dnes je 6.7.2022

Input:

Zálohová platba pri cezhraničnom dodaní tovaru z pohľadu DPH v roku 2022

30.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.05.2.5 Zálohová platba pri cezhraničnom dodaní tovaru z pohľadu DPH v roku 2022

Ing. Ivana Glazelová


Technologické zariadenie spojené s montážou objednané z ČŠ EÚ platiteľa DPH pre tuzemského platiteľa DPH. Výrobca technologického zariadenia požadoval zálohovú platbu, ktorá bola uhradená. Má sa aj táto zálohová platba samozdaniť a uviesť v hlásení DPH aj na vstupe aj na výstupe, alebo má sa to uviesť až pri konečnej vyúčtovacej faktúre?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Z uvedenej otázky nie je jasné, či Vaša spoločnosť dodáva iba technologické zariadenie alebo zároveň Vaša spoločnosť realizuje s dodávkou aj jeho inštaláciu a montáž.

V prípade, že dodávate zariadenie s inštaláciou a montážou miesto dodania sa určí podľa § 13 ZDPH zákona o DPH:

Ods. 1 – Miestom dodania tovaru:

  • písm. b) – ak je dodanie tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou