Daňový kalendár
máj 2018
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2018 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Prevádzkareň z pohľadu DPH v roku 2018

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Smernica pre kamerové systémyGarancia

21.5.2018, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument OBSAH 1. Cieľ úpravy Organizačná smernica je prílohou k smernici Ochrana osobných údajov u prevádzkovateľa ............................., IČO ............... (ďalej len „Prevádzkovateľ”). Úlohou tejto smernice je ...
viac
Zámok

Záznam o poučení oprávnenej osoby pre marketingovú činnosťGarancia

21.5.2018, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZÁZNAM O POUČENÍ OPRÁVNENEJ OSOBY SPRACÚVAJÚCEJ OSOBNÉ ÚDAJE PRE PREVÁDZKOVATEĽA v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o ...
viac
Zámok

Záznam o poučení oprávnenej osoby pre predaj produktovGarancia

21.5.2018, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZÁZNAM O POUČENÍ OPRÁVNENEJ OSOBY SPRACÚVAJÚCEJ OSOBNÉ ÚDAJE PRE PREVÁDZKOVATEĽA v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o ...
viac
Zámok

Checklist zabezpečenia dokumentácie v rámci GDPR od 25.5.2018Garancia

21.5.2018, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť checklist ?Informácie o spracovaní osobných údajov pre subjekty podľa č. 13 a č. 14 nariadenia GDPR ?Doklady o organizačných a technických opatreniach k zabezpečeniu osobných údajov ?Dokumentácia všetkých porušení zabezpečenia osobných ...
viac
Zámok

Smernica o systéme spracovania účtovníctva v súlade s GDPRGarancia

21.5.2018, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky     Názov vnútropodnikovej smernice   Systém spracovania účtovníctva   Číslo smernice     Rozsah platnosti   Záväzná   Za správnosť smernice zodpovedá     Za dodržiavanie smernice zodpovedá     ...
viac
Zámok

Smernica o prijatí nového zamestnancaGarancia

21.5.2018, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky     Názov vnútropodnikovej smernice   Doklady potrebné k prijatiu nového zamestnanca   Číslo smernice     Rozsah platnosti   Záväzná   Za správnosť smernice zodpovedá     Za dodržiavanie smernice ...
viac
Zámok

Obsah faktúry podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2018

21.5.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Faktúra musí obsahovať predpísané náležitosti a zdaniteľná osoba je povinná zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry od jej vydania do konca obdobia na uchovávanie faktúry. Faktúra musí obsahovať ...
viac

Zjednodušená faktúra podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2018

17.5.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zjednodušenú faktúru môže vyhotoviť platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom. Ide o faktúru, ktorá neobsahuje všetky údaje ako obyčajná faktúra. Zjednodušenú faktúru môže vyhotoviť platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je ...
viac

Súhrnná faktúra v roku 2018

14.5.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, môže vyhotoviť za viac samostatných dodaní tovaru alebo služby alebo za viac platieb prijatých pred dodaním tovaru alebo dodaním služby súhrnnú faktúru. Môže však pokrývať najviac ...
viac

Dátum zdaniteľného plnenia z pohľadu DPH v roku 2018Garancia

11.5.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru a služby. Pod zdaniteľným plnením rozumieme dodávku tovaru, stavieb a tiež prevod nehnuteľností (okrem pozemkov), pri ktorom dochádza k zmene vlastníckeho práva alebo práva hospodárenia, ako aj ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najčítanejšie

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 19/1 (prvá a druhá veta zákona) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Dodanie tovaru, ak si tovar prevezme odberateľ v závode dodávateľa ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZDPH § 78 Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnostiGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
78/1 Daň , ktorú je povinný platiť platiteľ podľa  § 69 , je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť zo zdaniteľného obchodu okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru, ktorá je ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Dodanie tovaru do členských štátov EÚ z pohľadu DPH v roku 2016Archív

26.5.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri dodaní tovaru zo SR do iného členského štátu (s výnimkou dodávok nových dopravných prostriedkov), je potrebné rozlišovať, komu sú dodávky tovaru určené. Ak je odberateľom tovaru v inom členskom štáte osoba registrovaná pre daň, dodávka tovaru je oslobodená ...
viac

Komentár k ZDPH § 70 Vedenie záznamovGarancia

23.1.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  § 70 (1) Platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, o ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zmeny v prenose daňovej povinnosti v roku 2018Garancia

24.1.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zásade vyplýva dodávateľovi - platiteľovi DPH povinnosť platiť daň z ustanovenia § 69 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len ”zákon o DPH“) a to v prípadoch, keď dodáva tovar alebo službu v tuzemsku. V  ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

19.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

6.9.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

Daňový špeciál: DPH a DZP v roku 2018 v praktických príkladoch

6.8. - 8.8.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Aktuálne problémy DPH a DZP na praktických príkladoch môžete riešiť spolu so skúseným lektorom a daňovým poradcom Milanom Kúdelom počas trojdňového školenia...Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2018

7.11. - 9.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela a odborníci z praxe
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvomdaňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný...Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: