Daňový kalendár
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.11.2018 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
o obsahuje žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu Európskej únie v roku 2018

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Uplatňovanie osobitných úprav pre digitálne služby

7.11.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novelizáciou zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť od 01.01.2019, sa spresňuje uplatňovanie osobitných úprav uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a ...
viac

Zavedenie obratového limitu pre osoby poskytujúce digitálne služby

5.11.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s článkom 1 smernice Rady (EÚ) 2017/2455, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku, dochádza ...
viac

Dodatočné daňové priznanie k DPH pri storne faktúry v roku 2018Garancia

31.10.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V roku 2017 bola na našu firmu vystavená faktúra za stavebné práce. Práce neboli vykonané v súlade s požiadavkami našej firmy. Faktúra na základe rozhodnutia konateľky a právničky nebola v roku 2017 zaúčtovaná, ani odvedená a odpočítaná DPH ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zvýšenie daňového zvýhodnenia odpočtom výdavkov na výskum a vývoj od základu dane za rok 2018Garancia

30.10.2018, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Všeobecná informácia o zavedení daňového zvýhodnenia odpočtom výdavkov vynaložených na výskum a vývoj od základu dane S účinnosťou od 1. januára 2015 bol do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia prepravy tovaru z Talianska z pohľadu DPH v roku 2018Garancia

29.10.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša firma, platca DPH, sprostredkovala prepravu tovaru z IT na SK. Prepravca SK (ktorý prepravu skutočne vykonal) nám prepravu vyfakturoval s DPH. Naša firma má uvedenú prepravu refakturovať objednávateľovi prepravy zo Švajčiarska. Ako ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Formulár daňového priznania - daň z príjmov POGarancia

29.10.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť formulár
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Povinnosti slovenského odberateľa v Českej republike z pohľadu DPH v roku 2018Garancia

26.10.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenská spoločnosť - vydavateľstvo, platca DPH na Slovensku, vydáva knihy u českého tlačiara, ktorý je platcom DPH v ČR. Tento tlačiar knihy potom dodáva českému distribútorovi, tiež platcovi DPH v ČR. Tovar zostáva v ČR, kde sa predáva ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenos daňovej povinnosti pri obstaraní mobilného telefónu v roku 2018Garancia

26.10.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijali sme faktúru od dodávateľa v režime prenesenia daňovej povinnosti ( § 69 ods. 2 zákona o DPH). Ide o mobilný telefón do spotreby. Môže byť faktúra zaúčtovaná s prenesením daňovej povinnosti? Alebo je potrebné DPH odviesť napr. ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Formulár daňového priznania - daň z príjmov POGarancia

26.10.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť formulár
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k pomernej časti ročného odpisu pri predaji hmotného majetku podľa § 22 ods. 12 zákona o dani z príjmovGarancia

26.10.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom je daňovým výdavkom v plnej výške [§ 19 ods. 3 písm. b) bod 1 ZDP] . Výnimkou je zostatková cena pri predaji osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najčítanejšie

Novela zákona o DPH od 1.1.2018 - aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPHGarancia

10.4.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tuzemský prenos daňovej povinnosti medzi dvoma platiteľmi DPH Podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH je platiteľ , ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Klasifikácia produkcie na účely zaradenia do odpisových skupín v roku 2016Garancia

31.3.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Produkcia, ktorá sa nemôže v zmysle § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) zahrnovať do daňových výdavkov podnikateľských subjektov jednorazovo, ale postupne vo forme ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Pripravovaná novela zákona o DPH od 1.1.2019Archív

13.7.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodanie tovaru do členských štátov EÚ z pohľadu DPH v roku 2016Archív

26.5.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri dodaní tovaru zo SR do iného členského štátu (s výnimkou dodávok nových dopravných prostriedkov), je potrebné rozlišovať, komu sú dodávky tovaru určené. Ak je odberateľom tovaru v inom členskom štáte osoba registrovaná pre daň, dodávka tovaru je oslobodená ...
viac

Príklad nadobudnutia tovaru podľa § 11 a § 11a zákona o DPHArchív

26.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť ABC, s.r.o. mala v mesiaci február 2018 tieto dodávky: 1. dodanie tovaru v SR pre slovenských podnikateľov (faktúry) Základ dane 10 500 EUR, DPH 2 100 EUR, kontrolný výkaz A.1 2. Kúpa tovaru od slovenských podnikateľov ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a o niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (vyšlo dňa: 22.6.2018 v čiastke č. 63)
  • 209/2018 Z.z. novela zák. č. 61/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 213/2018 Z.z. o dani z poistenia (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 236/2018 Z.z. o vydaní opatrenia z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia (vyšlo dňa: 9.8.2018 v čiastke č. 84)
  • 260/2018 Z.z. novela op. 472/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 20.9.2018 v čiastke č. 93)
  • 261/2018 Z.z. novela op. 628/2007 Z.z. (vyšlo dňa: 20.9.2018 v čiastke č. 93)
  • 272/2018 Z.z. novela op. č. 601/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.10.2018 v čiastke č. 99)
  • 273/2018 Z.z. novela op. č. 740/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 1.10.2018 v čiastke č. 99)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

4.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

3.12.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

Daňový špeciál: DPH a DZP v roku 2018 v praktických príkladoch

12.12. - 14.12.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Aktuálne problémy DPH a DZP na praktických príkladoch môžete riešiť spolu so skúseným lektorom a daňovým poradcom Milanom Kúdelom počas trojdňového školenia...Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2018

4.2. - 6.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela a odborníci z praxe
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvomdaňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný...Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: