Daňový kalendár
december 2016
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Najbližšia daňová povinnosť
8.12.2016 - Odvody - zdravotné a sociálne poistenie

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva
Najnovšie

Daňové povinnosti neplatiteľa DPH pri predaji nehnuteľnosti v roku 2016Garancia

2.12.2016, Mgr. Ing. Ján Kaššaj, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť s ručením obmedzeným, neplatiteľ DPH, predáva pozemok a nehnuteľnosť (skladové priestory) kúpenú v decembri 2012, ktorú používala na podnikanie - prenájom. Kupujúcim je s.r.o., platiteľ DPH. Predajná cena nehnuteľnosti je 80 tis. eur. Aké povinnosti ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Úrok zo zadržiavania nadmerného odpočtu od 1. 1. 2017Garancia

2.12.2016, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čo predchádzalo zavedeniu úroku z nadmerného odpočtu a ustanoveniu lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly? Zavedeniu náhrady za zadržanie nadmerného odpočtu po ustanovenej lehote v domácom právnom systéme s účinnosťou od 1. 1. 2017 ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Usmernenia z oblasti DPH v roku 2016Garancia

30.11.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prehľad aktuálne platných usmernení vydaných Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky. Medzi usmernenia v súčasnosti platné zaraďujeme : - Usmernenia k zatrieďovaniu vybraných potravín do zníženej sadzby DPH podľa prílohy č. 7 k zákonu o DPH účinnému ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Darovanie nehnuteľnosti a predaj nehnuteľnosti nadobudnutej daromGarancia

30.11.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jedným zo spôsobom nadobudnutia nehnuteľnosti je okrem kúpy, resp. predaja a prenájmu, aj darovanie. Darovanie nehnuteľnosti, ak darcom alebo obdarovaným je podnikateľský subjekt (fyzická osoba - podnikateľ i právnická osoba), má špecifické daňové súvislosti s  ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Postup reštaurácie pri registrácii na DPH

30.11.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Reštaurácia ako zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe ...
celý článok

Prehľad najdôležitejších zmien v DPH v roku 2016 a ich fungovanie v praxiGarancia

29.11.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od začiatku roka 2016 vstúpili do platnosti nové skutočnosti v súvislosti so zákonom o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z.. Medzi najvýznamnejšie zmeny patril osobitný režim dane z pridanej hodnoty na základe platieb, zavedenie tzv. tuzemského prenesenia ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Video - Pripočítateľné a odpočítateľné položkyGarancia

29.11.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Krátke video k článku si môžete pozrieť TU Pripočítateľné a odpočítateľné položky Každoročne pri podaní daňového priznania riešia podnikateľské subjekty a otázku, ako upraviť výsledok hospodárenia na základ dane. Dosiahnutie účtovného zisku ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZP § 106 - § 108 Dodatková a ďalšia dovolenkaGarancia

28.11.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Dodatková dovolenka § 106 (1) Zamestnanec, ktorý pracuje po celý kalendárny rok pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, a zamestnanec, ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé, má nárok na ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Dodávka s montážou a inštaláciou a DPH

28.11.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak je dodanie tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet, je miestom dodania tovaru miesto, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný. Uplatňuje sa v prípadoch, keď dodávateľ dodáva tovar spolu s montážou ...
celý článok

Provízia za sprostredkovanie a DPH

25.11.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri provízií za sprostredkovanie dodania tovaru alebo služby, ktoré podnikateľ fakturuje inej osobe ako podnikateľovi, je miesto, ako miesto dodania alebo nadobudnutia tovaru alebo služby, ktoré sú predmetom sprostredkovania. Pri provízií ...
celý článok
Najčítanejšie

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarancia

4.11.2016, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
69/1 Platiteľ , ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak. Z uvedeného znenia vyplýva, že ak má zdaniteľná osoba postavenie platiteľa a dodáva v tuzemsku tovar alebo službu , je ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Najčastejšie chyby pri podávaní kontrolného výkazu DPHArchív

4.4.2014, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účelom tohto príspevku je poukázať na chyby, ktorých sa môžu platitelia dopúšťať pri podaní kontrolného výkazu. Nie sú v ňom obsiahnuté skutočnosti, ktoré sú riešené v poučení, Manuáli ku KV, alebo v metodickom pokyne, ktoré si môže v konečnom dôsledku každý ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomGarancia

5.9.2016, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
49/1 Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Ide o základný princíp odpočítania dane, čo inak znamená, že toto právo je možné využiť iba v prípade, ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Účtovanie DPH pri tankovaní PHM v rámci EÚ podľa zákona o DPH účinného od 2.1.2013Archív

20.4.2013, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
OTÁZKA: Náš obchodný zástupca bežne tankuje v rámci EÚ, potom príde vyúčtovacia faktúra, kde je základ dane a DPH. Keďže DPH je v členských štátoch EÚ rôzna, účtovala som ju vždy do nákladov, to znamená, že som ju neuplatňovala voči DÚ, ale celú sumu s DPH som ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyGarancia

26.5.2015, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 19/1 (prvá a druhá veta zákona) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Dodanie tovaru, ak si tovar prevezme odberateľ v závode dodávateľa ( ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Najnovšie Právne predpisy
  • 57/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľnosti (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 6)
  • 113/2016 Z.z. ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 2.3.2016 v čiastke č. 19)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 188/2016 Z.z. ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice (vyšlo dňa: 1.6.2016 v čiastke č. 48)
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 297/2016 Z.z. novela zák. č. 222/2004 Z. z. a č. 331/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 16.11.2016 v čiastke č. 103)
  • 298/2016 Z.z. novela zák. č. 563/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 16.11.2016 v čiastke č. 103)
  • 300/2016 Z.z. novela zák. č. 442/2012 Z. z. a č. 359/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 16.11.2016 v čiastke č. 103)
  • 319/2016 Z.z. o vydaní opatrenia zo 14. októbra 2016 č. MF/017524/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 29.11.2016 v čiastke č. 108)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Daňová kontrola a daňová optimalizácia v roku 2016

21.10.2016, Bratislava
Kolektív lektorov: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý, JUDr. Ľubica Masárová
Prinášame Vám konferenciu zameranú na problematiku optimalizácie Vašich daní. Počas konferencie získate cenné informácie aplikovateľné vo Vašom podnikaní. Zárukou spokojností je skúsený autorský kolektív. Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

27.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký, Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

3.11.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

10.11.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

DPH a DzP v daňovej judikatúre

27.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás zaujímavý seminár s problematikou daňovej judikatúry. Rozbor sa zameriava na popis predmetu sporu spolu s konkrétnymi citáciami zákonov relevantných k sporu. Rozbor uzatvára odôvodnenie rozsudku... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: