CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Návrh na obmedzenie zadržiavania vratiek DPH neprešiel
2.4.2014, zdroj: SITA
Opozícii do druhého čítania neprešiel návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) od nezaradeného poslanca Jozefa Kollára, ktorý chcel zamedziť zadržiavaniu finančných prostriedkov podnikateľov zo strany orgánov štátu, teda finančnej správy.
Súvisiace dokumenty

Daňovníci podali elektronicky 170 tis. daňových priznaní
1.4.2014, zdroj: SITA
Finančná správa zaevidovala približne 170 tisíc daňových priznaní za rok 2013, ktoré občania a firmy podali elektronicky.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Chceli by ste začať podnikať v Poľsku? Povieme vám aká právna forma je najvýhodnejšia
17.4.2014, zdroj: accace.com
Novely Zákonov o DPH a dani z príjmov, ktoré vstúpili do platnosti od januára 2014, zaviedli mnoho zmien, ktoré podnikateľským subjektom značne skomplikovali život a mali negatívny dopad aj na atraktívnosť Slovenska ako miesta pre nové investície. V nadväznosti na novoprijaté opatrenia premýšľa viacero podnikateľov o premiestnení svojej podnikateľskej činnosti do niektorého zo susedných štátov. Kým Slovensko obsadilo v aktuálnom prieskume agentúry Bloomberg nelichotivú 14. priečku, práve Poľsko bolo označené za najlepšiu krajinu na podnikanie vo východnej Európe. Medzinárodná poradenská spoločnosť Accace vám prináša prehľad základných podmienok a špecifík jednotlivých právnych foriem podnikania v Poľsku.
Súvisiace dokumenty

Oprava hnuteľného majetku na území tretích štátov
7.4.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Uvedie sa prefakturovanie náhrad českej spoločnosti u slovenského podnikateľa do daňového priznania DPH?
Súvisiace dokumenty

Daňová povinnosť pri dovoze tovaru
4.4.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Ide v tomto prípade o nadobudnutie tovaru z iného členského štátu, ak tovar nebol premiestnený z iného člen. štátu, ale bol stále umiestnený v SR? Alebo ide o osobitnú úpravu podľa §11a zákona o DPH, ale v tomto prípade nejde o tovar len pre jediného odberateľa. Ako by sme mali postupovať v postavení odberateľa odberateľ?
Súvisiace dokumenty

Odpočítanie dane z pridanej hodnoty zo služby pri registrácii
26.3.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Má odberateľ nárok na odpočet alikvótnej časti?
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Režim DPH u správcu bytového domu
7.4.2014, Ing. Antónia Parajková, zdroj: Verlag Dashöfer
Firma s hlavnou činnosťou pekárstvo a prenájom nehnuteľnosti vykonáva aj správu bytov s vlastníkmi bytov. Firma je mesačným platiteľom DPH. Z nákladových faktúr týkajúcich sa aj bytov: el. energie, plyn, voda, údržba výťahu si firma uplatňuje odpočet DPH na vstupe v plnej výške.
Súvisiace dokumenty

Zahrnutie intrakomunitárnych dodaní do kontrolného výkazu
24.3.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Firma vystavila faktúru za oceľový drôt vo výške 10534,00 EUR (čo je viac ako 5000,00 EUR) do Českej republiky.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

30.4.2014, Bratislava
Lektorka: JUDr. Ľubica Masárová
Novinka! Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Špecialista výkazov DPH a vybrané problémy DPH

12. - 14.5.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Trojdňový seminár venovaný kontrolnému výkazu, súhrnnému výkazu, daňovému priznaniu k DPH a ostatným vybraným praktickým problémom DPH. Získajte prehľad vybraných ustanovení zákona o DPH, aktuálnych usmernení, pokynov a poučení k DPH a taktiež Certifikát o absolvovaní školenia... Prihláška tu!

Novela zákona o DPH platná
od 1.1. 2014 + praktické rady vyplňovania kontrolného výkazu

16.5.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Nenechajte si ujsť mimoriadne aktuálne školenie, na ktorom získate množstvo informácií o Novele zákona o DPH, ktorá je v platnosti od 1.1.2014. Okrem iného budú riešené i praktické prípady vyplňovania kontrolného výkazu. Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

19.5.2014, Žilina
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!