dnes je 22.7.2024

Input:

Živnostník a blokové pokuty v roku 2023

25.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.05.1.2 Živnostník a blokové pokuty v roku 2023

Ing. Ján Mintál

Ukladanie pokút na mieste, tzv. blokové pokuty predstavuje zvláštny spôsob trestania porušení vymedzených ustanovení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v z. n. p. (ďalej iba „živnostenský zákon”), a je obsiahnuté v rámci ustanovenia § 65b spomínaného právneho predpisu.

Uloženie pokuty na mieste je možné uplatniť v prípade porušenia „menšej závažnosti”, ak porušenie ustanovenej povinnosti je možné spoľahlivo zistiť a podnikateľ je ochotný pokutu zaplatiť, pričom však výška sankcie nemôže presiahnuť 165 eur. Inštitút ukladania tzv. blokových pokút je ustanovený z dôvodov vyššej pružnosti a efektívnosti procesu konania v danej veci. Ide o prípady zjavného a menej závažného porušovania predpisov.

Konkrétne ide o následovné prípady ustanovené živnostenským zákonom:

  • Podnikateľ nesplní povinnosti o označovaní prevádzkarne,