Najnovšie
 
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Zintenzívni a zefektívni sa medzinárodná vzájomná spolupráca v boji proti daňovým únikom?
7.10.2014, Ing. Blažena Kvetná, zdroj: Verlag Dashöfer
Vo štvrtok 2.10.2014 sa v Prahe uskutočnilo stretnutie ministrov financií krajín V4, Rakúska a Nemecka, ktorí - okrem iného - konzultovali i o tom, ako zintenzívniť a zefektívniť medzinárodnú vzájomnú spoluprácu v boji proti daňovým únikom.
Súvisiace dokumenty

Zákon o DPH - dôležité zmeny od 1. januára 2015
18.9.2014, Ing. Lenka Pajtinková, zdroj: Verlag Dashöfer
Od nového roka nadobudne účinnosť väčšina zmien prijatých novelou zákona o DPH v júli. K významným zmenám, na ktoré určite nesmiete zabudnúť patrí ja zrušenie povinnosti podávať kontrolný výkaz a daňové priznanie k DPH v rovnaký deň. No pripravovaných zmien je oveľa viac.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Oslobodenie od dane pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa zákona o DPH v roku 2014
25.11.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Služby zdravotnej starostlivosti sú podľa § 29 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. oslobodené od dane, bez ohľadu na to, či sú poskytované štátnymi alebo neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami.
Súvisiace dokumenty

Posúdenie daňovej povinnosti pri kúpe a predaji automobilu z pohľadu DPH roku 2014
13.11.2014, Ing. Tomáš Janoušek, zdroj: Verlag Dashöfer
Ako vysporiadať DPH, ak ste kúpili auto a následne ho chcete predať?
Súvisiace dokumenty

Preprava osôb zo Slovenska do Čiech a späť z pohľadu DPH
11.11.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Pre správnu aplikáciu uplatnenia dane z pridanej pri preprave osôb medzi členskými štátmi je nutné vymedziť miesto dodania služby.
Súvisiace dokumenty

Skladovanie tovaru a vznik prevádzkane na účely zákona o DPH
6.11.2014, Ing. Antónia Parajková, zdroj: Verlag Dashöfer
V zmysle zmluvy o skladovaní tovaru, podstatou skladovacích služieb je prevzatie zodpovednosti a starostlivosť za prevzatý tovar, manipulácia s tovarom až po jeho výdaj zo skladu vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Dodanie tovaru v Českej republike pre slovenského odberateľa
4.9.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Platiteľ DPH, registrovaný v ČR nám fakturoval tovar, ktorý fyzicky dodal priamo nášmu zákazníkovi v ČR, t.j. tovar neopustil územie dodávateľa.
Súvisiace dokumenty

Uvedenie prijatej fakútry obsahujúcej služby so základnou sadzbou dane ako aj oslobodené plnenie do Kontrolného výkazu k DPH
11.8.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Na faktúre od právnika máme služby, ktoré podliehajú 20% DPH, ako aj položky (kolky a poplatok za zverejnenie v Obchodnom vestníku), pri ktorých je uvedená 0% DPH.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

28.11.2014, Žilina
Lektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

3.12.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie v praktických príkladoch

8.12.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Nenechajte si ujsť zaujímavý seminár s problematikou transferového oceňovania. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2014

10.12.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Zdenka Karak
Dokumentácia transferového oceňovania je dôkaz, ktorým daňový subjekt preukazuje, že transakcie, ktoré uskutočňuje so zahraničnými závislými osobami sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP

10.12. - 12.12.2014, Bratislava
Lektori: Kolektív lektorov z praxe
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvom, daňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom... Prihláška tu!

Daňové spory a polemické daňové výdavky

11.12.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Ing. Emil Burák PhD.
Pripravili sme pre Vás školenie zamerané na najčastejšie daňové spory. Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

11.12.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!