dnes je 9.12.2019
Input:

Zaplatenie preddavku tuzemským platiteľom pred nadobudnutím tovaru z iného členského štátu v roku 2019

30.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.14.2.1 Zaplatenie preddavku tuzemským platiteľom pred nadobudnutím tovaru z iného členského štátu v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Objednali sme tovar zo zahraničia a keďže nedošlo k plneniu do 15 dní, vystavili nám daňový doklad k prijatej platbe. Účtujeme samozdanenie – faktúra sa objaví na riadkoch 7 a 8 výkazu DPH?

Takisto podávame INTRASTAT hlásenie a táto suma sa v hlásení neobjaví, lebo tovar sme zatiaľ nedostali, takže suma za hlásenie sa potom nebude zhodovať zo sumou z riadku 7. Je to v poriadku?

Odpoveď:

Zaplatenie preddavku (zálohy) tuzemským platiteľom pred nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu:

Pre tuzemského odberateľa, ktorý si objednal tovar pod identifikačným číslom prideleným pre daň v tuzemsku z iného členského štátu (ďalej len ČŠ), pričom tovar je prepravený z iného ČŠ štátu od dodávateľa, ktorý je identifikovaný pre daň v tomto ČŠ, vznik daňovej povinnosti osobitne upravuje § 20 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH). Podľa citovaného ustanovenia daňová povinnosť vzniká:

  • 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru alebo

  • dňom vyhotovenia