služby osobou, ktorá koná v mene a na účet inej osoby, dodanej osobe ...
viac

Miesto dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných služieb a telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb v roku 2017

11.9.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o dani z pridanej hodnoty bližšie špecifikuje miesto dodania služby pri kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných službách,, ako aj telekomunikačných, služieb rozhlasového vysielania a ...
viac

Systém spracovania účtovníctvaGarancia

6.9.2017, Ing. Mária Vépyová, PhD., korektúra: Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia, Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová ; PhD. ; korektúra: Ing. Tomáš Janoušek ; Baker Tilly Slovakia; Ing. Zuzana Hrušovská ; Baker Tilly Slovakia; Ing. Ivana Glazelová Stiahnuť dokument smernica Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Osobitné pravidlo miesta dodania reštauračných služieb v roku 2017

6.9.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Miestom dodania reštauračných a stravovacích služieb ak berieme do úvahy poskytovanie reštauračných a stravovacích služieb na palubách lodí, lietadiel alebo vo vlakoch počas výkonu časti osobnej dopravy na území Európskej únie, je miestom, ...
viac

Smernica o stravovaní zamestnancov, príspevok zamestnávateľa na stravovanieGarancia

4.9.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zdeňka Dvoranová; Ivana Glazelová Stiahnuť dokument Podľa § 152 ZP zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť má aj ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Miesto dodania reštauračných služieb v roku 2017

4.9.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Miestom dodania reštauračných a stravovacích služieb je miesto, kde sa tieto služby fyzicky poskytnú. Reštauračné služby pozostávajú z dodania pripraveného alebo nepripraveného jedla a/alebo nápojov určených na konzumáciu ľuďmi v ...
viac

Zvolený spôsob účtovania gastrolístkovGarancia

1.9.2017, Bc. Lucia Hanusová, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bc. Lucia Hanusová; Ing. Ivana Glazelová Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Zvolený spôsob účtovania gastrolístkov.     Prílohy          Číslo smernice          Rozsah platnosti          Za ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Navrhovaná novela daňového poriadku od 1. 1. 2018Garancia

31.8.2017, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  563/2009 Z. z.  o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh novely daňového poriadku") je pokračovaním plnenia ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zamestnávanie mladistvýchGarancia

30.8.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Mladistvý zamestnanec je zamestnanec mladší ako 18 rokov. Maloletý zamestnanec je zamestnanec mladší ako 15 rokov alebo zamestnanec starší ako 15 rokov do ukončenia jeho povinnej školskej dochádzky. Spôsobilosť fyzickej ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomGarancia

9.1.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
49/1 Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Ide o základný princíp odpočítania dane, čo inak znamená, že toto právo je ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZDPH § 70 Vedenie záznamovGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Paragraf 70/1 Platiteľ je povinný viesť  podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období  o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarancia

8.2.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Právna úprava 69/1 Platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak. Komentár LEXDPH Z uvedeného znenia vyplýva, že ak má zdaniteľná osoba postavenie ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZDPH § 79 Nadmerný odpočetGarancia

13.2.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
79/1 Ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období s výnimkou podľa odseku 2. Ak platiteľ nemôže ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 19/1 (prvá a druhá veta zákona) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Dodanie tovaru, ak si tovar prevezme odberateľ v závode dodávateľa ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 8/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.1.2017 v čiastke č. 5)
  • 58/2017 Z.z. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov (vyšlo dňa: 21.3.2017 v čiastke č. 28)
  • 63/2017 Z.z. ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku (vyšlo dňa: 24.3.2017 v čiastke č. 31)
  • 87/2017 Z.z. novela zák. č. 160/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 88/2017 Z.z. novela zák. č. 162/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 171/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2017 v čiastke č. 70)
  • 180/2017 Z.z. novela zák. č. 289/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 6.7.2017 v čiastke č. 74)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Aktuality z výkazov DPH a vybrané problémy DPH

4.10.2017, Žilina
Lektorka: PhDr. Marta Rešetková, PhD.
Seminár zameraný na aktuálne témy, ktoré Vás trápia. Získajte prehľad vybraných ustanovení zákona o DPH, aktuálnych usmernení, pokynov a poučení k DPH. Skúsený lektor témy aplikuje na praktických príkladoch. Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

14.11.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

14.12.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

DPH a DzP v daňovej judikatúre

25.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás zaujímavý seminár s problematikou daňovej judikatúry. Rozbor sa zameriava na popis predmetu sporu spolu s konkrétnymi citáciami zákonov relevantných k sporu. Rozbor uzatvára odôvodnenie rozsudku... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: