CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
ČR zvažuje zvýhodnenú sadzbu DPH na lieky a knihy
22.4.2014, zdroj: SITA
Česká republika (ČR) od budúceho roka môže zaviesť 10-percentnú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) na lieky a knihy, zníženie zostávajúcich sadzieb je však vzhľadom na výdavkové plány vlády nepravdepodobné. Uviedol to v stredu premiér Bohuslav Sobotka. Na zavedení tretej sadzby DPH sa tento rok po nástupe k moci dohodli strany vládnej koalície.
Súvisiace dokumenty

Kabinet podporil zmeny v daňových zákonoch
17.4.2014, zdroj: SITA
Daňové zákony na Slovensku zrejme čakajú viaceré zmeny. Vláda totiž v stredu schválila sériu novelizácií pripravených rezortom financií, ktorými sa majú zaviesť zmeny pri správe dane z pridanej hodnoty, používaní registračných pokladníc či pri daňových kontrolách. Posilniť chce aj kompetencie colníkov pri strážení ich objektov.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Chceli by ste začať podnikať v Poľsku? Povieme vám aká právna forma je najvýhodnejšia
17.4.2014, zdroj: accace.com
Novely Zákonov o DPH a dani z príjmov, ktoré vstúpili do platnosti od januára 2014, zaviedli mnoho zmien, ktoré podnikateľským subjektom značne skomplikovali život a mali negatívny dopad aj na atraktívnosť Slovenska ako miesta pre nové investície. V nadväznosti na novoprijaté opatrenia premýšľa viacero podnikateľov o premiestnení svojej podnikateľskej činnosti do niektorého zo susedných štátov. Kým Slovensko obsadilo v aktuálnom prieskume agentúry Bloomberg nelichotivú 14. priečku, práve Poľsko bolo označené za najlepšiu krajinu na podnikanie vo východnej Európe. Medzinárodná poradenská spoločnosť Accace vám prináša prehľad základných podmienok a špecifík jednotlivých právnych foriem podnikania v Poľsku.
Súvisiace dokumenty

Vyplnenie identifikačného čísla pre DPH u právnických osôb, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami
16.4.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Do ktorého riadku sa v kontrolnom výkaze uvádzajú faktúry pre organizácie, ktoré nemajú pridelené DIČ?
Súvisiace dokumenty

Oprava hnuteľného majetku na území tretích štátov
7.4.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Uvedie sa prefakturovanie náhrad českej spoločnosti u slovenského podnikateľa do daňového priznania DPH?
Súvisiace dokumenty

Daňová povinnosť pri dovoze tovaru
4.4.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Ide v tomto prípade o nadobudnutie tovaru z iného členského štátu, ak tovar nebol premiestnený z iného člen. štátu, ale bol stále umiestnený v SR? Alebo ide o osobitnú úpravu podľa §11a zákona o DPH, ale v tomto prípade nejde o tovar len pre jediného odberateľa. Ako by sme mali postupovať v postavení odberateľa odberateľ?
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Režim DPH u správcu bytového domu
7.4.2014, Ing. Antónia Parajková, zdroj: Verlag Dashöfer
Firma s hlavnou činnosťou pekárstvo a prenájom nehnuteľnosti vykonáva aj správu bytov s vlastníkmi bytov. Firma je mesačným platiteľom DPH. Z nákladových faktúr týkajúcich sa aj bytov: el. energie, plyn, voda, údržba výťahu si firma uplatňuje odpočet DPH na vstupe v plnej výške.
Súvisiace dokumenty

Zahrnutie intrakomunitárnych dodaní do kontrolného výkazu
24.3.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Firma vystavila faktúru za oceľový drôt vo výške 10534,00 EUR (čo je viac ako 5000,00 EUR) do Českej republiky.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

30.4.2014, Bratislava
Lektorka: JUDr. Ľubica Masárová
Novinka! Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Špecialista výkazov DPH a vybrané problémy DPH

12. - 14.5.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Trojdňový seminár venovaný kontrolnému výkazu, súhrnnému výkazu, daňovému priznaniu k DPH a ostatným vybraným praktickým problémom DPH. Získajte prehľad vybraných ustanovení zákona o DPH, aktuálnych usmernení, pokynov a poučení k DPH a taktiež Certifikát o absolvovaní školenia... Prihláška tu!

Novela zákona o DPH platná
od 1.1. 2014 + praktické rady vyplňovania kontrolného výkazu

16.5.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Nenechajte si ujsť mimoriadne aktuálne školenie, na ktorom získate množstvo informácií o Novele zákona o DPH, ktorá je v platnosti od 1.1.2014. Okrem iného budú riešené i praktické prípady vyplňovania kontrolného výkazu. Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

19.5.2014, Žilina
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!