Daňový kalendár
august 2017
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Najbližšia daňová povinnosť
21.8.2017 - DPH (registrácia)

 

Darček mesiaca
DPH zaplatená v zahraničí v roku 2017

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Predaj pozemku a DPH v roku 2017

18.8.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa pozemky považujú za nehnuteľnosť, okrem nich sú nimi aj stavby alebo ich časti ako sú byty, nebytové priestory a. i. spojené so zemou pevným základom. Pričom pozemky môžu byť ...
viac

Predaj bytu z pohľadu zákona o DPH v roku 2017

18.8.2017, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť SRO, platca DPH, obstarala byt na základe Zmluvy o predaji časti podniku v roku 2015. Predchádzajúca spoločnosť si uplatnila DPH z bytu na vstupe. Teraz SRO by chcela uvedenú nehnuteľnosť, byt, predať fyzickej osobe (spoločník, ...
viac

Miesto dodania služby súvisiace s dopravou v roku 2017

16.8.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa miesta dodania služby súvisiace s dopravou, podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. sa jedná o poskytnutie krátkodobého nájmu dopravných prostriedkov, alebo iného nájmu dopravných prostriedkov, ako je krátkodobý, ak ...
viac

Doklad o preprave z pohľadu zákona o DPH v roku 2017

14.8.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je potrebné ku každej došlej faktúre zo zahraničia prikladať doklad o preprave - odsúhlasený a vyplnený údajmi, napr. pri nákladnej preprave meno šoféra a čas dovozu? Pri uplatňovaní odpočítania dane na vstupe pri nadobudnutí resp. dovoze ...
viac

Daň z pridanej hodnoty v Poľsku

14.8.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Tak ako vo väčšine členských štátov Európskej únie je aj v Poľsku daň z pridanej hodnoty najvýznamnejšou daňou z pohľadu príjmov do štátneho rozpočtu. Okrem nej medzi nepriame dane v Poľsku patria aj spotrebná daň a daň z hazardu. Poľsko ...
viac

Dodanie tovaru a doložka CIP v roku 2017

9.8.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zvoleného druhu dopravy tovaru je možné INCOTERMS rozdeliť do viacerých skupín, pričom niektoré sa objavujú súčasne u niektorých typov dopravy (letecká, lodná, vnútrozemská vodná doprava, alebo ich kombinácia). Jedná sa o doložky EXW ...
viac

Ubytovanie z pohľadu nároku na odpočet DPH v roku 2017

2.8.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Akciová spoločnosť, platiteľ DPH, má zahraničného člena štatutárneho orgánu, ktorý prišiel na Slovensko za účelom plnenia funkcií pre spoločnosť. Ubytoval sa v hoteli na náklady slovenskej spoločnosti. Je náklad na takéto ubytovanie daňovým ...
viac

Prenos daňovej povinnosti pri predaji nafty v roku 2017

31.7.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sme platci DPH v Slovenskej republike. Nakupujeme naftu s DPH od slovenského dodávateľa a následne potrebujeme časť prefaktúrovať zákazníkovi platcovi DPH v Českej republike, ktorý robí pre nás drvenie kameniva na území Slovenskej republiky, ...
viac

Správa DPHGarancia

28.7.2017, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správa DPH Postup správcov daní aj práva a povinnosti daňových subjektov a tretích osôb, ktoré im vznikajú pri správe daní, upravuje daňový poriadok. Ustanovenie daňového poriadku sa použijú, neupravuje ak iný zákon správu daní inak. Špeciálne ustanovenia ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Ručení, zajištění daně, nespolehlivý plátce, zveřejňování čísel účtůGarancia

28.7.2017, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ručenie, zabezpečenie dane, nespoľahlivý platiteľa, zverejňovanie čísiel účtůNespolehlivý platcu a nespoľahlivá osoba § 106a, § 106a a § 106ab CIVA Ak poruší platiteľ závažným spôsobom svoje povinnosti týkajúce sa k správe dane, správca dane rozhodne, že tento ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomGarancia

9.1.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
49/1 Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Ide o základný princíp odpočítania dane, čo inak znamená, že toto právo je ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZDPH § 70 Vedenie záznamovGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Paragraf 70/1 Platiteľ je povinný viesť  podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období  o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarancia

8.2.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Právna úprava 69/1 Platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak. Komentár LEXDPH Z uvedeného znenia vyplýva, že ak má zdaniteľná osoba postavenie ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZDPH § 78 Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnostiGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
78/1 Daň , ktorú je povinný platiť platiteľ podľa  § 69 , je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť zo zdaniteľného obchodu okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru, ktorá je ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 19/1 (prvá a druhá veta zákona) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Dodanie tovaru, ak si tovar prevezme odberateľ v závode dodávateľa ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 8/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.1.2017 v čiastke č. 5)
  • 58/2017 Z.z. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov (vyšlo dňa: 21.3.2017 v čiastke č. 28)
  • 63/2017 Z.z. ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku (vyšlo dňa: 24.3.2017 v čiastke č. 31)
  • 87/2017 Z.z. novela zák. č. 160/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 88/2017 Z.z. novela zák. č. 162/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 171/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2017 v čiastke č. 70)
  • 180/2017 Z.z. novela zák. č. 289/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 6.7.2017 v čiastke č. 74)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Aktuality z výkazov DPH a vybrané problémy DPH

13.9.2017, Bratislava
Lektorka: PhDr. Marta Rešetková, PhD.
Seminár zameraný na aktuálne témy, ktoré Vás trápia. Získajte prehľad vybraných ustanovení zákona o DPH, aktuálnych usmernení, pokynov a poučení k DPH. Skúsený lektor témy aplikuje na praktických príkladoch. Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

14.11.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

8.9.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

DPH a DzP v daňovej judikatúre

13.9.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás zaujímavý seminár s problematikou daňovej judikatúry. Rozbor sa zameriava na popis predmetu sporu spolu s konkrétnymi citáciami zákonov relevantných k sporu. Rozbor uzatvára odôvodnenie rozsudku... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: