dnes je 1.12.2023

Input:

Zdaňovacie obdobie pri dani z motorových vozidiel u fyzických osôb v osobitných prípadoch

25.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.1.3 Zdaňovacie obdobie pri dani z motorových vozidiel u fyzických osôb v osobitných prípadoch

Ing. Ján Mintál

Zdaňovacím obdobím pre daň z motorových vozidiel je v zásade kalendárny rok. Daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie podáva daňovník do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia, pričom týmto dňom je daň splatná.

V prípadoch, ak daňovník zomrie alebo ukončí, resp. preruší podnikanie, však zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v z. n. p. (ďalej iba „zákon o dani z motorových vozidiel”) upravuje zdaňovacie obdobie, ako aj lehotu na podanie daňového priznania osobitným spôsobom. 

Pre daňovníka, ktorý ukončil alebo prerušil podnikanie, sa zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil alebo prerušil podnikanie. Daňovník je povinný do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho