Daňový kalendár
február 2016
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29      
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.2.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie

Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby od 1. januára 2016Garancia

14.2.2016, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1. januára 2016 novela zákona o DPH zavádza pre vybrané subjekty osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru a služby v tuzemsku, pri ktorých je platiteľ povinný platiť daň (ďalej iba „osobitná úprava“). Ide o  ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Najčastejšie problémy pri kontrolnom výkaze v roku 2015Garancia

12.2.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty sumarizuje najhodnotnejšiu bázu informácií, vďaka ktorej sa zachytávajú aj nové typy podvodov. Najčastejšie chyby v podaných kontrolných výkazoch môžeme rozdeliť na chyby v identifikácii a chyby v transakciách ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Znížená sadzba dane na chlieb

12.2.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sme firma, ktorá sa zaoberá stravovacími službami. Poskytujeme stravu zamestnancom externej firme s tým, že zamestnancom predávame aj tovar, ktorý si neplatia, ale zamestnávateľ im to zráža zo mzdy. Jedná sa konkrétne o chlieb, ktorý nakupujeme s 10% DPH. Ich ...
celý článok

Uchovávanie faktúr v roku 2016Garancia

11.2.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Platiteľ, zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, ako aj právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, sú povinní uchovávať faktúry. Taktiež každá osoba, ktorá predá alebo kúpi nový dopravný prostriedok do alebo z iného členského štátu, je povinná ...
celý článok

Tuzemské samozdanenie a oprava základu dane z pohľadu DPH v roku 2016Garancia

10.2.2016, Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokiaľ odberateľ nemá k dispozícii faktúru od dodávateľa stavebných prác k termínu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, kedy boli práce dodané, je povinný uviesť do daňové priznania za toto obdobie v riadku 9 a 10 daňového priznania údaje ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Správne uvedenie základu dane podľa § 25 zákona o DPH v roku 2016Garancia

8.2.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z § 25 ods. 3) zákona o DPH mi nie je jasné, v ktorom zdaňovacom období sa uvedie rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou? V jednej vete sa píšu dva rôzne fakty: 1) za zdaňovacie obdobie, v ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Obsah faktúry v roku 2016Garancia

8.2.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zdaniteľná osoba je povinná zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry od jej vydania do konca obdobia na uchovávanie faktúry, pričom faktúra musí obsahovať predpísané náležitosti. Zdaniteľná osoba je povinná zabezpečiť ...
celý článok

Refakturácia mýtneho z pohľadu DPH v roku 2016Garancia

6.2.2016, Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prepravná spoločnosť XY, s. r. o. (platiteľ DPH), ktorá sa zaoberá aj prenájmom hnuteľných a nehnuteľných vecí, prenajíma spoločnosti Z (tiež platiteľ DPH v SR) motorové vozidlo. Spoločnosť XY, s. r. o. mesačne fakturuje nájom za používanie MV a tiež bude ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daň z motorových vozidiel za rok 2015Garancia

6.2.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2015 sa pre § 7 pre uplatnenie zníženia/zvýšenia použije ktorý dátum? Napr. 25 % - 36 mesiacov od prvej evidencie - do 1. 1. 2015 alebo 31. 12. 2015 alebo 1. 1. 2016? Odpoveď: ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodanie tovaru do iného členského štátu ako je sídlo odberateľa v roku 2016Garancia

5.2.2016, Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Holandská spoločnosť platiteľ DPH si pod IČ DPH holandským objedná u slovenského dodávateľa registrovaného na Slovensku pod IČ DPH SK tovar. Pričom holandská spoločnosť chce, aby bol tovar premiestnený do Poľska, kde je holandská spoločnosť registrovaná pre ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najčítanejšie

Vyúčtovanie faktúry v kontrolnom výkazeGarancia

28.5.2015, Ing. Antónia Parajková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyúčtovacia faktúra za energie (od firmy, ktorá nám fakturuje prenájom kancelárskych priestorov a aj energii - voda, elektrina, plyn) za 1. polrok obsahuje spotrebované energie za 1. polrok, potom sú jedným riadkom odpočítané zálohy (s ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomGarancia

11.12.2015, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
49/1 Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Ide o základný princíp odpočítania dane, čo inak znamená, že toto právo je možné využiť iba v prípade, ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2013

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2016Archív

11.9.2015, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. by mala vstúpiť do platnosti od 1. januára 2016. Pre daňovníkov by mala byť zavedená osobitná úprava uplatňovania dane, ďalej tu bude zakomponovaná podpora začínajúcich podnikateľov prostredníctvom ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novela zákona o DPH od 1.1.2014 - novelizácia § 66Archív

26.1.2014, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Paragraf 66 zákona sa doplnil o nový odsek 16 s cieľom riešiť situácie, kedy dochádza k zámernému zamieňaniu bežného režimu dane s osobitnou úpravou uplatňovania dane. Platitelia dane, ktorí napríklad nakupujú ojazdené motorové vozidlá z iného členského štátu, ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenesenie daňovej povinnosti v súvislosti s § 69 zákona o DPH účinného od 2.1.2013Archív

4.4.2013, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
OTÁZKA: Predpokladám, že „prenesenie daňovej povinnosti“ v súvislosti s ustanovením § 69 ods. 12 písm. c), t. j. predaj stavby nachádzajúcej sa na Slovensku v prípade, že sa predávajúci rozhodne predaj zdaňovať, nie je možné uplatniť v prípade ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 22/2016 Z.z. novela op. č. 601/2007 Z.z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 3)
  • 23/2016 Z.z. novela op. č. 385/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 3)
  • 24/2016 Z.z. novela op. č. 580/2005 Z.z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 3)
  • 25/2016 Z.z. novela op. č. 389/2014 Z.z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 3)
  • 26/2016 Z.z. novela op. č. 628/2007 Z.z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 3)
  • 27/2016 Z.z. novela op. č. 472/2010 Z.z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 3)
  • 57/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľnosti (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 6)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

12.4.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

22.6.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

10.3.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

DPH a DzP v daňovej judikatúre

8.6.2016, Žilina
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás zaujímavý seminár s problematikou daňovej judikatúry. Rozbor sa zameriava na popis predmetu sporu spolu s konkrétnymi citáciami zákonov relevantných k sporu. Rozbor uzatvára odôvodnenie rozsudku... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: