Daňový kalendár
marec 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Prevádzkareň z pohľadu DPH v roku 2018

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Intrakomunitárne dodanie tovaru z pohľadu DPH v roku 2018Garancia

15.3.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Intrakomunitárny obchod je dodaním tovaru medzi platiteľmi dane z pridanej hodnoty. Je založený na princípe, že obchod je predmetom dane v štáte dodávateľa, kde je oslobodený od dane a predmetom dane je aj v štáte odberateľa, kde vzniká ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmeny v prenose daňovej povinnosti od 1. 1. 2018 v nadväznosti na Colný sadzobníkGarancia

13.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 1. 2014 sa v zákone o DPH zaviedlo prenesenie daňovej povinnosti na poľnohospodárske plodiny, ktoré patria do kapitoly 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka (SCS), a na kovy ako oceľ a železo a polotovary z kovov, ktoré patria do ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prepravné náklady v Kontrolnom výkaze DPH v roku 2018Garancia

12.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša spoločnosť je platiteľom DPH a v súlade s § 69 ods. 12 písm. g) zákona č. 222/2004 Z.z. sme vystavili faktúru tuzemskému platiteľovi DPH za kovový zvitok podľa colného sadzobníka č. 72202041 v množstve 12 kg a hodnote 610 Eur + ...
viac

Dodatočný kontrolný výkaz DPH za oneskorené dodanie tovaru v roku 2018Garancia

9.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V decembri 2017 sme dostali faktúru z EÚ, presnejšie z Talianska, ale nevedeli sme, kedy nám príde materiál. Faktúra však bola vykázaná v daňovom priznaní za december a tiež aj v kontrolnom výkaze. Tovar nám bol však dodaný až v januári a ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Náležitosti žiadosti o vrátenie dane osobou, ktorá má sídlo v členskom štáte EÚ v roku 2018Garancia

8.3.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2018 žiadateľ uplatňuje nárok na vrátenie dane podaním žiadosti o vrátenie dane v elektronickej forme prostredníctvom elektronického portálu v ...
viac

Nesprávna fakturácia tovaru od zahraničnej spoločnosti v roku 2018Garancia

7.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sme súčasťou nadnárodného koncernu. Zahraničná spoločnosť patriaca do koncernu (IČ DPH BE) nám vystavila faktúru za tovar s dátumom vystavenia 7. 11. 2017. Tovar sme prevzali dňa 9. 11. 2017. Faktúru sme zahrnuli do DP DPH a do KV DPH za ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predaj tovaru, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice v roku 2018

6.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 1. 1. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 334/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, ktorý okrem iného mení úpravu prenosu ...
viac

Odpočet DPH pri vystavení bločku z ERP v roku 2018Garancia

5.3.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dodávateľ nám vystavil bloček z registračnej pokladnice na celkovú sumu 1 497,80 eur. Bloček bol uhradený v hotovosti. Z hľadiska zákona o DPH /§ 74 ods. 3/ nemáme nárok na odpočítanie DPH, keďže hodnota bločku je viac ako 1 000,00 eur. ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nárok na vrátenie dane osobou, ktorá má sídlo v členskom štáte EÚ v roku 2018

5.3.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2018 zahraničná osoba, ktorá má v inom členskom štáte sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v inom členskom štáte obvykle ...
viac

Prenos daňovej povinnosti pri platbe zálohy pred dodaním tovaru v roku 2018Garancia

2.3.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme postupovať pri prenose daňovej povinnosti pri agrokomoditách (slama), ak sme uhradili zálohu a prišla nám vyúčtovacia faktúra k zálohe (záloha je bez DPH a obsahuje text prenosu daňovej povinnosti). Moja otázka je, či zaúčtovať ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najčítanejšie

Dodanie tovaru do členských štátov EÚ z pohľadu DPH v roku 2016Archív

26.5.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri dodaní tovaru zo SR do iného členského štátu (s výnimkou dodávok nových dopravných prostriedkov), je potrebné rozlišovať, komu sú dodávky tovaru určené. Ak je odberateľom tovaru v inom členskom štáte osoba registrovaná pre daň, dodávka tovaru je oslobodená ...
viac

Smernica o evidencii DPH pre platiteľa DPHGarancia

2.2.2018, Ing. Mária Vépyová, PhD., korektúra: Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia, Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová ; PhD. ; korektúra: Ing. Tomáš Janoušek ; Baker Tilly Slovakia; Ing. Zuzana Hrušovská ; Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO)     Názov smernice   Evidencia ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarancia

23.1.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  § 69 (1) Platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak. (2) Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZDPH § 70 Vedenie záznamovGarancia

23.1.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  § 70 (1) Platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, o ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomArchív

9.1.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
49/1 Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Ide o základný princíp odpočítania dane, čo inak znamená, že toto právo je ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

23.4.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

6.9.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

Daňový špeciál: DPH a DZP v roku 2018 v praktických príkladoch

6.8. - 8.8.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Aktuálne problémy DPH a DZP na praktických príkladoch môžete riešiť spolu so skúseným lektorom a daňovým poradcom Milanom Kúdelom počas trojdňového školenia...Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2018

11.4. - 13.4.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela a odborníci z praxe
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvomdaňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný...Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: