Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zmena obchodného mena spoločnosti a správne údaje na faktúre z pohľadu DPH v roku 2019

4.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.02.2.2 Zmena obchodného mena spoločnosti a správne údaje na faktúre z pohľadu DPH v roku 2019

Ing. Ivana Jackaninová, daňový poradca Audit Tax Consulting, k.s.


Od 1. 1. 2019 sa zmení obchodné meno našej spoločnosti, ostatné identifikačné údaje zostanú nezmenené. Predpokladáme, že v januári 2019 sa objavia aj faktúry od dodávateľov za tovar a služby so starým názvom spoločnosti.

Môže spoločnosť odpočítať DPH z tovaru a služieb v zmysle § 49 ods. 2 zákona o DPH z faktúr s pôvodným obchodným menom, teda, keď faktúry nebudú obsahovať správne náležitosti podľa § 74 ods. 1 písm. b) zákona o DPH.

Spoločnosť by mala informovať svojich obchodných partnerov o zmene obchodného mena a dátume účinnosti tejto zmeny. Ak spoločnosti budú doručené faktúry s pôvodným obchodným menom, spoločnosť by mala požiadať dodávateľov o opravu fakturačných údajov.

V ustanovení § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) sú taxatívne stanovené náležitosti faktúry. V prípade identifikácie príjemcu tovaru alebo služby sa vo faktúre musí uvádzať meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresa jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresa miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba.

Zároveň je v § 51 ods. 1 písm. a) zákona o DPH ustanovené, že platiteľ dane si môže uplatniť právo na odpočítanie dane, ak má faktúru vyhotovenú podľa § 71 zákona o DPH.

V tejto súvislosti vyplýva z rozsudkov súdneho dvora EÚ nasledovné:

  • Vlastníctvo faktúry, na ktorej sú uvedené údaje podľa právneho predpisu, je formálnou podmienkou uplatnenia práva na odpočet DPH. Odpočet DPH zaplatenej na vstupe je pritom nutné povoliť, ak sú splnené vecné požiadavky, napriek tomu, že zdaniteľná osoba nesplnila

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: