Daňový kalendár
máj 2017
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
22.5.2017 - DPH (registrácia)

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Návrh novely zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2018

17.5.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
MFSR predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa predkladá na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 571 zo dňa 14. decembra 2016, ktorým vláda ...
viac

Reklamné predmety a DPH v roku 2017Garancia

15.5.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, je reklamou  prezentácia produktov v každej podobe s cieľom uplatniť ich na trhu.  Pod reklamným predmetom potom rozumieme činnosť podnikateľa, jeho výrobky, tovar, služby, obchodné meno, ...
viac

Čo musí obsahovať Žiadosť o vrátenie dane zahraničnej osobe v roku 2017Garancia

15.5.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Žiadateľ uplatňuje nárok na vrátenie dane podaním žiadosti o vrátenie dane v elektronickej forme prostredníctvom elektronického portálu v členskom štáte, v ktorom má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo v ktorom sa ...
viac

Dodatočné daňové priznanie k DPH v roku 2017Garancia

15.5.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je ešte možné podľa daňového poriadku a zákona o DPH zaslať na finančnú správu dodatočné daňové priznanie k DPH za december 2012 v období apríl 2017? Predmetom dodatočného daňového priznania je odpočet dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad ...
viac

Konsignačný sklad z pohľadu DPH v roku 2017Garancia

12.5.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Konsignačný sklad je fyzický sklad materiálu, polotovarov alebo dokončených výrobkov u nevlastníka tovaru. Ako napríklad odberateľa, obchodného zástupcu alebo komisionára, za účelom priblíženia tovaru k zákazníkom. Takýto sklad môže ...
viac

Reťazové obchody z pohľadu DPH v roku 2017Garancia

10.5.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Reťazový obchod predstavuje typ obchodu s tovarom, na ktorom sa zúčastňuje reťazec dodávateľov a odberateľov, a kde je tovar fyzicky dodaný priamo od prvého dodávateľa k poslednému odberateľovi v reťazci. Z pohľadu DPH sa reťazový ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nárok na vrátenie dane zahraničnej osobe v roku 2017Garancia

10.5.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zahraničná osoba, ktorá má v inom členskom štáte sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v inom členskom štáte obvykle zdržiava a žiada o vrátenie dane, má nárok na vrátenie dane z tovaru a služby, ktoré jej dodal ...
viac

Faktúra z USA a DPH v roku 2017Garancia

8.5.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obdržali sme faktúru z USA za konzultačné služby (prednáška na seminári na Slovensku) a k tomu súvisiace náklady za letenku a parkovanie. Dodávateľ uvádza RTN. Podlieha táto faktúra samozdaneniu a môžeme si uplatniť odpočítanie DPH? Faktúra ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné daňové priznanie k DPH v roku 2017Garancia

5.5.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je možné podľa daňového poriadku a zákona o DPH zaslať na Finančnú správu dodatočné daňové priznanie k DPH za december 2012 v období apríl 2017? Predmetom dodatočného daňového priznania je odpočet dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad na ...
viac

Dodanie tovaru z pohľadu DPH v roku 2017Garancia

3.5.2017, Ing. Alena Zábojová , Zdroj: Verlag Dashöfer
Dodávateľ zo Slovenska ( platiteľ DPH) nám dodáva strojné zariadenie. V zmluve je cena zariadenia dohodnutá nasledovne - preklad z angličtiny - Celková cena za zariadenie vrátane súvisiacich služieb je 100.000 EUR ( total price ), z toho ...
viac
Najčítanejšie

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 19/1 (prvá a druhá veta zákona) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Dodanie tovaru, ak si tovar prevezme odberateľ v závode dodávateľa ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZDPH § 78 Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnostiGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
78/1 Daň , ktorú je povinný platiť platiteľ podľa  § 69 , je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť zo zdaniteľného obchodu okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru, ktorá je ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomGarancia

9.1.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
49/1 Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Ide o základný princíp odpočítania dane, čo inak znamená, že toto právo je ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZDPH § 70 Vedenie záznamovGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Paragraf 70/1 Platiteľ je povinný viesť  podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období  o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarancia

8.2.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Právna úprava 69/1 Platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak. Komentár LEXDPH Z uvedeného znenia vyplýva, že ak má zdaniteľná osoba postavenie ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 8/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.1.2017 v čiastke č. 5)
  • 58/2017 Z.z. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov (vyšlo dňa: 21.3.2017 v čiastke č. 28)
  • 63/2017 Z.z. ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku (vyšlo dňa: 24.3.2017 v čiastke č. 31)
  • 87/2017 Z.z. novela zák. č. 160/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 88/2017 Z.z. novela zák. č. 162/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Aktuality z výkazov DPH a vybrané problémy DPH

5.6.2017, Bratislava
Lektorka: PhDr. Marta Rešetková, PhD.
Seminár zameraný na aktuálne témy, ktoré Vás trápia. Získajte prehľad vybraných ustanovení zákona o DPH, aktuálnych usmernení, pokynov a poučení k DPH. Skúsený lektor témy aplikuje na praktických príkladoch. Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

8.6.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký, Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

27.7.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

8.9.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

DPH a DzP v daňovej judikatúre

13.9.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás zaujímavý seminár s problematikou daňovej judikatúry. Rozbor sa zameriava na popis predmetu sporu spolu s konkrétnymi citáciami zákonov relevantných k sporu. Rozbor uzatvára odôvodnenie rozsudku... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: