Najnovšie
 
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Zákon o DPH - dôležité zmeny od 1. januára 2015
18.9.2014, Ing. Lenka Pajtinková, zdroj: Verlag Dashöfer
Od nového roka nadobudne účinnosť väčšina zmien prijatých novelou zákona o DPH v júli. K významným zmenám, na ktoré určite nesmiete zabudnúť patrí ja zrušenie povinnosti podávať kontrolný výkaz a daňové priznanie k DPH v rovnaký deň. No pripravovaných zmien je oveľa viac.
Súvisiace dokumenty

Zákon o DPH – dôležité zmeny od 1. októbra 2014
16.9.2014, Ing. Lenka Pajtinková, zdroj: Verlag Dashöfer
Dátum začiatku účinnosti niektorých zmien uplatnených novelou zákona o DPH, ktorá bola parlamentom prijatá v júli, sa nezadržateľne blíži, preto sme sa rozhodli vám v stručnosti zhrnúť zmeny, ktoré je nutné brať do úvahy už od 1.10.2014.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
„Poistite sa“, že nebudete ručiť za DPH, ktorú má správcovi dane zaplatiť váš dodávateľ
30.9.2014, Ing. Blažena Kvetná, zdroj: Verlag Dashöfer
Váš dodávateľ je zverejnený v zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie a vy sa obávate, že nezaplatí (neodvedie) správcovi dane DPH uvedenú na faktúre za tovar, resp. služby, ktorý/é vám dodal a vy budete musieť za túto daň ručiť?
Súvisiace dokumenty

Termín na podanie žiadosti o vrátenie DPH za rok 2013 sa kráti
25.9.2014, Ing. Blažena Kvetná, zdroj: Verlag Dashöfer
Tí platitelia DPH, ktorým v roku 2013 boli dodané tovary a služby z iných členských štátov, môžu požiadať o vrátenie dane z týchto štátov. Lehota na podanie žiadosti uplynie 30.9.2014.
Súvisiace dokumenty

Podávali ste súhrnný výkaz štvrťročne? Po 1.10.2014 sa môže stať, že ho budete musieť podávať mesačne!
23.9.2014, Ing. Blažena Kvetná, zdroj: Verlag Dashöfer
Paragraf 80 ods. 1 zákona o DPH ustanovuje, že platiteľ DPH je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, resp. raz za štvrťrok. Nastane zmena novelou zákona o DPH?
Súvisiace dokumenty

Postup v prípade, keď subjekt nie je schopný uhradiť zábezpeku na daň určenú daňovým úradom
26.8.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosť zložiť zábezpeku na daň z pridanej hodnoty sa týka zdaniteľnej osoby, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len: „ZoDPH“) a vzťahuje sa na registráciu povinnú ako aj dobrovoľnú.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Dodanie tovaru v Českej republike pre slovenského odberateľa
4.9.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Platiteľ DPH, registrovaný v ČR nám fakturoval tovar, ktorý fyzicky dodal priamo nášmu zákazníkovi v ČR, t.j. tovar neopustil územie dodávateľa.
Súvisiace dokumenty

Uvedenie prijatej fakútry obsahujúcej služby so základnou sadzbou dane ako aj oslobodené plnenie do Kontrolného výkazu k DPH
11.8.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Na faktúre od právnika máme služby, ktoré podliehajú 20% DPH, ako aj položky (kolky a poplatok za zverejnenie v Obchodnom vestníku), pri ktorých je uvedená 0% DPH.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

13.10.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

14.10.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2014

20.10.2014, Banská Bystrica
Lektorka: Ing. Zdenka Karak
Dokumentácia transferového oceňovania je dôkaz, ktorým daňový subjekt preukazuje, že transakcie, ktoré uskutočňuje so zahraničnými závislými osobami sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Prihláška tu!

IFRS komplexný kurz II.

27. - 28.10.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Jana Mundierová
Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I.... Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

7.11.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie v praktických príkladoch

10.11.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Nenechajte si ujsť zaujímavý seminár s problematikou transferového oceňovania. Prihláška tu!

Daňové spory a polemické daňové výdavky

24.11.2014, Košice
Lektor: Ing. Ing. Emil Burák PhD.
Pripravili sme pre Vás školenie zamerané na najčastejšie daňové spory. Prihláška tu!