Daňový kalendár
marec 2017
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Dodanie služby a samozdanie v roku 2017

20.3.2017, Ing. Beáta Jarošová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
SK odberateľ, platca DPH objednal od CZ dodávateľa, platcu DPH, aktualizáciu licencií na rok 2017. Faktúra bola vystavená s dátumom vystavenia = dátum dodania dňa 8.12.2016, ako riadny daňový doklad. Úhrada faktúry prebehla dňa 3.1.2017 ...
celý článok

Daň zo stavieb v roku 2017 - výpočet daňovej povinnosti pri stavbe využívanej na viaceré účely

20.3.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daň zo stavieb, na základe ustanovení § 4 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, patrí do kategórie dane z nehnuteľností. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. ...
celý článok

Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru v roku 2017

15.3.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru sa týka dodania tovaru v daňovom sklade, v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a prístavov a na palubách lietadiel, dodania tovaru na zásobenie plavidiel, dodania tovaru na zásobenie lietadiel ...
celý článok

Oslobodenie od dane pri vývoze služieb v roku 2017

13.3.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Oslobodenie od dane pri vývoze služieb sa týka spracovateľských operácií na hnuteľnom majetku, služby priamo spojené s vývozom tovaru a s tovarom pod colným opatrením, dodania, opravy, úpravy, údržby a nájmu námorných plavidiel, dodania, ...
celý článok

Dobropis pri zmene krajiny registrácie na daňGarancia

8.3.2017, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Náš dodávateľ odišiel zo Slovenska a od 1. 11. 2016 sa stal našim českým dodávateľom. Z dodávky spred tohto obdobia, teda kým bol ešte slovenský dodávateľ, nám opravoval dobropisom cenu tovaru. Dobropis má teda všetky náležitosti ako ...
celý článok
Zámok

Daňová licencia a vstup do likvidácieGarancia

6.3.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť vstúpila do likvidácie, a preto ku dňu predchádzajúcemu vstupu do likvidácie zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku a podáva daňové priznanie (napr. 1. 1. 2016 až 21. 11. 2016). Výsledok hospodárenia je strata. Je povinná zaplatiť ...
celý článok
Zámok

Pokračovanie komentára k vzájomne súvisiacim ustanoveniam vrátane prechodného ustanovenia a k ďalším vybraným ustanoveniam daňového poriadku - čl. I z. č. 298/2016 Z.z.Garancia

2.3.2017, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
8. Výzva na odstránenie nedostatkov daňového priznania - § 17 Ust. § 17 - Výzva na odstránenie nedostatkov daňového priznania; upravuje postup správcu dane v prípade, ak má správca dane pochybností o správnosti a iných pochybností podaného ...
celý článok
Zámok

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v roku 2017

2.3.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Platca dane, obchodník s elektrinou, nakúpil elektrinu od českého obchodníka, platcu dane. Faktúra je vystavená dňa 1.3.2017 za obchody realizované v mesiaci február 2017. Miesto dodania je na Slovensku, slovenský obchodník, platca dane, si ...
celý článok

Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v roku 2017

1.3.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V článku si priblížime služby oslobodené od dane pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. V článku si ...
celý článok

DPH pri preradení nehnuteľnosti z podnikania SZČO do osobného užívania v roku 2017

1.3.2017, Ing. Beáta Jarošová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Obraciame sa na Vás s prosbou o zodpovedanie nasledujúceho dotazu: SZČO, platiteľ dane, nadobudol nehnuteľnosť kúpou od fyzickej osoby, neplatcu DPH, v sume 17 707,10 EUR. V danom roku a nasledujúcich rokoch boli náklady na ...
celý článok
Najčítanejšie

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomGarancia

9.1.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
49/1 Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Ide o základný princíp odpočítania dane, čo inak znamená, že toto právo je ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Evidencia DPH- vzor evidencie pre odpočítanie daneGarancia

17.10.2016, Ing. Božena Ninčáková, Ing. Zuzana Hrušovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Božena Ninčáková; Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia; Ing. Tomáš Janoušek Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor Evidencia DPH za obdobie Spoločnosť: Evidencia za zdaniteľné obdobie: Spracoval:...................................................... dňa . ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Smernica o evidencii DPH pre platiteľa DPHGarancia

17.10.2016, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. korektúra: Ing. Tomáš Janoušek Baker Tilly Slovakia; Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov smernice   Evidencia dane z pridanej hodnoty   Prílohy       Číslo smernice ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Refakturácia služieb z pohľadu zákona o DPH od 1.1.2014Archív

4.2.2014, Ing. Antónia Parajková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Refakturujem náklady na SC dcérskej spoločnosti v rámci SR, ide o letenku, stravné a reprezentačné. Do ktorého riadku tlačiva DPH sa uvedú tieto tržby? Vypočítava sa z týchto plnení sa na konci roka koeficient? Ak zdaniteľná osoba pri obstaraní ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyGarancia

26.5.2015, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 19/1 (prvá a druhá veta zákona) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Dodanie tovaru, ak si tovar prevezme odberateľ v závode dodávateľa ( ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 8/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.1.2017 v čiastke č. 5)
  • 63/2017 Z.z. ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku (vyšlo dňa: 24.3.2017 v čiastke č. 31)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Aktuality z výkazov DPH a vybrané problémy DPH

12.4.2017, Žilina
Lektorka: PhDr. Marta Rešetková, PhD.
Seminár zameraný na aktuálne témy, ktoré Vás trápia. Získajte prehľad vybraných ustanovení zákona o DPH, aktuálnych usmernení, pokynov a poučení k DPH. Skúsený lektor témy aplikuje na praktických príkladoch. Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

28.4.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký, Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

29.5.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

11.5.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

DPH a DzP v daňovej judikatúre

13.9.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás zaujímavý seminár s problematikou daňovej judikatúry. Rozbor sa zameriava na popis predmetu sporu spolu s konkrétnymi citáciami zákonov relevantných k sporu. Rozbor uzatvára odôvodnenie rozsudku... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: