dnes je 29.11.2022

Input:

Zrušenie registrácie pre DPH na základe žiadosti SZČO v roku 2022

24.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.08.1.1 Zrušenie registrácie pre DPH na základe žiadosti SZČO v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Dôvody, na základe ktorých platiteľ dane môže, respektíve je povinný požiadať o zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty, upravuje § 81 ods. 1 a ods. 2 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o DPH”). Podľa § 81 ods. 3 zákona o DPH, daňový úrad môže zrušiť registráciu pre daň na základe žiadosti platiteľa dane, ak zistí, že sú splnené podmienky na zrušenie registrácie. Daňový úrad nemá povinnosť, ale možnosť na základe prijatej žiadosti registráciu pre daň zrušiť. Pri podaní žiadosti o zrušenie registrácie pre daň platiteľ dane postupuje podľa § 13 zákona č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok”). Zo žiadosti o zrušenie