Daňový kalendár
máj 2016
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie

Škody v súvislosti s DPH v roku 2016Garancia

31.5.2016, Ing. Juraj Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Občianske právo definuje škodu ako ujmu spôsobenú v majetkovej oblasti (teda na majetku alebo majetkových právach) niekoho (tzv. poškodeného), ktorú možno objektívne vyjadriť v peniazoch. Pojem škoda je definovaný na účely účtovníctva v ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komunikácia s úradmi pri dovoze tovaru z tretích krajín v roku 2016Garancia

31.5.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Kvôli dostupnosti zahraničných trhov dochádza k častejšiemu obchodovaniu medzi podnikateľmi z rôznych krajín aj mimo Európskej únie. V rámci toho je potrebné vedieť, s ktorými úradmi je potrebné komunikovať a aké povinnosti je nutné ...
celý článok

Prenesenie daňovej povinnosti pri dodaní betónu v roku 2016Garancia

30.5.2016, Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša firma vyrába transportbetón. Tento betón dodáva odberateľovi tromi rôznymi spôsobmi: o odberateľ si ho prevezme sám na vlastné náklady, samotná výroba betónu nepodlieha samozdaneniu podľa § 69 ods. 12 písm. j) - fakturujeme s DPH. o naša spoločnosť ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Započítanie pohľadávok a protihodnota za tovar/službu v peniazochGarancia

30.5.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 580 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) jedným zo spôsobov zániku záväzku je aj započítanie pohľadávok - v dôsledku uplatnenia tohto inštitútu totižto dochádza k ...
celý článok

Refundácia dane v roku 2016Garancia

28.5.2016, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o DPH upravuje vrátenie DPH zahraničnej osobe z iného členského štátu, vrátenie DPH zahraničnej osobe z tretieho štátu a tiež upravuje postup slovenského platiteľa dane, ktorý žiada o vrátenie DPH z iného členského štátu. Od roku 2010 sa uplatňuje ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vrátenie DPH zo surovín nakupovaných reštauračným zariadením v roku 2016Garancia

27.5.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Reštauračné zariadenia (žiadateľ) uplatňujú nárok na vrátenie dane podaním žiadosti o vrátenie dane v elektronickej forme prostredníctvom elektronického portálu v členskom štáte, v ktorom majú sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, ...
celý článok

Dodanie tovaru do členských štátov EÚ z pohľadu DPH v roku 2016Garancia

26.5.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri dodaní tovaru zo SR do iného členského štátu (s výnimkou dodávok nových dopravných prostriedkov), je potrebné rozlišovať, komu sú dodávky tovaru určené. Ak je odberateľom tovaru v inom členskom štáte osoba registrovaná pre daň, dodávka tovaru je oslobodená ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZP § 85 Pracovný časGarancia

26.5.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. TRETIA ČASŤ PRACOVNÝ ČAS A DOBA ODPOČINKU § 85 Pracovný čas (1) Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.   K § 85: [Pracovný ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Nárok na odpočet DPH pri výdavkoch na reprezentáciu v roku 2016Garancia

26.5.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nie je možné vždy jasne zadefinovať, či sa dodanie určitého predmetu bude považovať za reklamný predmet, reprezentáciu alebo obchodnú vzorku. Pre každú z uvedených kategórií platí osobitné ustanovenie daňovej legislatívy z hľadiska uznania ...
celý článok

Komentár k ZDPH § 78a Kontrolný výkazGarancia

24.5.2016, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 78a/1 Platiteľ je povinný podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Platiteľ nie je povinný podať kontrolný ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Prenesenie daňovej povinnosti v súvislosti s § 69 zákona o DPH účinného od 2.1.2013Archív

4.4.2013, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
OTÁZKA: Predpokladám, že „prenesenie daňovej povinnosti“ v súvislosti s ustanovením § 69 ods. 12 písm. c), t. j. predaj stavby nachádzajúcej sa na Slovensku v prípade, že sa predávajúci rozhodne predaj zdaňovať, nie je možné uplatniť v prípade ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odvedenie DPH pri preradení automobilu u fyzických osôb podnikateľov do osobného užívania (2013)Archív

20.7.2013, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer
Preradenie automobilu z obchodného majetku platiteľa dane z pridanej hodnoty do osobného užívania fyzickej osoby sa považuje za dodanie tovaru, ktoré je predmetom dane, pokiaľ pri kúpe tejto veci bolo uplatnené úplné alebo čiastočné odpočítanie DPH. Uvedené ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia služieb z pohľadu zákona o DPH od 1.1.2014Archív

4.2.2014, Ing. Antónia Parajková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Refakturujem náklady na SC dcérskej spoločnosti v rámci SR, ide o letenku, stravné a reprezentačné. Do ktorého riadku tlačiva DPH sa uvedú tieto tržby? Vypočítava sa z týchto plnení sa na konci roka koeficient? Ak zdaniteľná osoba pri obstaraní ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vykázanie tuzemského samozdanenia v roku 2015 v daňovom priznaní DPHArchív

5.10.2015, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V ktorom riadku DPH priznania sa vykazuje tuzemské samozdanenie u príjemcu tovaru (riadok 7,8 alebo riadok 9,10 DPH priznania)? Podľa poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného opatrením MF SR základ dane za ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2016Garancia

11.9.2015, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. by mala vstúpiť do platnosti od 1. januára 2016. Pre daňovníkov by mala byť zavedená osobitná úprava uplatňovania dane, ďalej tu bude zakomponovaná podpora začínajúcich podnikateľov prostredníctvom ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 22/2016 Z.z. novela op. č. 601/2007 Z.z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 3)
  • 23/2016 Z.z. novela op. č. 385/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 3)
  • 24/2016 Z.z. novela op. č. 580/2005 Z.z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 3)
  • 25/2016 Z.z. novela op. č. 389/2014 Z.z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 3)
  • 26/2016 Z.z. novela op. č. 628/2007 Z.z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 3)
  • 27/2016 Z.z. novela op. č. 472/2010 Z.z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 3)
  • 57/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľnosti (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 6)
  • 113/2016 Z.z. ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 2.3.2016 v čiastke č. 19)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Daňová kontrola a daňová optimalizácia v roku 2016

21.10.2016, Bratislava
Kolektív lektorov: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý, JUDr. Ľubica Masárová
Prinášame Vám konferenciu zameranú na problematiku optimalizácie Vašich daní. Počas konferencie získate cenné informácie aplikovateľné vo Vašom podnikaní. Zárukou spokojností je skúsený autorský kolektív. Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

18.7.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

22.6.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

7.9.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

DPH a DzP v daňovej judikatúre

8.6.2016, Žilina
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás zaujímavý seminár s problematikou daňovej judikatúry. Rozbor sa zameriava na popis predmetu sporu spolu s konkrétnymi citáciami zákonov relevantných k sporu. Rozbor uzatvára odôvodnenie rozsudku... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: