Najnovšie
 
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Výška sadzby dane z pridanej hodnoty v roku 2015 v krajinách Európskej únie
28.1.2015, Ing. Juraj Válek PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zdaniteľné transakcie sa zdaňujú pri uplatnení sadzieb a podľa podmienok stanovených v štáte EÚ, v ktorom k nim dochádza. Štandardná sadzba dane z pridanej hodnoty sa stanovuje ako percento zo základu dane, ktoré do 31. decembra 2015 nesmie byť nižšie než 15 %.
Súvisiace dokumenty

Vývoj sadzieb DPH v členských štátoch EÚ
27.1.2015, Ing. Michaela Řeháčková, zdroj: Verlag Dashöfer
Európska komisia zverejnila v rámci aktuálnych informácií o sadzbách DPH v krajinách EÚ aj ich vývoj.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Sadzby DPH v EÚ k 1. 1. 2015
27.1.2015, zdroj: Verlag Dashöfer
Aktuálnu výšku sadzieb DPH v členských štátoch EÚ podľa jednotlivých typov a ich vývoj nájdete tu
Súvisiace dokumenty

Zmeny v DPH od 1. 1. 2015
16.1.2015, zdroj: Verlag Dashöfer
Prehľad zmien v zákone o DPH od 1. 1. 2015 si môžete pozrieť tu
Súvisiace dokumenty

Prehľad zmien právnych predpisov od 29.12.2014, resp. od 1.1.2015
14.1.2015, zdroj: Verlag Dashöfer
Prinášame Vám prehľad právnych predpisov platných od 30.12.2014, resp. 1.1.2015
Súvisiace dokumenty

Ročné zúčtovanie DPH za rok 2014
8.12.2014, Ing. Marta Rešetková,PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Ak platiteľ dane predbežne odpočíval daň z prijatých tovarov a služieb v priebehu kalendárneho roku 2014, potom v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roku 2014 mu vzniká povinnosť vykonať ročné zúčtovanie pomerne odpočítanej dane. Ročné zúčtovanie odpočítanej dane sa týka len tých platiteľov dane, ktorí v priebehu kalendárneho roku boli povinní predbežne odpočítať daň, pričom táto povinnosť im nemusela vzniknúť v každom zdaňovacom období. Aj v prípade, ak platiteľ len v jednom zdaňovacom období roka daň pomerne odpočítaval, je povinný túto daň na konci roka 2014 zúčtovať.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Dodanie tovaru v Českej republike pre slovenského odberateľa
4.9.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Platiteľ DPH, registrovaný v ČR nám fakturoval tovar, ktorý fyzicky dodal priamo nášmu zákazníkovi v ČR, t.j. tovar neopustil územie dodávateľa.
Súvisiace dokumenty

Uvedenie prijatej fakútry obsahujúcej služby so základnou sadzbou dane ako aj oslobodené plnenie do Kontrolného výkazu k DPH
11.8.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Na faktúre od právnika máme služby, ktoré podliehajú 20% DPH, ako aj položky (kolky a poplatok za zverejnenie v Obchodnom vestníku), pri ktorých je uvedená 0% DPH.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

Uplatňovanie DPH cestovnými kanceláriami v praktických príkladoch + vyplňovanie kontrolného výkazu + pripravované zmeny pre rok 2015

16.2.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií.. Prihláška tu!

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

17.2.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení. Okrem iného Vám poskytneme informácie o vrátení nadmerného odpočtu, či o zmenách v období na podávanie súhrnného výkazu... Prihláška tu!

Dodanie tovaru a služby v EÚ

20.2.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Získajte potrebné informácie súvisiace s dodaním tovarov a služieb v EU. V prvej časti sa lektor venuje problematike dodania tovaru v EU. Vyriešte otázky súvisiace s opravou základu dane, vznikom daňovej povinnosti, či fakturačných povinností pri dodaní tovaru do EU. Druhá časť školenia je venovaná problematike dodania služieb...Príďte sa poradiť s odborníkom... Prihláška tu!

Zdaňovanie licenčných poplatkov nerezidentov na území SR

6.3.015, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Skúsený odborník Vám poradí v oblasti zdaňovania licenčných poplatkov nerezidentov na území SR, riešené budú tiež konkrétne príklady z praxe... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

9.3.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!