Daňový kalendár
august 2018
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
20.8.2018 - Daň z pridanej hodnoty

 

Darček mesiaca
Pripravované zmeny v zákone o DPH od 1.1.2019

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Cezhraničné dodanie služieb z pohľadu zákona o DPH v roku 2018Garancia

14.8.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť na Slovensku (platca DPH) má objednávku od Českej spoločnosti (platca DPH) na poskytnutie služieb - inštalácia SW do zásob tovaru, ktorých vlastníkom je česká spoločnosť (zásoby prevzaté na spracovanie). Okrem uvedenej služby, ...
viac

Stála prevádzkareň z pohľadu DPH v roku 2018Garancia

14.8.2018, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR
Finančné riaditeľstvo SR vydáva metodický pokyn k posudzovaniu prevádzkarne na účely dane z pridanej hodnoty na základe prehodnotenia postupu pri posudzovaní existencie tzv. pasívnej prevádzkarne v zmysle vykonávacieho nariadenia č. 282/2011 na území Slovenskej ...
viac

Fakturácia za poskytované služby z pohľadu zákona o DPH v roku 2018Garancia

8.8.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poskytujeme službu (IT služby), ktoré náš zamestnanec poskytuje v rámci skupiny aj iným spoločnostiam v rámci EÚ a mesačne ich fakturujeme našej centrále, ktorá sídli v Írsku. Fakturujeme ich po uplynutí mesiaca s dátumom zdaniteľného ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočný kontrolný výkaz DPH za oneskorené dodanie tovaru v roku 2018Garancia

6.8.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V decembri 2017 sme dostali faktúru z EÚ, presnejšie z Talianska, ale nevedeli sme kedy nám príde materiál. Faktúra však bola vykázaná v daňovom priznaní za december a tiež aj v kontrolnom výkaze. Tovar nám bol však dodaný až v januári a ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad - § 19 ods. 4 zákona o DPH - Daňová povinnosť pri prijatí platby pred dodaním tovaru alebo službyGarancia

1.8.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, daňová povinnosť vzniká z prijatej platby dňom prijatia platby ( § 19 ods. 4 zákona o DPH). Ak platiteľ dane - dodávateľ tovaru alebo služby bude požadovať od odberateľa pred dodaním ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad vyplnenia daňového priznania dane z pridanej hodnoty podľa § 19 ods. 4 v roku 2018Garancia

1.8.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad - § 22 ods. 4 Zákona o DPHGarancia

1.8.2018, Ing Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 22 ods. 4 zákona o DPH , ak je v čase dodania tovaru alebo služby poskytnutá zľava z ceny alebo ak je poskytnutá zľava za skoršiu úhradu ceny, základ dane sa zníži o sumu zľavy. Skonto je zrážka z ceny za skorú úhradu , podmienka a  ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad vyplnenia daňového priznania dane z pridanej hodnoty podľa § 22 ods. 4 v roku 2018Garancia

1.8.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad - § 19 zákona o DPH - Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyGarancia

1.8.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
- Čiastkovo alebo opakovane dodávané tovary alebo služby ( § 19 ods. 3 prvá veta zákona o DPH) a) Podľa § 19 ods. 3 prvá veta zákona o DPH v znení účinnom od 1.1.2011 sa za deň dodania tovaru alebo služby , ak sa dodanie tovaru alebo služby ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad vyplnenia daňového priznania dane z pridanej hodnoty podľa § 19 v roku 2018Garancia

1.8.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najčítanejšie

Zmeny v prenose daňovej povinnosti v roku 2018Garancia

24.1.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zásade vyplýva dodávateľovi - platiteľovi DPH povinnosť platiť daň z ustanovenia § 69 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len ”zákon o DPH“) a to v prípadoch, keď dodáva tovar alebo službu v tuzemsku. V  ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 19/1 (prvá a druhá veta zákona) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Dodanie tovaru, ak si tovar prevezme odberateľ v závode dodávateľa ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Dodanie tovaru do členských štátov EÚ z pohľadu DPH v roku 2016Archív

26.5.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri dodaní tovaru zo SR do iného členského štátu (s výnimkou dodávok nových dopravných prostriedkov), je potrebné rozlišovať, komu sú dodávky tovaru určené. Ak je odberateľom tovaru v inom členskom štáte osoba registrovaná pre daň, dodávka tovaru je oslobodená ...
viac

Príklad na vyplnenie daňového priznania k DPH a KV v roku 2016 (časť I.)Archív

2.8.2016, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Do daňového priznania k DPH sa uvádzajú iba tie zdaniteľné obchody, pri ktorých vznikla povinnosť platiť daň v tuzemsku, t. j. s miestom dodania v tuzemsku. Zdaniteľné obchody s miestom dodania mimo tuzemska sa do daňového priznania neuvádzajú. Poznámka ...
viac

Novela zákona o DPH od 1.1.2018 - aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPHGarancia

10.4.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tuzemský prenos daňovej povinnosti medzi dvoma platiteľmi DPH Podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH je platiteľ , ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 157/2018 Z.z. o metrológii (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a o niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (vyšlo dňa: 22.6.2018 v čiastke č. 63)
  • 209/2018 Z.z. novela zák. č. 61/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 213/2018 Z.z. o dani z poistenia (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 236/2018 Z.z. o vydaní opatrenia z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia (vyšlo dňa: 9.8.2018 v čiastke č. 84)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

19.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

6.9.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

Daňový špeciál: DPH a DZP v roku 2018 v praktických príkladoch

12.12. - 14.12.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Aktuálne problémy DPH a DZP na praktických príkladoch môžete riešiť spolu so skúseným lektorom a daňovým poradcom Milanom Kúdelom počas trojdňového školenia...Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2018

7.11. - 9.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela a odborníci z praxe
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvomdaňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný...Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: