Daňový kalendár
júl 2016
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2016 - Osobitný odvod finančných inštitúcií

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Nárok na odpočítanie DPH pri dovoze tovaru v roku 2016Garancia

22.7.2016, Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group, Zdroj: Verlag Dashöfer
SZČO účtujúci v sústave JÚ, platca DPH, dováža priemyselné výrobky z Číny na výrobu. Na dovoz mu boli doposiaľ vystavované JCD s vyčísleným 4,7% clom na priemyselné výrobky a 20% DPH. Vystavené JCD účtuje ako: o clo - nákup tovaru a uplatňuje si odpočet DPH v ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Od 11. júla 2016 je spustený systém eDovoz

22.7.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 11. júla 2016 Finančná správa SR spustila do prevádzky nový colný informačný systém pre dovoz – eDovoz, čím sa možnosť elektronickej komunikácie rozšírila na všetky režimy (tranzit, vývoz, predbežné colné vyhlásenia a dovoz). Dňa ...
celý článok

Zmeny v zákone o správe daní (daňový poriadok) od 1. júla 2016

21.7.2016, Ing. Maroš Vitkovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 1. júla 2016 nadobudli účinnosť v zákone č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov dve zmeny, ktoré do uvedeného právneho predpisu zaviedol zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím ...
celý článok

Škoda v reštauračnom zariadení podľa zákona o DPH v roku 2016Garancia

20.7.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V zákone o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. neexistuje ustanovenie, ktoré by osobitne riešilo škody z pohľadu platiteľa DPH a jeho povinností. V prípade, že podnikateľ uskutočňuje podnikateľskú činnosť, má v zmysle zákona o dani z ...
celý článok

Určenie vzniku daňovej povinnosti pri prenose daňovej povinnosti v roku 2016Garancia

19.7.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijali sme dodávateľskú faktúru za stavebné práce (tuzemský prenos daňovej povinnosti) s daňovou povinnosťou 31. 5. 2016. Faktúra zatiaľ nie je odsúhlasená v procese schvaľovania a do podania daňového priznania DPH 5/2016 (do 27. 6. 2016) nebude zaúčtovaná. ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zoznamy variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov na daň v roku 2016Garancia

19.7.2016, Zdroj: Finančná správa SR
Prinášame vám zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov. Postupne budeme pridávať súbory pre ďalšie štvrťroky 2016. Prinášame vám zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov. Postupne budeme pridávať súbory pre ďalšie štvrťroky ...
celý článok

Komentár k ZP § 92 Nepretržitý denný odpočinokGarancia

18.7.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 92 Nepretržitý denný odpočinok (1) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

DPH v Grécku sa od 1.6.2016 zvýšila!

18.7.2016, Verlag Dashofer, Zdroj: Finančná správa SR
Od 1. 6. 2016 platia v Grécku pri využívaní služieb cez Mini one stop shop (MOSS) nové pravidlá. Pri podávaní daňového priznania k DPH za zdaňovacie obdobie II.Q/2016 platí, že sadzba dane z pridanej hodnoty sa zvýšila z 23% na 24%. Od 1. 6. ...
celý článok

Služby, ktoré si vyžadujú registráciu pre DPH v roku 2016Garancia

16.7.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Registráciu za platiteľa pri dani z pridanej hodnoty rieši Smernica Rady 2006/112/ES - spoločný systém dane z pridanej hodnoty EÚ. V jednom právnom predpise sa kodifikujú všetky zmeny pôvodnej šiestej smernice o DPH a spresňujú sa tak aktuálne platné právne ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zoznam tovarov so zníženou sadzbou dane v roku 2016Garancia

15.7.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Základná sadzba dane na tovary a služby je 20 % zo základu dane, pričom na tovary uvedené v prílohe č. 7 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., v znení zákona č. 656/2006 Z. z, sa uplatňuje znížená sadzba dane 10 % zo základu ...
celý článok
Najčítanejšie

Refakturácia služieb z pohľadu zákona o DPH od 1.1.2014Archív

4.2.2014, Ing. Antónia Parajková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Refakturujem náklady na SC dcérskej spoločnosti v rámci SR, ide o letenku, stravné a reprezentačné. Do ktorého riadku tlačiva DPH sa uvedú tieto tržby? Vypočítava sa z týchto plnení sa na konci roka koeficient? Ak zdaniteľná osoba pri obstaraní ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vykázanie tuzemského samozdanenia v roku 2015 v daňovom priznaní DPHArchív

5.10.2015, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V ktorom riadku DPH priznania sa vykazuje tuzemské samozdanenie u príjemcu tovaru (riadok 7,8 alebo riadok 9,10 DPH priznania)? Podľa poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného opatrením MF SR základ dane za ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenesenie daňovej povinnosti v súvislosti s § 69 zákona o DPH účinného od 2.1.2013Archív

4.4.2013, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
OTÁZKA: Predpokladám, že „prenesenie daňovej povinnosti“ v súvislosti s ustanovením § 69 ods. 12 písm. c), t. j. predaj stavby nachádzajúcej sa na Slovensku v prípade, že sa predávajúci rozhodne predaj zdaňovať, nie je možné uplatniť v prípade ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odvedenie DPH pri preradení automobilu u fyzických osôb podnikateľov do osobného užívania (2013)Archív

20.7.2013, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer
Preradenie automobilu z obchodného majetku platiteľa dane z pridanej hodnoty do osobného užívania fyzickej osoby sa považuje za dodanie tovaru, ktoré je predmetom dane, pokiaľ pri kúpe tejto veci bolo uplatnené úplné alebo čiastočné odpočítanie DPH. Uvedené ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarancia

7.1.2016, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
69/1 Platiteľ , ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak.   Z uvedeného znenia vyplýva, že ak má zdaniteľná osoba postavenie platiteľa a dodáva v tuzemsku tovar alebo službu , je ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Najnovšie Právne predpisy
  • 24/2016 Z.z. novela op. č. 580/2005 Z.z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 3)
  • 25/2016 Z.z. novela op. č. 389/2014 Z.z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 3)
  • 26/2016 Z.z. novela op. č. 628/2007 Z.z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 3)
  • 27/2016 Z.z. novela op. č. 472/2010 Z.z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 3)
  • 57/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľnosti (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 6)
  • 113/2016 Z.z. ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 2.3.2016 v čiastke č. 19)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 188/2016 Z.z. ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice (vyšlo dňa: 1.6.2016 v čiastke č. 48)
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Daňová kontrola a daňová optimalizácia v roku 2016

21.10.2016, Bratislava
Kolektív lektorov: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý, JUDr. Ľubica Masárová
Prinášame Vám konferenciu zameranú na problematiku optimalizácie Vašich daní. Počas konferencie získate cenné informácie aplikovateľné vo Vašom podnikaní. Zárukou spokojností je skúsený autorský kolektív. Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

18.7.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

29.7.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

7.9.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

DPH a DzP v daňovej judikatúre

18.8.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás zaujímavý seminár s problematikou daňovej judikatúry. Rozbor sa zameriava na popis predmetu sporu spolu s konkrétnymi citáciami zákonov relevantných k sporu. Rozbor uzatvára odôvodnenie rozsudku... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: