dnes je 16.7.2024

Input:

Zavedenie určitých povinností pre poskytovateľov platobných služieb od roku 2024

30.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.11.1.6 Zavedenie určitých povinností pre poskytovateľov platobných služieb od roku 2024

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Od 1. januára 2024 sa do Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. navrhuje transponovať Smernicu Rady (EÚ) 2020/284, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica 2006/112/ES, v prípade zavedenia určitých povinností pre poskytovateľov platobných služieb.

Hlavným dôvodom prijatia tejto smernice bola zmena nákupného správania zákazníkov a masívny rozmach elektronického obchodu. Zákazníci čoraz častejšie využívajú možnosť nákupov prostredníctvom webových sídiel zahraničných dodávateľov alebo prostredníctvom rôznych platforiem, ktoré im umožňujú na jednom mieste nakupovať tovary alebo služby od rôznych dodávateľov. Často dochádza k situácii, kedy dodávateľ tovaru alebo služby je usadený v jednom členskom štáte, prípadne v tretej