Daňový kalendár
december 2016
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva
Najnovšie

Komentár k ZDPH § 82 Zrušenie registrácie osoby identifikovanej pre daň podľa § 7Garancia

9.12.2016, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
82/1 Osoba registrovaná podľa § 7 môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň, ak v bežnom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu nedosiahne 14 000 eur a súčasne v ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Zdanenie doplatku za ubytovanie a kontrolný výkaz v roku 2016Garancia

9.12.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Náš dodávateľ, platiteľ DPH z Maďarska, nám ako slovenskej právnickej osobe vyfakturoval doplatok za ubytovanie v Českej republike a faktúru vystavil bez DPH. Sme povinní túto faktúru zdaniť podľa § 69 ZDPH a ako máme postupovať pri evidencii v kontrolnom ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2016 podnikateľom FOGarancia

9.12.2016, Ing. Jana Fülöpová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Posledným decembrovým dňom roku 2016 končí ročné zdaňovacie obdobie dane z motorových vozidiel. Je preto vhodné aspoň v krátkosti dotknúť sa niektorých ustanovení zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novela daňového poriadku účinná od 1. 1. 2017

9.12.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bol zverejnený zákon č. 298/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa daňový poriadok (zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov). Táto novela daňového poriadku je pomerne rozsiahla ( ...
celý článok

Komentár k ZDP § 52zg Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016Garancia

8.12.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 52zg (1)  Ustanovenia § 13 ods. 1 písm. d), § 17 ods. 32 , § 17a ods.7 písm. a) a b), § 17b ods. 6 písm. a ) a b) a § 17c ods. 4 písm. a) a b) v znení účinnom od 1. januára 2016 je možné použiť po prvýkrát pri podaní daňového priznania po ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015

Fakturácia elektronických služieb v roku 2016Garancia

8.12.2016, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako riešiť DPH v našej firme, ktorá sa zaoberá inzertným servisom. 1. Spadá náš predmet činnosti do kategórie Elektronických služieb? 2. Akú sadzbu DPH máme účtovať a ktorému DÚ ju zaplatiť v prípade že: a) odberateľ je súkromná osoba a miesto určenia je štát ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Fakturácia opravy tovaru pre odberateľov z tretích krajín v roku 2016Garancia

7.12.2016, Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tuzemská zdaniteľná osoba fakturuje zdaniteľnej osobe z tretej krajiny opravu jeho majetku s oslobodením DPH podľa § 47 ZDPH. Ide o poskytnutie služby na majetku - opravu. Tovar prišiel z Izraela na Slovensko, následne sme ho opravili a teraz vyvážame. ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zloženie finančnej zábezpeky reštauráciou pri registrácii na DPH

7.12.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak si podnikateľský subjekt plní všetky svoje povinnosti riadne a včas, mal by sa stať po podaní žiadosti dobrovoľným platcom dane z pridanej hodnoty bez problémov. V prípade povinnej registrácie môže daňový úrad dať podmienku finančnej ...
celý článok

Komentár k ZDPH § 81aGarancia

6.12.2016, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
81a/1 Daňový úrad zruší registráciu skupiny k 31. decembru kalendárneho roka, ak zástupca skupiny podá žiadosť o zrušenie registrácie skupiny najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka. Ak je žiadosť o zrušenie registrácie skupiny podaná ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vznik daňovej povinnosti pri dovoze tovaru z ČR v roku 2016Garancia

6.12.2016, Mgr. Ing. Ján Kaššaj, Zdroj: Verlag Dashöfer
Faktúra za tovar z ČR je vystavená 27. 9. 2016, obdržali sme ju s dovozom tovaru. Tovar sme doviezli na Slovensko až 27. 10. 2016. Kedy táto FA vstupuje do DPH? Český dodávateľ vystavil faktúru za dodanie tovaru dňa 27. 9. 2016. Nadobúdateľ tovaru ( ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najčítanejšie

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarancia

4.11.2016, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
69/1 Platiteľ , ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak. Z uvedeného znenia vyplýva, že ak má zdaniteľná osoba postavenie platiteľa a dodáva v tuzemsku tovar alebo službu , je ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Refakturácia stavebných prác v roku 2016Garancia

10.10.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša firma objednala opravu klimatizácie v prenajatom priestore, po dohode s prenajímateľom. V zmluve o prenájme priestorov je napísané, že tieto náklady bude znášať prenajímateľ, a preto mu ich refakturujeme. Dodávateľská firma na opravu klimatizácie nám to ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomArchív

5.9.2016, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
49/1 Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Ide o základný princíp odpočítania dane, čo inak znamená, že toto právo je možné využiť iba v prípade, ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Najčastejšie chyby pri podávaní kontrolného výkazu DPHArchív

4.4.2014, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účelom tohto príspevku je poukázať na chyby, ktorých sa môžu platitelia dopúšťať pri podaní kontrolného výkazu. Nie sú v ňom obsiahnuté skutočnosti, ktoré sú riešené v poučení, Manuáli ku KV, alebo v metodickom pokyne, ktoré si môže v konečnom dôsledku každý ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyGarancia

26.5.2015, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 19/1 (prvá a druhá veta zákona) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Dodanie tovaru, ak si tovar prevezme odberateľ v závode dodávateľa ( ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Najnovšie Právne predpisy
  • 113/2016 Z.z. ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 2.3.2016 v čiastke č. 19)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 188/2016 Z.z. ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice (vyšlo dňa: 1.6.2016 v čiastke č. 48)
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 297/2016 Z.z. novela zák. č. 222/2004 Z. z. a č. 331/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 16.11.2016 v čiastke č. 103)
  • 298/2016 Z.z. novela zák. č. 563/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 16.11.2016 v čiastke č. 103)
  • 300/2016 Z.z. novela zák. č. 442/2012 Z. z. a č. 359/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 16.11.2016 v čiastke č. 103)
  • 319/2016 Z.z. o vydaní opatrenia zo 14. októbra 2016 č. MF/017524/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 29.11.2016 v čiastke č. 108)
  • 325/2016 Z.z. novela op. z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721 (vyšlo dňa: 7.12.2016 v čiastke č. 112)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Daňová kontrola a daňová optimalizácia v roku 2016

21.10.2016, Bratislava
Kolektív lektorov: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý, JUDr. Ľubica Masárová
Prinášame Vám konferenciu zameranú na problematiku optimalizácie Vašich daní. Počas konferencie získate cenné informácie aplikovateľné vo Vašom podnikaní. Zárukou spokojností je skúsený autorský kolektív. Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

27.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký, Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

3.11.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

10.11.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

DPH a DzP v daňovej judikatúre

27.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás zaujímavý seminár s problematikou daňovej judikatúry. Rozbor sa zameriava na popis predmetu sporu spolu s konkrétnymi citáciami zákonov relevantných k sporu. Rozbor uzatvára odôvodnenie rozsudku... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: