Daňový kalendár
jún 2016
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Najbližšia daňová povinnosť
30.6.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Trojstranný obchod v praxi v roku 2016 (I. časť)Garancia

27.6.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Trojstranný obchod je upravený v § 45 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. Ide o obchod, na ktorom sa zúčastňujú tri osoby, ktoré sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch a predmetom obchodu je dodanie toho ...
celý článok

Komentár k ZP § 89 Pružný pracovný čas a pracovná cestaGarancia

23.6.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 89 Pružný pracovný čas sa neuplatní, ak zamestnávateľ vyšle zamestnanca na pracovnú cestu. Zamestnávateľ na tento účel určí pevný začiatok a koniec pracovnej zmeny.   K § 89: [ Pružný pracovný čas a pracovná cesta ] V § 89 sa ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Odpočet DPH z faktúry za ubytovanie v roku 2016Garancia

22.6.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Firma zamestnala príslušníka iného štátu (z Turecka) na pracovnú zmluvu. V pracovnej zmluve je dohodnuté, že mu bude platiť náklady na ubytovanie v meste, kde má zamestnávateľ sídlo. Môže si zamestnávateľ uplatniť odpočet DPH pri takejto faktúre za ubytovanie? ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Miesto dodania reštauračných služieb (§16 ods. 10 a 11)Garancia

22.6.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Miestom dodania reštauračných a stravovacích služieb je miesto, kde sa tieto služby fyzicky poskytnú, ak neberieme v úvahu poskytovanie reštauračných a stravovacích služieb na palubách lodí, lietadiel alebo vo vlakoch počas výkonu časti ...
celý článok

KONTROLNÝ VÝKAZ K DPH V ROKU 2016Garancia

21.6.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podanie kontrolného výkazu na základe § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „ zákon o DPH“) predstavuje pre platiteľov DPH nepeňažnú povinnosť. Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty bol zavedený ...
celý článok

Prenájom priestorov a vznik daňovej povinnosti z pohľadu DPH v roku 2016Garancia

20.6.2016, Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša organizácia prenajíma priestory, na základe čoho vystavujeme splátkové listy na obdobie od 1. 1. do 31. 12., tzn. za kalendárny rok. Ako je to s vystavením faktúry za prenájom priestorov na obdobie od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017? Kedy som povinná vystaviť ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Úhrada faktúry v hotovosti v roku 2016Garancia

20.6.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti zakazuje vykonávať platby v hotovosti prevyšujúce sumu 15 000 eur, ak ide o platby medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi. V prípade, že je odovzdávajúcim alebo preberajúcim ...
celý článok

Určenie miesta nadobudnutia tovaru v roku 2016Garancia

18.6.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Sme platcom DPH v SR a zúčastnili sme sa výstavy v ČR. Náš dodávateľ z Litvy (platca DPH v Litve) nám dodal tovar do ČR kvôli výstave. Po ukončení výstavy sme si tovar dali previesť prepravcom do SR. Ako je to s DPH, ide o nadobudnutie tovaru v ČR, alebo ako ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Registrácia slovenských podnikateľov pre DPH v IČŠGarancia

17.6.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Proces registrácie za platcu dane z pridanej hodnoty je komplikovaný a pomerne časovo náročný, a závisí aj od krajiny, kde žiada podnikateľ o registráciu. Okrem dokladovania všetkých skutočností o ekonomickej činnosti osoby, vypĺňania ...
celý článok

Zaznamenanie dobropisu z Nemecka do KV a daňového priznania k DPH v roku 2016Garancia

16.6.2016, Ing Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dostali sme doklad s názvom Credit memo od nemeckej spoločnosti za vyplnenie dotazníkov (dostaneme k tomu odmenu). Ako mám postupovať z hľadiska DPH a kontrolného výkazu? Pokiaľ Creditmemo (Credit memorandum) možno v danom prípade chápať ako dobropis, ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najčítanejšie

Refakturácia služieb z pohľadu zákona o DPH od 1.1.2014Archív

4.2.2014, Ing. Antónia Parajková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Refakturujem náklady na SC dcérskej spoločnosti v rámci SR, ide o letenku, stravné a reprezentačné. Do ktorého riadku tlačiva DPH sa uvedú tieto tržby? Vypočítava sa z týchto plnení sa na konci roka koeficient? Ak zdaniteľná osoba pri obstaraní ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vykázanie tuzemského samozdanenia v roku 2015 v daňovom priznaní DPHArchív

5.10.2015, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V ktorom riadku DPH priznania sa vykazuje tuzemské samozdanenie u príjemcu tovaru (riadok 7,8 alebo riadok 9,10 DPH priznania)? Podľa poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného opatrením MF SR základ dane za ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenesenie daňovej povinnosti v súvislosti s § 69 zákona o DPH účinného od 2.1.2013Archív

4.4.2013, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
OTÁZKA: Predpokladám, že „prenesenie daňovej povinnosti“ v súvislosti s ustanovením § 69 ods. 12 písm. c), t. j. predaj stavby nachádzajúcej sa na Slovensku v prípade, že sa predávajúci rozhodne predaj zdaňovať, nie je možné uplatniť v prípade ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočný kontrolný výkaz DPHArchív

12.4.2014, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V dodatočnom kontrolnom výkaze (DKV) sa uvádzajú len tie údaje, ktoré sa opravujú. Platiteľ podáva druhy, resp. tretí, ... dodatočný výkaz. Ku ktorému výkazu sa ma vzťahovať druhý dodatočný výkaz?  Vždy k riadnemu, respektíve poslednému opravenému? ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarancia

7.1.2016, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
69/1 Platiteľ , ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak.   Z uvedeného znenia vyplýva, že ak má zdaniteľná osoba postavenie platiteľa a dodáva v tuzemsku tovar alebo službu , je ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 194/2016 Z.z. vo veci nesúladu § 141a Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.6.2016 v čiastke č. 53)
  • 195/2016 Z.z. ustanovuje technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní (vyšlo dňa: 14.6.2016 v čiastke č. 53)
  • 196/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 66/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 15.6.2016 v čiastke č. 54)
  • 197/2016 Z.z. Dohoda o spolupráci na systéme satelitnej navigácie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom (vyšlo dňa: 21.6.2016 v čiastke č. 55)
  • 198/2016 Z.z. Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (vyšlo dňa: 21.6.2016 v čiastke č. 55)
  • 199/2016 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 21.6.2016 v čiastke č. 55)
  • 200/2016 Z.z. Rokovací poriadok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 22.6.2016 v čiastke č. 56)
  • 201/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach (vyšlo dňa: 23.6.2016 v čiastke č. 57)
  • 202/2016 Z.z. Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (vyšlo dňa: 23.6.2016 v čiastke č. 57)
  • 203/2016 Z.z. doplnenie zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (vyšlo dňa: 23.6.2016 v čiastke č. 57)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Daňová kontrola a daňová optimalizácia v roku 2016

21.10.2016, Bratislava
Kolektív lektorov: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý, JUDr. Ľubica Masárová
Prinášame Vám konferenciu zameranú na problematiku optimalizácie Vašich daní. Počas konferencie získate cenné informácie aplikovateľné vo Vašom podnikaní. Zárukou spokojností je skúsený autorský kolektív. Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

18.7.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

29.7.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

7.9.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

DPH a DzP v daňovej judikatúre

18.8.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás zaujímavý seminár s problematikou daňovej judikatúry. Rozbor sa zameriava na popis predmetu sporu spolu s konkrétnymi citáciami zákonov relevantných k sporu. Rozbor uzatvára odôvodnenie rozsudku... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: