Daňový kalendár
apríl 2017
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2017 - Osobitný odvod finančných inštitúcií

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Zrušenie registrácie osoby registrovanej podľa § 7 zákona o DPH v roku 2017

19.4.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Osoba registrovaná podľa § 7 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň, ak v bežnom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu ...
viac

Prenájom nehnuteľnosti na území SR českou spoločnosťou z pohľadu DPH v roku 2017Garancia

17.4.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť so sídlom v Českej republike, platca DPH v Českej republike, si nechá postaviť dom na Slovensku. Dom bude prenajímať ako nehnuteľnosť, nebude poskytovať iné služby, služba bude prenájom nie ubytovanie. 1.Môže byť odberateľ energie, ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zrušenie registrácie skupiny v roku 2017

17.4.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňový úrad zruší registráciu skupiny k 31. decembru kalendárneho roka, ak zástupca skupiny podá žiadosť o zrušenie takejto registrácie najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka. Ak je žiadosť o zrušenie registrácie podaná po 31. októbri ...
viac

Miesto dodania sprostredkovateľskej služby zdaniteľnej osobe v roku 2017Garancia

14.4.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obchodná spoločnosť so sídlom v SR, platca DPH, má uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu s rakúskou spoločnosťou. Za sprostredkovanie obchodu na území SR a ČR (nájdenie odberateľa) má nárok na províziu. Nárok na províziu v dohodnutej výške ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zabezpečenie dane pri dovoze tovaru v roku 2017

13.4.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Colný úrad môže žiadať zabezpečenie dane pri dovoze tovaru, pri ktorom sa uplatňuje oslobodenie od dane, pred prepustením tovaru do colného režimu voľný obeh. Colný úrad môže žiadať zabezpečenie dane pri dovoze tovaru, pri ktorom sa ...
viac

Prenájom zariadenia od platcu DPH českému podnikateľovi v roku 2017Garancia

12.4.2017, Ing. Beáta Járošová, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť platca DPH, prenajíma českému podnikateľovi platcovi DPH v Českej republike hydraulický agregát. Má sa mu účtovať DPH, alebo nie? V danom prípade ide o poskytnutie služby - prenájmu hnuteľného hmotného majetku, miesto dodania ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Ťarchopis z pohľadu DPH v roku 2017Garancia

11.4.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vo všeobecnosti platí, že základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zabezpečenie dane pri dovoze tovaru v roku 2017

11.4.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Colný úrad môže žiadať zabezpečenie dane pri dovoze tovaru, pri ktorom sa uplatňuje oslobodenie od dane, pred prepustením tovaru do colného režimu voľný obeh. Colný úrad môže žiadať zabezpečenie dane pri dovoze tovaru, pri ktorom sa ...
viac

Registrácia DPH podľa §7a v roku 2017Garancia

10.4.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak sme registrovaný na DPH podľa § 7a, bolo mi pridelené IČ DPH a dodáme službu s miestom dodania v SR, musíme odviesť DPH a vystaviť daňový doklad? Podľa  § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej ako „zákon o DPH") sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prijaté dobropisy a DPH v roku 2017Garancia

7.4.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dobropis charakterizujeme ako opravný účtovný doklad, ktorý sa vystavuje k pôvodnej faktúre a ktorým pôvodne fakturovanú cenu znižuje. Dobropis, nazývaný aj doklad o oprave základu dane, je dokladom ktorým pôvodne fakturovanú cenu ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najčítanejšie

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomArchív

9.1.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
49/1 Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Ide o základný princíp odpočítania dane, čo inak znamená, že toto právo je ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZDPH § 70 Vedenie záznamovGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Paragraf 70/1 Platiteľ je povinný viesť  podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období  o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Smernica o evidencii DPH pre platiteľa DPHGarancia

17.10.2016, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. korektúra: Ing. Tomáš Janoušek Baker Tilly Slovakia; Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov smernice   Evidencia dane z pridanej hodnoty   Prílohy       Číslo smernice ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Refakturácia služieb z pohľadu zákona o DPH od 1.1.2014Archív

4.2.2014, Ing. Antónia Parajková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Refakturujem náklady na SC dcérskej spoločnosti v rámci SR, ide o letenku, stravné a reprezentačné. Do ktorého riadku tlačiva DPH sa uvedú tieto tržby? Vypočítava sa z týchto plnení sa na konci roka koeficient? Ak zdaniteľná osoba pri obstaraní ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 19/1 (prvá a druhá veta zákona) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Dodanie tovaru, ak si tovar prevezme odberateľ v závode dodávateľa ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 8/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.1.2017 v čiastke č. 5)
  • 58/2017 Z.z. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov (vyšlo dňa: 21.3.2017 v čiastke č. 28)
  • 63/2017 Z.z. ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku (vyšlo dňa: 24.3.2017 v čiastke č. 31)
  • 87/2017 Z.z. novela zák. č. 160/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 88/2017 Z.z. novela zák. č. 162/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Aktuality z výkazov DPH a vybrané problémy DPH

5.6.2017, Bratislava
Lektorka: PhDr. Marta Rešetková, PhD.
Seminár zameraný na aktuálne témy, ktoré Vás trápia. Získajte prehľad vybraných ustanovení zákona o DPH, aktuálnych usmernení, pokynov a poučení k DPH. Skúsený lektor témy aplikuje na praktických príkladoch. Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

28.4.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký, Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

29.5.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

11.5.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

DPH a DzP v daňovej judikatúre

13.9.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás zaujímavý seminár s problematikou daňovej judikatúry. Rozbor sa zameriava na popis predmetu sporu spolu s konkrétnymi citáciami zákonov relevantných k sporu. Rozbor uzatvára odôvodnenie rozsudku... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: