Daňový kalendár
jún 2018
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Prevádzkareň z pohľadu DPH v roku 2018

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Údaje ktoré sa uvádzajú v kontrolnom výkaze v roku 2018

15.6.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Kontrolný výkaz musí obsahovať údaje z faktúr o daňovej povinnosti a odpočítaní dane za príslušné zdaňovacie obdobie v určitom členení. V prípade že platiteľ nie je povinný mať faktúru na uplatnenie práva na odpočítanie dane, uvedie údaje ...
viac

Kontrolný výkaz v roku 2018

12.6.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Platitelia dane musia v kontrolnom výkaze uvádzať podrobné údaje o daňových povinnostiach a odpočtoch dane na základe faktúr k dodávkam tovarov a služieb. Platiteľ dane má v súvislosti s kontrolným výkazom povinnosti, ktoré musí plniť. ...
viac

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 - zdaniteľná osoba zúčastňujúca sa na trojstrannom obchode

7.6.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prechodné ustanovenie sa týka osoby, ktorá sa musela registrovať z dôvodu že nadobudla v tuzemsku tovar z iného členského štátu, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 14 ...
viac

Predaj tovaru na faktúru z pohľadu kontrolného výkazu DPH a daňového priznania v roku 2018Garancia

6.6.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša spoločnosť je platiteľom DPH a v súlade s § 69 ods. 12 písm. g) zákona č. 222/2004 Z. z. sme vystavili faktúru tuzemskému platiteľovi DPH za kovový zvitok podľa colného sadzobníka č. 72202041 v množstve 12 kg a hodnote 610 Eur + ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Čiastkový protokol vyhotovený správcom dane počas daňovej kontroly v roku 2018

6.6.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak daňový úrad začal daňovú kontrolu, vráti časť nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly vo výške uvedenej v čiastkovom protokole. Ak daňový úrad začal daňovú kontrolu, vráti časť nadmerného odpočtu pred skončením daňovej ...
viac

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

5.6.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prechodné ustanovenia riešia rieši problém intertemporality-prechodné spolupôsobenie skoršieho a nového práva. Platí, že v prechodnom čase sa v určenom rozsahu dočasne nepoužívajú nové normy, ktorých platnosť a účinnosť vznikla. Podľa ...
viac

Provízia za akceptáciu poukážok ako daňovo uznateľný výdavok v roku 2018Garancia

4.6.2018, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša spoločnosť akceptuje vo svojich maloobchodných prevádzkach poukážky rôznych spoločností. S týmito spoločnosťami máme uzatvorené zmluvy, kde máme stanovený poplatok vo výške percentuálneho podielu z hodnoty akceptovaných poukážok. S ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné daňové priznanie k DPH pri oneskorenej úhrade za dodanie tovaru v roku 2018Garancia

4.6.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 15. 3. 2018 mi bola zaslaná e-mailom faktúra z Českej republiky za dodaný tovar v marci 2017, ktorá nebola v našej účtovnej evidencii (faktúra nebola doručená do učtárne), ide o samozdanenie. Je potrebné podať dodatočné daňové priznanie ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné daňové priznanie a daňová kontrola v súvislosti s nadmerným odpočtom v roku 2018

4.6.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak platiteľ uplatňuje nadmerný odpočet alebo ho zvyšuje dodatočným daňovým priznaním podaným po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom vznikol, daňový úrad vráti nadmerný odpočet alebo ...
viac

Úroky z pôžičky od FO a PO z pohľadu daňovo uznateľných výdavkov v roku 2018Garancia

1.6.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úroky z pôžičky od FO a PO sú daňovými výdavkami až po zaplatení ? Môžeme ich účtovať do 562, aj keď sme ich zaplatili v r. 2018? Predpokladáme, že ide o zdaniteľné osoby v tuzemsku usadené. Máme totiž aj § 17 ods. 19 pím. e) zákona o dani ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najčítanejšie

Dodanie tovaru do členských štátov EÚ z pohľadu DPH v roku 2016Archív

26.5.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri dodaní tovaru zo SR do iného členského štátu (s výnimkou dodávok nových dopravných prostriedkov), je potrebné rozlišovať, komu sú dodávky tovaru určené. Ak je odberateľom tovaru v inom členskom štáte osoba registrovaná pre daň, dodávka tovaru je oslobodená ...
viac

Komentár k ZDPH § 70 Vedenie záznamovGarancia

23.1.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  § 70 (1) Platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, o ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 19/1 (prvá a druhá veta zákona) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Dodanie tovaru, ak si tovar prevezme odberateľ v závode dodávateľa ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZDPH § 78 Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnostiGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
78/1 Daň , ktorú je povinný platiť platiteľ podľa  § 69 , je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť zo zdaniteľného obchodu okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru, ktorá je ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Limity pre zásielkový tovar (pri e-shopoch) v rámci EÚ v roku 2016Archív

28.7.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zásielkový predaj je upravený v § 6 a v § 14 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.. Ide o dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet z členského štátu iného ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 157/2018 Z.z. o metrológii (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a o niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

19.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

6.9.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

Daňový špeciál: DPH a DZP v roku 2018 v praktických príkladoch

6.8. - 8.8.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Aktuálne problémy DPH a DZP na praktických príkladoch môžete riešiť spolu so skúseným lektorom a daňovým poradcom Milanom Kúdelom počas trojdňového školenia...Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2018

7.11. - 9.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela a odborníci z praxe
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvomdaňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný...Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: