dnes je 21.9.2023

Input:

Zrušenie registrácie k dani z príjmov

27.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.2.3 Zrušenie registrácie k dani z príjmov

Ing. Ján Mintál

Príklad:

Daňový subjekt – fyzická osoba registrovaná na dani z príjmov FO zrušila živnostenské oprávnenie. Do koľkých dní je daňový subjekt povinný požiadať o zrušenie registrácie na dani z príjmov FO a vrátiť osvedčenie o registrácii – kartičku s prideleným daňovým identifikačným číslom?

Legislatívna úprava:

  • -> zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stanovisko:

V zmysle § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „daňový poriadok”), ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa § 67 ods.2 daňového poriadku vrátane zmien, ktoré majú za následok zrušenie registrácie k niektorej dani, oznámi to daňový subjekt správcovi dane v lehote do 30