Daňový kalendár
apríl 2016
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
30.4.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie

Reklamné predmety z pohľadu DPH v roku 2016Garancia

28.4.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) predmetom dane okrem iného, je dodanie tovaru v tuzemsku, za protihodnotu. Ak pri dodaní tovaru nie je dohodnutá protihodnota, teda tovar je ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Preradenie motorového vozidla z podnikania do osobného užívania v roku 2016Garancia

28.4.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Automobil je zvyčajne neoddeliteľnou súčasťou podnikateľskej činnosti daňovníka, fyzickej osoby. Ako však postupovať v prípade keď ho chceme preradiť do osobného užívania? Vyraďovací protokol Obchodný majetok podnikateľa Obchodný majetok na účely ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmena registrácie platiteľa v roku 2016Garancia

28.4.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zmeny registrácie sa bezprostredne týkajú osôb, ktoré buď boli zdaniteľnými osobami, ktoré mali sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemali takéto miesto, ale mali bydlisko v tuzemsku, alebo sa v tuzemsku obvykle ...
celý článok

Komentár k ZP § 81 Základné povinnosti zamestnancaGarancia

27.4.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 81 Základné povinnosti zamestnanca Zamestnanec je povinný najmä a)  pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi; nadriadeným je aj predstavený podľa osobitného predpisu, b)  byť ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZDP § 2 Základné pojmyGarancia

27.4.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Beáta Buláková Ing. Viera Mezeiová § 2 Na účely tohto zákona sa rozumie a) daňovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba , b) predmetom dane príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Nakupovanie cez internet bude drahšie

27.4.2016, Zdroj: Finančná správa SR
Od 1. mája 2016 sa zmenia podmienky v colnom konaní pri poštových zásielkach. Súvisia s platnosťou nového Colného kódexu Únie. Dotknú sa širokej verejnosti, nakupovanie cez internet bude drahšie. Od 1. mája 2016 sa zmenia podmienky v colnom konaní pri ...
celý článok

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. 6. 2016Garancia

26.4.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. júna 2016 nadobudne účinnosť novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z., pričom zmeny budú konkrétne pri daňovej povinnosti pri dovoze tovaru a pri oprave základu dane. Zmeny bezprostredne súvisia so zmenami nariadení Európskeho ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pokuty za nesplnenie daňových povinností podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v z. n. p. v roku 2016Garancia

26.4.2016, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Problematika sankcií, ktoré správca dane uloží za porušenie daňových povinností peňažnej a nepeňažnej povahy je obsiahnutá v zákone č. 563/2009 Z. z . o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nadobudnutie tovaru a služby v tuzemsku a možnosti registrácie platiteľa v roku 2016Garancia

26.4.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V prípadoch, ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, je povinná sa registrovať ale len v prípade určitej výšky hodnoty tovaru. ...
celý článok

To najdôležitejšie k prenosu daňovej povinnosti v sektore stavebníctva od 1. 1. 2016 !Garancia

25.4.2016, Ing. Maroš Vitkovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba,,zákon o DPH“) účinnou od 1. januára 2016 sa rozšírilo ustanovenie § 69 ods. 12 o písmeno j), ktoré hovorí o možnosti prenesenia daňovej povinnosti pri ...
celý článok
Najčítanejšie

Prenesenie daňovej povinnosti v súvislosti s § 69 zákona o DPH účinného od 2.1.2013Archív

4.4.2013, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
OTÁZKA: Predpokladám, že „prenesenie daňovej povinnosti“ v súvislosti s ustanovením § 69 ods. 12 písm. c), t. j. predaj stavby nachádzajúcej sa na Slovensku v prípade, že sa predávajúci rozhodne predaj zdaňovať, nie je možné uplatniť v prípade ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vykázanie tuzemského samozdanenia v roku 2015 v daňovom priznaní DPHArchív

5.10.2015, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V ktorom riadku DPH priznania sa vykazuje tuzemské samozdanenie u príjemcu tovaru (riadok 7,8 alebo riadok 9,10 DPH priznania)? Podľa poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného opatrením MF SR základ dane za ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia služieb z pohľadu zákona o DPH od 1.1.2014Archív

4.2.2014, Ing. Antónia Parajková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Refakturujem náklady na SC dcérskej spoločnosti v rámci SR, ide o letenku, stravné a reprezentačné. Do ktorého riadku tlačiva DPH sa uvedú tieto tržby? Vypočítava sa z týchto plnení sa na konci roka koeficient? Ak zdaniteľná osoba pri obstaraní ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočný kontrolný výkaz DPHArchív

12.4.2014, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V dodatočnom kontrolnom výkaze (DKV) sa uvádzajú len tie údaje, ktoré sa opravujú. Platiteľ podáva druhy, resp. tretí, ... dodatočný výkaz. Ku ktorému výkazu sa ma vzťahovať druhý dodatočný výkaz?  Vždy k riadnemu, respektíve poslednému opravenému? ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2016Archív

11.9.2015, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. by mala vstúpiť do platnosti od 1. januára 2016. Pre daňovníkov by mala byť zavedená osobitná úprava uplatňovania dane, ďalej tu bude zakomponovaná podpora začínajúcich podnikateľov prostredníctvom ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 22/2016 Z.z. novela op. č. 601/2007 Z.z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 3)
  • 23/2016 Z.z. novela op. č. 385/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 3)
  • 24/2016 Z.z. novela op. č. 580/2005 Z.z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 3)
  • 25/2016 Z.z. novela op. č. 389/2014 Z.z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 3)
  • 26/2016 Z.z. novela op. č. 628/2007 Z.z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 3)
  • 27/2016 Z.z. novela op. č. 472/2010 Z.z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 3)
  • 57/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľnosti (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 6)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Daňová kontrola a daňová optimalizácia v roku 2016

13.5.2016, Vysoké Tatry
Kolektív lektorov: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý, JUDr. Ľubica Masárová
Prinášame Vám konferenciu zameranú na problematiku optimalizácie Vašich daní. Počas konferencie získate cenné informácie aplikovateľné vo Vašom podnikaní. Zárukou spokojností je skúsený autorský kolektív. Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

18.7.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

22.6.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

7.9.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

DPH a DzP v daňovej judikatúre

8.6.2016, Žilina
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás zaujímavý seminár s problematikou daňovej judikatúry. Rozbor sa zameriava na popis predmetu sporu spolu s konkrétnymi citáciami zákonov relevantných k sporu. Rozbor uzatvára odôvodnenie rozsudku... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: