Daňový kalendár
november 2015
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.11.2015 - Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie

Lehoty na vyhotovenie faktúry - zmeny od januára 2016Garancia

25.11.2015, Ing. Marcela Rabatinová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona o DPH stanovuje od 1. januára 2016 dve lehoty na vyhotovenie faktúry k prijatej platbe. Ak bude platba prijatá v prvej polovici kalendárneho mesiaca, platiteľ dane môže vyhotoviť faktúru aj neskôr ako do 15 dní od prijatia platby, ale najneskôr do ...
celý článok

Komentár k ZP § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeruGarancia

24.11.2015, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru (1) Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, a)  zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Vykázanie faktúry slovenskou firmou za opravu vozidla používaného na podnikanie aj na súkromné účely v kontrolnom výkaze DPH v roku 2015Garancia

23.11.2015, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť, platiteľ DPH, má v evidencii majetku vozidlo, ktoré využíva na podnikanie aj na súkromné účely v pomere 80 : 20. V septembri obdržala od českej firmy faktúru za opravu tohto vozidla. Česká firma, platiteľ DPH v ČR, fakturovala túto opravu bez DPH. ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmeny v kontrolnom výkaze od 1. 4. 2016Garancia

23.11.2015, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Platitelia dane musia v kontrolnom výkaze uvádzať podrobné údaje o daňových povinnostiach a odpočtoch dane na základe faktúr k dodávkam tovarov a služieb. Ak bude výška odpočítanej DPH z bločkov z registračných pokladníc rovná alebo vyššia ako 3 000 eur, budú ...
celý článok

Faktúra za školenie na území SR v kontrolnom výkaze DPH v roku 2015Garancia

20.11.2015, Ing. Stanislav Krajčír, IB Grant Thornton Consulting, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fakturujem školenie do Českej republiky pre fyzickú zdaniteľnú osobu (má české IČ DPH). Nakoľko je školenie na území SR, dala som tam slovenské DPH. Chcem sa opýtať, aké členenie A1 dám do kontrolného výkazu? Ako pri tuzemských faktúrach? V zmysle § ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odpočítanie dane v prípade obstarania investičného majetku od platiteľa dane s osobitnou úpravou od 1. 1. 2016Garancia

20.11.2015, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pod § 54 Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku sa novelizáciou zákona o dani z pridanej hodnoty k 1. januáru 2016 pridáva § 54c. Platiteľ dane, ktorý obstará investičný majetok od platiteľa dane, ktorý používa osobitnú úpravu podľa § 68d novely zákona ...
celý článok

Komentár k ZDPH § 81 Zrušenie registrácieGarancia

19.11.2015, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 81/1 Platiteľ registrovaný podľa § 4 môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom, ak jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Daňovníci budú mať nárok na úroky z omeškania pri zadržaní nadmerného odpočtu - a to aj na tie z minulosti!

19.11.2015, Zdroj: Accace
V októbri 2015 bol prijatý rozsudok európskeho súdneho dvoru C-120/15 Kovozber s.r.o. v súvislosti s oneskoreným vrátením nadmerného odpočtu DPH. Na základe tohto rozsudku existuje predpoklad, že platitelia dane si budú môcť nárokovať tzv. úroky z omeškania za ...
celý článok

Komentár k ZDPH § 80 Súhrnný výkazGarancia

18.11.2015, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 80/1 Platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, v ktorom: dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Registračná povinnosť pri dodaní služby v roku 2015Garancia

18.11.2015, Ing. Juraj Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Vo všeobecnosti platí, že zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, alebo ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najčítanejšie

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2016Garancia

11.9.2015, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. by mala vstúpiť do platnosti od 1. januára 2016. Pre daňovníkov by mala byť zavedená osobitná úprava uplatňovania dane, ďalej tu bude zakomponovaná podpora začínajúcich podnikateľov prostredníctvom ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odpočet DPH z faktúry za nákup PHM pri uplatnení paušálnych výdavkov vo výške 80 % v roku 2015Garancia

17.3.2015, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť sa rozhodla, že bude uplatňovať paušálne výdavky na spotrebu PHM vo výške 80 %. Všetky autá spoločnosti sa využívajú výlučne na podnikateľské účely. Daný postup sa spoločnosť rozhodne používať len z dôvodu zjednodušenia administratívy vedenia kníh ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPH v roku 2015 (II. časť)Garancia

1.10.2015, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon o DPH bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa považuje za tovar), § 19 (vznik daňovej povinnosti) a najmä § 38 (dodanie a nájom nehnuteľnosti). Jedným z podstatných znakov nehnuteľného majetku je, že ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vykázanie tuzemského samozdanenia v roku 2015 v daňovom priznaní DPHGarancia

5.10.2015, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V ktorom riadku DPH priznania sa vykazuje tuzemské samozdanenie u príjemcu tovaru (riadok 7,8 alebo riadok 9,10 DPH priznania)? Podľa poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného opatrením MF SR základ dane za ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odpočet DPH z nákupu automobilu pri uplatňovaní 80%-ného paušálu na pohonné hmoty od 1. 1. 2015Garancia

17.5.2015, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o dani z príjmov bol zmenený od 1. 1. 2015 v oblasti uplatňovania paušálnych výdavkov na pohonné hmoty - ak daňovník uplatní 80%-ný paušál na PHM, tak sú náklady súvisiace s používaním motorového vozidla daňovo uznateľné vo výške 80 %. Ako je to však z ...
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
  • 230/2015 Z.z. novela op. 557/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 29.9.2015 v čiastke č. 67)
  • 237/2015 Z.z. novela op. č. 558/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 3.10.2015 v čiastke č. 70)
  • 240/2015 Z.z. novela zák. č. 530/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 14.10.2015 v čiastke č. 71)
  • 241/2015 Z.z. novela zák. č. 106/2004 Z. z. a č. 377/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 14.10.2015 v čiastke č. 71)
  • 250/2015 Z.z. novela op. 563/2011 Z.z. (vyšlo dňa: 15.10.2015 v čiastke č. 72)
  • 252/2015 Z.z. novela zák. č. 25/2006 Z. z. a niektorých zákonov (vyšlo dňa: 17.10.2015 v čiastke č. 73)
  • 253/2015 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. a niektorých zákonov (vyšlo dňa: 17.10.2015 v čiastke č. 73)
  • 268/2015 Z.z. novela zák. č. 222/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 22.10.2015 v čiastke č. 76)
  • 269/2015 Z.z. novela zák. č. 563/2009 Z. z. a niektorých zákonov (vyšlo dňa: 22.10.2015 v čiastke č. 76)
  • 275/2015 Z.z. ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov (vyšlo dňa: 23.10.2015 v čiastke č. 77)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

7.12.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

18.11.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Špecialista výkazov DPH a vybrané problémy DPH + zmeny platné od 1.10.2014 a 1.1.2015

26.11. - 27.11.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Seminár zameraný na aktuálne témy, ktoré Vás trápia. Tri dni venované kontrolnému výkazu, súhrnnému výkazu, daňovému priznaniu k DPH a ostatným vybraným praktickým problémom DPH. Získajte prehľad vybraných ustanovení zákona o DPH, aktuálnych usmernení, pokynov a poučení k DPH. Skúsený lektor témy aplikuje na praktických príkladoch... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

16.11.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

DPH a DzP v daňovej judikatúre

4.11.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás zaujímavý seminár s problematikou daňovej judikatúry. Rozbor sa zameriava na popis predmetu sporu spolu s konkrétnymi citáciami zákonov relevantných k sporu. Rozbor uzatvára odôvodnenie rozsudku... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: