Najnovšie
 
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Zintenzívni a zefektívni sa medzinárodná vzájomná spolupráca v boji proti daňovým únikom?
7.10.2014, Ing. Blažena Kvetná, zdroj: Verlag Dashöfer
Vo štvrtok 2.10.2014 sa v Prahe uskutočnilo stretnutie ministrov financií krajín V4, Rakúska a Nemecka, ktorí - okrem iného - konzultovali i o tom, ako zintenzívniť a zefektívniť medzinárodnú vzájomnú spoluprácu v boji proti daňovým únikom.
Súvisiace dokumenty

Zákon o DPH - dôležité zmeny od 1. januára 2015
18.9.2014, Ing. Lenka Pajtinková, zdroj: Verlag Dashöfer
Od nového roka nadobudne účinnosť väčšina zmien prijatých novelou zákona o DPH v júli. K významným zmenám, na ktoré určite nesmiete zabudnúť patrí ja zrušenie povinnosti podávať kontrolný výkaz a daňové priznanie k DPH v rovnaký deň. No pripravovaných zmien je oveľa viac.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Miesto dodania pri doprave osôb do iného členského štátu v roku 2014
23.10.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Miestom dodania dopravy osôb je podľa § 16 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len: „ZDPH“) miesto, kde sa doprava osôb vykonáva.
Súvisiace dokumenty

Vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty od 1.10.2014
21.10.2014, Ing. Blažena Kvetná, zdroj: Verlag Dashöfer
Vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2014 bolo zverejnené oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/20939/2014-731 o vydaní poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty.
Súvisiace dokumenty

Miesto dodania stavebných prác poskytnutých platiteľom dane so zahraničnou registráciou pre daň v roku 2014
21.10.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenská s.r.o. platiteľ DPH na Slovensku aj v Česku /má pridelené aj české IČ DPH/ vykonáva stavebné práce v Česku slovenskými zamestnancami pre českého platiteľa DPH. Ak sa vystavuje faktúra - vystaví sa s českým IČ DPH s 0 DPH? Odvolávka bude na prenesenie daňovej povinnosti podľa par. 92 českého zákona o DPH ? Alebo so slovenským IČ DPH s 0 DPH? Čo uviesť do odvolávky pre plnenie s O % DPH?
Súvisiace dokumenty

Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu – samozdanenie v praxi
16.10.2014, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom, alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Dodanie tovaru v Českej republike pre slovenského odberateľa
4.9.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Platiteľ DPH, registrovaný v ČR nám fakturoval tovar, ktorý fyzicky dodal priamo nášmu zákazníkovi v ČR, t.j. tovar neopustil územie dodávateľa.
Súvisiace dokumenty

Uvedenie prijatej fakútry obsahujúcej služby so základnou sadzbou dane ako aj oslobodené plnenie do Kontrolného výkazu k DPH
11.8.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Na faktúre od právnika máme služby, ktoré podliehajú 20% DPH, ako aj položky (kolky a poplatok za zverejnenie v Obchodnom vestníku), pri ktorých je uvedená 0% DPH.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

IFRS komplexný kurz II.

27. - 28.11.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Jana Mundierová
Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I.... Prihláška tu!

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

28.11.2014, Žilina
Lektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

3.12.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie v praktických príkladoch

8.12.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Nenechajte si ujsť zaujímavý seminár s problematikou transferového oceňovania. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2014

10.12.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Zdenka Karak
Dokumentácia transferového oceňovania je dôkaz, ktorým daňový subjekt preukazuje, že transakcie, ktoré uskutočňuje so zahraničnými závislými osobami sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Prihláška tu!

Daňové spory a polemické daňové výdavky

11.12.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Ing. Emil Burák PhD.
Pripravili sme pre Vás školenie zamerané na najčastejšie daňové spory. Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

11.12.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!