Daňový kalendár
august 2019
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Najbližšia daňová povinnosť
26.8.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček k Vášmu predplatnému
Pripravovaná novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1.januára 2020

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Najnovšie

Oslobodenie od dane - dodanie tovaru, ktorý je určený na umiestnenie do daňového skladu v tuzemsku a súvisiacich služieb od roku 2020Garancia

15.8.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. , navrhuje tiež nový paragraf 48e, ktorý sa týka oslobodenia od dane v daňovom sklade. Konkrétne sa týka oslobodenia od dane - dodania tovaru ...
viac

Vedenie záznamov podľa zákona o DPH od roku 2020Garancia

15.8.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. , sa novelizuje aj § 70 ods. 2 a 4 . Účinnosť zákona je navrhnutá od 1. januára 2020. Pri všetkých vedených záznamoch aj podrobných aj osobitných sa ...
viac

Oslobodenie od dane - dodanie tovaru v daňovom sklade v tuzemsku a súvisiacich služieb od roku 2020Garancia

12.8.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. , navrhuje tiež nový paragraf 48e, ktorý sa týka oslobodenia od dane v daňovom sklade. Konkrétne sa týka oslobodenia od dane - dodanie tovaru ...
viac

Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte od roku 2020Garancia

12.8.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. , mení aj § 55f ods. 1 . Jedná sa však len o legislatívno - technickú úpravu, kde sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky”. Účinnosť zákona je ...
viac

Úprava odpočítanej dane podľa § 54d od roku 2020Garancia

8.8.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. , dopĺňa aj paragraf 54d odsek 4. Pričom sa navrhuje stanoviť pravidlá daňového zaobchádzania s hnuteľným investičným majetkom v prípadoch, v ktorých ...
viac

Mechanizmus opravy odpočítanej dane zo služieb od roku 2020Garancia

5.8.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. , zavádza nový paragraf 53a . V súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora (C-322/99 a C-323/99 Fischer a Brandenstein) sa navrhuje zaviesť ...
viac

Podanie daňového priznania podľa zákona o DPH v roku 2020Garancia

5.8.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. , navrhuje z dôvodu právnej istoty doplniť do § 78 ods. 2 tak, aby bolo jednoznačné, že zahraničná osoba registrovaná ako platiteľ dane, ktorá ...
viac

Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry od roku 2020Garancia

1.8.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. , mení paragraf 65 odsek 4. Právna úprava týkajúca sa osobitnej úpravy zdaňovania služieb cestovného ruchu sa dopĺňa o postup pri oprave základu dane, ...
viac

Oprava faktúry z pohľadu DPH v roku 2019Garancia

30.7.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Postup pri oprave základu dane pri dodaní tovarov alebo služieb (t. j. pri tuzemských dodaniach tovarov a služieb medzi podnikateľmi v tuzemsku, pri dodaní tovaru a služby z tuzemska do iného členského štátu, resp. do tretieho štátu, pri dodaní ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodanie a nájom nehnuteľnosti z pohľadu dane z pridanej hodnoty v roku 2019Garancia

30.7.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak sa prenajíma alebo poskytuje podnájom nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa na území Slovenskej republiky, na pokračujúcej báze na účely dosahovania opakovaného príjmu z tohto majetku bez ohľadu na skutočnosť, či je nehnuteľnosť ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najčítanejšie

Klasifikácia produkcie na účely zaradenia do odpisových skupín v roku 2016Garancia

31.3.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Produkcia, ktorá sa nemôže v zmysle § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) zahrnovať do daňových výdavkov podnikateľských subjektov jednorazovo, ale postupne vo forme ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a pokladnica e-kasa klient od 1.1.2019, 1.4.2019 a od 1.10.2019Garancia

28.12.2018, Ing. Petronela Mastihubová, Zdroj: Verlag Dashöfer
4. decembra 2018 bola schválená novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Tuzemský prenos daňovej povinnosti v roku 2019Garancia

13.2.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prenos daňovej povinnosti pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty znamená, že daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby v tuzemsku je prenesená z dodávateľa tovaru alebo služby na osobu, ktorej bol tovar dodaný alebo služba poskytnutá. ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 16 Miesto dodania služby vo výnimk...Garancia

1.1.2019, Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer § 16 ods. 1 Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Novela zákona o DPH od 1.1.2018 - aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPHGarancia

10.4.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tuzemský prenos daňovej povinnosti medzi dvoma platiteľmi DPH Podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH je platiteľ , ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 88/2019 Z.z. novela zák. č. 385/2018 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2019 v čiastke č. 37)
  • 109/2019 Z.z. novela vyhl. č. 378/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 115/2019 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky (vyšlo dňa: 1.5.2019 v čiastke č. 46)
  • 137/2019 Z.z. novela zák. č. 161/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 27.5.2019 v čiastke č. 54)
  • 155/2019 Z.z. novela zák. č. 131/2002 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 5.6.2019 v čiastke č. 59)
  • 156/2019 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 5.6.2019 v čiastke č. 59)
  • 221/2019 Z.z. novela zák. č. 177/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 228/2019 Z.z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu (vyšlo dňa: 23.7.2019 v čiastke č. 82)
  • 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

9.9.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

Daňový špeciál: DPH a DZP v roku 2019 v praktických príkladoch

10.12. - 12.12.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Aktuálne problémy DPH a DZP na praktických príkladoch môžete riešiť spolu so skúseným lektorom a daňovým poradcom Milanom Kúdelom počas trojdňového školenia...Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2019

6.11. - 8.11. 2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela a odborníci z praxe
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvomdaňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný...Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: