Daňový kalendár
september 2015
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
Najbližšia daňová povinnosť
8.9.2015 - Preddavok na poistné v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru z tretích krajín cez iný členský štát EÚGarancia

31.8.2015, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dovoz tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tretieho štátu a ktorého odoslanie alebo preprava sa skončí v inom členskom štáte, je oslobodený od dane za podmienky, ak u dovozcu je dodanie tohto tovaru z tuzemska do iného členského štátu oslobodené od dane. ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi plus | DPH profi

„Čierny motýľ“ bude lietať až do odvolaniaGarancia

28.8.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kontrolóri Finančnej správy SR v rámci kontrolnej akcie pod názvom „Čierny motýľ“ formou miestneho zisťovania preverili 144 firiem. Svoju pozornosť zamerali najmä na pokladničné doklady - bločky za nákupy v hotovosti, ktoré podnikatelia uvádzali v ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi plus | DPH profi

Zabezpečenie dane pri dovoze tovaruGarancia

26.8.2015, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dovoz tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tretieho štátu a ktorého odoslanie alebo preprava sa skončí v inom členskom štáte, je oslobodený od dane za podmienky, ak u dovozcu je dodanie tohto tovaru z tuzemska do iného členského štátu oslobodené od dane. ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi plus | DPH profi

Správa daní pre obvod Bratislava II. a Bratislava III. sa sťahuje do PetržalkyGarancia

25.8.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančná správa na svojom webovom sídle zverejnila informáciu určenú najmä daňovníkom druhého a tretieho bratislavského obvodu. Finančná správa na svojom webovom sídle zverejnila informáciu určenú najmä daňovníkom druhého a tretieho bratislavského obvodu. Ide ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi plus | DPH profi

Výnimky pri úprave dane odpočítanej pri vybranom investičnom majetkuGarancia

24.8.2015, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri investičnom majetku, ktorými sú budovy, stavebné pozemky, byty a nebytové priestory, nadstavby budov, prístavby budov a stavebné úpravy budov, bytov a nebytových priestorov, ktoré si vyžadovali stavebné povolenie, existujú určité výnimky, ktoré si bližšie ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi plus | DPH profi

Výpočet úpravy dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2015Garancia

21.8.2015, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Úpravu odpočítanej dane platiteľ vykoná v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roku (ak je účtovným obdobím platiteľa hospodársky rok, rozumie sa pod kalendárnym rokom hospodársky rok), v ktorom zmenil účel použitia investičného majetku. Na účely výpočtu ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi plus | DPH profi

Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2015Garancia

19.8.2015, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Platiteľ upraví odpočítanú daň, v prípade že v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom nadobudol investičný majetok alebo ho vytvoril na vlastné náklady, zmení účel jeho použitia. Investičným majetkom sú hnuteľné veci, ktorých obstarávacia cena bez ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi plus | DPH profi

Zaokrúhľovanie pri dani z pridanej hodnotyGarancia

17.8.2015, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaokrúhľovanie v zákone o dani z pridanej hodnoty sa spomína pri výpočte dane pri dodaní služby a nadobudnutí tovaru, ďalej pri dovoze tovaru a taktiež pri výpočte pomernej výšky odpočítanej dane. Tiež je uvedené pri vypĺňaní údajov v daňovom priznaní, akými sú ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi plus | DPH profi

Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru II.Garancia

13.8.2015, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ďalšie možnosti oslobodenia pri dovoze tovaru z tretích krajín sú spätný dovoz tovaru, taktiež dovoz tovaru osobami, ktoré sú zamestnancami vybraných medzinárodných organizácií, ďalej zlato dovezené Národnou bankou Slovenska, taktiež služby vzťahujúce sa na ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi plus | DPH profi

Oslobodenie motorových vozidiel v poľnohospodárskej a v lesnej výrobe od dane z motorových vozidiel v roku 2015Garancia

12.8.2015, Ing. Andrej Kolej, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 4. 6. 2015 bol zverejnený na stránke Finančnej správy Metodický pokyn k § 4 ods. 1 písm. b) zákona 361/2014 o dani z motorových vozidiel. V pokyne je vysvetlené, čo je používanie výhradne v poľnohospodárstve a čo znamená poľnohospodárska prvovýroba. Odkedy ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi plus | DPH profi
Najčítanejšie

Poskytovanie služieb do tretích štátov z pohľadu DPH v roku 2015Garancia

16.7.2015, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa zákona o dani z pridanej hodnoty dodá služby pre podnikateľov z tretích štátov ,  je miestom dodania tretí štát,  to znamená, že tieto služby nepodliehajú dani v tuzemsku. Na rozdiel od služieb, ktoré ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi plus | DPH profi

Komentár k ZDPH § 50 Pomerné odpočítanie daneArchív

29.7.2015, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 50/1 Pomernú výšku odpočítateľnej dane podľa § 49 ods. 4 platiteľ vypočíta ako súčin dane a koeficientu vypočítaného podľa odseku zaokrúhleného na dve desatinné miesta nahor. Platiteľ, ktorý poskytuje služby oslobodené od dane podľa § ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi plus | DPH profi

Usmernenie činnosti v oblasti pracovnej zdravotnej službyArchív

20.7.2015, Mgr. Jozef Rajzinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Vzor na stiahnutie na konci príspevku Spolu s vývojom spoločnosti prichádzajú aj zmeny v legislatíve, ktoré reagujú aj na potreby synchronizácie jej odborných a poradenských zložiek. Preventívne a ochranné služby, pôsobiace v oblasti ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi plus | DPH profi

Oslobodenie od dane pri službách poskytnutých do tretích štátov v roku 2015Garancia

1.8.2015, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Oslobodená od dane je preprava a dodanie tovaru na územie tretích štátov ako aj na územie autonómnych oblastí ostrovov Azory a Madeira, a to za určitých podmienok, ako aj dodanie tovaru na zásobenie plavidiel, lietadiel, ako aj ich dodanie, oprava, úprava, ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi plus | DPH profi

Zálohová platba a povinnosť vyhotoviť faktúruGarancia

21.7.2013, Ing. Andrej Kolej, Zdroj: Verlag Dashöfer
OTÁZKA: Prenajímateľ nebytových priestorov v dodatku ku zmluve o nájme uviedol, že žiada zaplatiť „kauciu-zálohu“ za stavebné práce, ktoré vykoná v obchode, ktorý nám prenajíma a práce vyfakturuje až po vykonaní. Zaplatili sme mu zálohu 6 000 eur v mesiaci máj. ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi plus | DPH profi
Najnovšie Právne predpisy
  • 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave (vyšlo dňa: 31.3.2015 v čiastke č. 19)
  • 62/2015 Z.z. novela zák. č. 561/2007 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2015 v čiastke č. 19)
  • 79/2015 Z.z. o odpadoch (vyšlo dňa: 21.4.2015 v čiastke č. 27)
  • 87/2015 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 29.4.2015 v čiastke č. 29)
  • 90/2015 Z.z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 7.5.2015 v čiastke č. 30)
  • 117/2015 Z.z. novela zák. č. 566/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 5.6.2015 v čiastke č. 38)
  • 130/2015 Z.z. novela zák. č. 431/2002 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 11.6.2015 v čiastke č. 40)
  • 140/2015 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 27.6.2015 v čiastke č. 44)
  • 172/2015 Z.z. novela zák. č. 575/2001 Z. z. a č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 28.7.2015 v čiastke č. 55)
  • 176/2015 Z.z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím (vyšlo dňa: 28.7.2015 v čiastke č. 55)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

10.7.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

13.7.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Vybrané problémy DPH v praktických príkladoch - dvojdňový seminár

13.7. -14.7.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na problematiku dane z pridanej hodnoty. Počas dvoch dní školenia vyriešite konkrétne problémy z Vašej praxe ako: fakturácia služieb, refakturácia, stála prevádzkareň z pohľadu DPH, zmena pri samozdanení služieb, DPH a automobil využívaný na súkromné účely a mnoho ďalších. Skúsený odborník s bohatými praktickými skúsenosťami a individuálny prístup sú zárukou Vašej spokojnosti! Prihláška tu!

Špecialista výkazov DPH a vybrané problémy DPH + zmeny platné od 1.10.2014 a 1.1.2015

10.8. - 12.8.2015, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Seminár zameraný na aktuálne témy, ktoré Vás trápia. Tri dni venované kontrolnému výkazu, súhrnnému výkazu, daňovému priznaniu k DPH a ostatným vybraným praktickým problémom DPH. Získajte prehľad vybraných ustanovení zákona o DPH, aktuálnych usmernení, pokynov a poučení k DPH. Skúsený lektor témy aplikuje na praktických príkladoch... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

10.8.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

DPH a DzP v daňovej judikatúre

21.9.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás zaujímavý seminár s problematikou daňovej judikatúry. Rozbor sa zameriava na popis predmetu sporu spolu s konkrétnymi citáciami zákonov relevantných k sporu. Rozbor uzatvára odôvodnenie rozsudku... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: