Daňový kalendár
január 2017
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližšia daňová povinnosť
20.1.2017 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva
Najnovšie

Oprava základu dane pri dovoze tovaru v roku 2017

11.1.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak pri dovoze tovaru vznikne daňová povinnosť v tuzemsku právnickej osobe z iného členského štátu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, colný orgán vráti tejto osobe daň zaplatenú pri dovoze, ak ide o tovar odoslaný alebo prepravený z územia ...
celý článok

Fakturácia dopravy do Českej republiky z pohľadu DPH

11.1.2017, Ing Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri predaji tovaru do ČR sme prepravu tohto tovaru do ČR zabezpečili prostredníctvom slovenskej prepravnej firmy. Tá nám vyfakturovala prepravu s DPH. Teraz sa konatelia spoločnosti rozhodli prefakturovať prepravu českej spoločnosti. Ako ...
celý článok

Priradenie platby k faktúre za zájazd klienta a daňová povinnosť z hľadiska DPH v roku 2017

10.1.2017, Ing Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sme platitelia DPH a objednali sme si cez slovenskú cestovnú kanceláriu apartmány v Taliansku na obdobie od 10.06.2017 - 24.9.2017- pre zamestnancov a ich rodiny zo sociálneho fondu. Cestovná kancelária (platiteľ DPH) nám vystavila ...
celý článok

Oprava základu dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v roku 2017

9.1.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru, pri ...
celý článok

Platba kartou a pohľadávky voči spoločníkovi na konci účtovného obdobia

9.1.2017, Ing Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môžem na konci roka drobné nákupy platene kartou, ku ktorým chyba bločik (podnikateľ nedoložil do účtovníctva, ale nákup bol platený z firemného účtu,) zúčtovať na nedaňové náklady, alebo to mam účtovať ako pohľadávku voči spoločníkovi? Sú ...
celý článok

Od 1. januára 2017 nadobudlo účinnosť opatrenie o zmene kontrolného výkazu DPH

8.1.2017, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 78a ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 360/2013 Z. z. ustanovilo nový vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2017. ...
celý článok

Správa dane a výnimky pri dovoze tovaru od januára 2017

6.1.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňová povinnosť pri dovoze tovaru vzniká prepustením tovaru do voľného obehu vrátane konečného použitia, ukončením colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla, ako aj v ostatných prípadoch, keď vznikne colný ...
celý článok

Odpočítanie dane platiteľom od januára 2017

4.1.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novelizáciou zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. nadobúda platnosť upravené ustanovenie v § 49 o odpočítaní dane platiteľom. Pričom platí že právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri ...
celý článok

Kedy nemôže platiteľ odpočítať daň od januára 2017

2.1.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Bližšie v článku uvádzame prípady, kedy nemôže odpočítať daň. Platiteľ môže odpočítať od dane, ...
celý článok

Fakturácia jednej dodávky z pohľadu §69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH

2.1.2017, Ing Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákazník si objednal u nás tovar jednou objednávkou, jedným dodacím listom mu bol tovar dodaný dňa 6.12.2016, spolu bol prepravený zákazníkovi. V tomto tovare boli aj kovy, patriace do kateg. colného sadzobníka vymenované v § 69 ods.12, ...
celý článok
Najčítanejšie

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyGarancia

26.5.2015, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 19/1 (prvá a druhá veta zákona) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Dodanie tovaru, ak si tovar prevezme odberateľ v závode dodávateľa ( ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZDPH § 70 Vedenie záznamovGarancia

11.11.2016, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Paragraf 70/1 Platiteľ je povinný viesť  podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období  o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomArchív

5.9.2016, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
49/1 Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Ide o základný princíp odpočítania dane, čo inak znamená, že toto právo je možné využiť iba v prípade, ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účtovanie DPH pri tankovaní PHM v rámci EÚ podľa zákona o DPH účinného od 2.1.2013Archív

20.4.2013, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
OTÁZKA: Náš obchodný zástupca bežne tankuje v rámci EÚ, potom príde vyúčtovacia faktúra, kde je základ dane a DPH. Keďže DPH je v členských štátoch EÚ rôzna, účtovala som ju vždy do nákladov, to znamená, že som ju neuplatňovala voči DÚ, ale celú sumu s DPH som ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarancia

4.11.2016, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
69/1 Platiteľ , ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak. Z uvedeného znenia vyplýva, že ak má zdaniteľná osoba postavenie platiteľa a dodáva v tuzemsku tovar alebo službu , je ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 1/2017 Z.z. novela zák. č. 350/1996 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2017 v čiastke č. 1)
  • 2/2017 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2017 v čiastke č. 1)
  • 3/2017 Z.z. (vyšlo dňa: 3.1.2017 v čiastke č. 2)
  • 4/2017 Z.z. (vyšlo dňa: 3.1.2017 v čiastke č. 2)
  • 5/2017 Z.z. zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (vyšlo dňa: 13.1.2017 v čiastke č. 3)
  • 6/2017 Z.z. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Arménskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (vyšlo dňa: 13.1.2017 v čiastke č. 3)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Aktuality z výkazov DPH a vybrané problémy DPH

6.2.2017, Bratislava
Lektorka: PhDr. Marta Rešetková, PhD.
Seminár zameraný na aktuálne témy, ktoré Vás trápia. Získajte prehľad vybraných ustanovení zákona o DPH, aktuálnych usmernení, pokynov a poučení k DPH. Skúsený lektor témy aplikuje na praktických príkladoch. Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

19.1.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký, Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

2.3.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

24.2.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

DPH a DzP v daňovej judikatúre

28.2.2017, Žilina
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás zaujímavý seminár s problematikou daňovej judikatúry. Rozbor sa zameriava na popis predmetu sporu spolu s konkrétnymi citáciami zákonov relevantných k sporu. Rozbor uzatvára odôvodnenie rozsudku... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: