Daňový kalendár
máj 2019
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.5.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Pripravované transpozície smerníc vo veci DPH 2019

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Zdaňovacie obdobie podľa zákona o DPH v roku 2019Garancia

15.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac, okrem situácie, kedy sa môže platiteľ rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, a to v prípade ak uplynulo viac ako 12 ...
viac

Predaj zálohovaných obalov z pohľadu DPH v roku 2019Garancia

15.5.2019, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Hostinec (platiteľ DPH) kupuje tovar za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi. Ide o fľaškové pivo, ktoré buď rozleje a predá zákazníkovi alebo ho zákazníkovi predá zatvorené, t. j. aj s vratnou fľašou. Ako má hostinec ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prekládka a rekonštrukcia kanalizácie z pohľadu zákona o DPH v roku 2019Garancia

15.5.2019, Zuzana Sidorová, Tax Manager, CroweAdvartisTax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer
Developerská spoločnosť, platiteľ DPH, realizuje výstavbu. V rámci výstavby jej vznikajú tzv. vyvolané investície, napr. preložka kanalizácie a rekonštrukcia tejto kanalizácie, ktorá bude po ukončení ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predaj pozemku rozdeleného na viaceré parcely z pohľadu DPH v roku 2019Garancia

15.5.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša firma kúpila v 12/2015 nehnuteľnosť aj pozemok od súkromnej osoby, pozemok je rozdelený na parcely, z ktorých je zastavaná plocha a vinica na základe kúpnej zmluvy. Nakoľko sa nepodarilo realizovať zámer, tak sa spoločnosť rozhodla ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Cestovné náhrady a DPH v roku 2019Garancia

15.5.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancom náhradu výdavkov, ktoré im vzniknú v súvislosti s výkonom práce. Podmienky poskytovania náhrad výdavkov a iných plnení upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej iba ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Registrácia zdaniteľných osôb podľa § 4 zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2019Garancia

15.5.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zmeny v § 4 ods. 3, 4 a 7 zákona č. 222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov od 1. 1. 2019. Obrat pre účely zákona o DPH s účinnosťou od 1. 1. 2019  rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Uplatnenie DPH na vstupe pri príjmoch podľa § 39 zákona o DPH v roku 2019Garancia

15.5.2019, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník je registrovaný ako platca DPH. Má príjmy iba podľa § 39 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Môže si uplatniť DPH na vstupe, ak sa výdavky vzťahujú iba k týmto príjmom? Odpoveď: Právo na odpočítanie dane z tovaru alebo zo služby (na ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia poplatku za zrušenie ubytovania v roku 2019Garancia

15.5.2019, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceli by sme Vás poprosiť o radu vo veci refakturácie poplatku za zrušenie ubytovania. Slovenská spoločnosť nám vystavila faktúru bez DPH za zrušenie ubytovania, firma je platca DPH. Následne máme tento poplatok refakturovať našej ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Súhrnná faktúra v roku 2019Garancia

13.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, môže vyhotoviť za viac samostatných dodaní tovaru alebo služby alebo za viac platieb prijatých pred dodaním tovaru alebo dodaním služby súhrnnú faktúru. Takáto faktúra môže pokrývať ...
viac

Povinnosť uchovávania faktúr platiteľom dane v roku 2019Garancia

10.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Platiteľ je povinný uchovávať kópie faktúr, ktoré vyhotovil alebo ktoré vyhotovil v jeho mene a na jeho účet odberateľ alebo tretia osoba, a prijaté faktúry vyhotovené zdaniteľnou osobou alebo treťou osobou v jej mene a na jej účet po ...
viac
Najčítanejšie

Komentár k ZDPH § 16 Miesto dodania služby vo výnimk...Garancia

1.1.2019, Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer § 16 ods. 1 Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 19/1 (prvá a druhá veta zákona) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Dodanie tovaru, ak si tovar prevezme odberateľ v závode dodávateľa ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Klasifikácia produkcie na účely zaradenia do odpisových skupín v roku 2016Garancia

31.3.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Produkcia, ktorá sa nemôže v zmysle § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) zahrnovať do daňových výdavkov podnikateľských subjektov jednorazovo, ale postupne vo forme ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Najčastejšie chyby pri prenose daňovej povinnosti v roku 2018Garancia

11.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 69 ods. 2 Zákona o DPH: Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a pri tovare okrem tovaru dodaného formou ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novela zákona o DPH od 1.1.2018 - aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPHGarancia

10.4.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tuzemský prenos daňovej povinnosti medzi dvoma platiteľmi DPH Podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH je platiteľ , ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 1/2019 Z.z. novela op. č. 419/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2019 v čiastke č. 1)
  • 4/2019 Z.z. novela zák. č. 321/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 10/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
  • 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 88/2019 Z.z. novela zák. č. 385/2018 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2019 v čiastke č. 37)
  • 109/2019 Z.z. novela vyhl. č. 378/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 115/2019 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky (vyšlo dňa: 1.5.2019 v čiastke č. 46)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

9.9.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

Daňový špeciál: DPH a DZP v roku 2019 v praktických príkladoch

10.6. - 12.6.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Aktuálne problémy DPH a DZP na praktických príkladoch môžete riešiť spolu so skúseným lektorom a daňovým poradcom Milanom Kúdelom počas trojdňového školenia...Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2019

6.11. - 8.11. 2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela a odborníci z praxe
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvomdaňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný...Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: