Najnovšie
 
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Zintenzívni a zefektívni sa medzinárodná vzájomná spolupráca v boji proti daňovým únikom?
7.10.2014, Ing. Blažena Kvetná, zdroj: Verlag Dashöfer
Vo štvrtok 2.10.2014 sa v Prahe uskutočnilo stretnutie ministrov financií krajín V4, Rakúska a Nemecka, ktorí - okrem iného - konzultovali i o tom, ako zintenzívniť a zefektívniť medzinárodnú vzájomnú spoluprácu v boji proti daňovým únikom.
Súvisiace dokumenty

Zákon o DPH - dôležité zmeny od 1. januára 2015
18.9.2014, Ing. Lenka Pajtinková, zdroj: Verlag Dashöfer
Od nového roka nadobudne účinnosť väčšina zmien prijatých novelou zákona o DPH v júli. K významným zmenám, na ktoré určite nesmiete zabudnúť patrí ja zrušenie povinnosti podávať kontrolný výkaz a daňové priznanie k DPH v rovnaký deň. No pripravovaných zmien je oveľa viac.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Marketingové náklady neziskovej organizácie z pohľadu DPH
31.10.2014, Ing. Marta Rešetková, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Základným znakom plnenia, ktoré je predmetom dane, je odplatnosť, t. j. plnenie je uskutočnené za protihodnotu. Pojem protihodnota nie je osobitne definovaný, ale treba ním rozumieť peňažné aj nepeňažné plnenie v prospech osoby, ktorá dodala tovar, napr. protihodnotou môže byť aj iná hmotná vec alebo činnosť, alebo nejaká majetková hodnota.
Súvisiace dokumenty

Fakturácia poskytnutých služieb do tretích krajín
29.10.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Správne určenie miesta dodania služieb je spojené so vznikom daňovej povinnosti, pričom cieľom legislatívneho rámca je zdaniť službu v mieste jej skutočnej spotreby, čo vyplýva aj zo samotnej podstaty nepriamych daní.
Súvisiace dokumenty

Miesto dodania pri doprave osôb do iného členského štátu v roku 2014
23.10.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Miestom dodania dopravy osôb je podľa § 16 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len: „ZDPH“) miesto, kde sa doprava osôb vykonáva.
Súvisiace dokumenty

Vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty od 1.10.2014
21.10.2014, Ing. Blažena Kvetná, zdroj: Verlag Dashöfer
Vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2014 bolo zverejnené oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/20939/2014-731 o vydaní poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Dodanie tovaru v Českej republike pre slovenského odberateľa
4.9.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Platiteľ DPH, registrovaný v ČR nám fakturoval tovar, ktorý fyzicky dodal priamo nášmu zákazníkovi v ČR, t.j. tovar neopustil územie dodávateľa.
Súvisiace dokumenty

Uvedenie prijatej fakútry obsahujúcej služby so základnou sadzbou dane ako aj oslobodené plnenie do Kontrolného výkazu k DPH
11.8.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Na faktúre od právnika máme služby, ktoré podliehajú 20% DPH, ako aj položky (kolky a poplatok za zverejnenie v Obchodnom vestníku), pri ktorých je uvedená 0% DPH.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

IFRS komplexný kurz II.

27. - 28.11.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Jana Mundierová
Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I.... Prihláška tu!

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

28.11.2014, Žilina
Lektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

3.12.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie v praktických príkladoch

8.12.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Nenechajte si ujsť zaujímavý seminár s problematikou transferového oceňovania. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2014

10.12.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Zdenka Karak
Dokumentácia transferového oceňovania je dôkaz, ktorým daňový subjekt preukazuje, že transakcie, ktoré uskutočňuje so zahraničnými závislými osobami sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Prihláška tu!

Daňové spory a polemické daňové výdavky

11.12.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Ing. Emil Burák PhD.
Pripravili sme pre Vás školenie zamerané na najčastejšie daňové spory. Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

11.12.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!