Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Základ daně a výpočet daně

8.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8 Základ daně a výpočet daně

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Zákon o DPH upravuje stanovení základu daně a výpočet daně jednak obecně, ale také ve specifických případech. Oblast základu daně a výpočtu daně při dovozu zboží je řešena v části týkající se dovozu zboží.

Právní úprava

§ 36, § 36a, § 37 a § 37a ZDPH


Základ daně

Základ daně také zahrnuje

Základ daně nezahrnuje

Příklad

Plátce dodává svým odběratelům zboží - potraviny, přičemž sjednává dodání zboží včetně jeho přepravy k odběratelům. Do základu daně předmětného plnění – dodání zboží – bude plátce zahrnovat i přepravu zboží jako vedlejší výdaj.

Příklad

Plátce, který ve své provozovně (restauraci) poskytuje stravovací služby, nabízí zákazníkům také službu dodání hotových jídel k odnesení ke konzumaci mimo tuto provozovnu. Teplá hotová jídla přitom dodává zákazníkům v tzv. menuboxech. Hodnota tohoto obalu je vedlejším výdajem poskytnutého plnění, tedy dodání zboží (teplého jídla), a bude zahrnuta do základu daně dodávaného zboží.

Příklad

Plátce – prodejce knih – dodává knihy na základě objednávky zákazníkům formou poštovních zásilek. Po zákaznících požaduje mimo úhrady hodnoty knihy navíc úhradu balného a poštovného, které jsou jeho nákladem. Hodnota balného a poštovného bude zahrnuta jako vedlejší výdaj do základu daně předmětného plnění – dodání zboží.

Příklad

Plátce provádí opravu střechy na rodinném domě soukromé osoby. Materiál, který v rámci provedení stavebních a montážních prací při opravě do stavby jako její součást montážními a stavebními pracemi zabuduje nebo zamontuje, zahrne do základu daně poskytnuté služby.

Příklad

Zákazník při výběru zboží v provozovně plátce zjistí, že nabízené zboží je nepatrně poškozené. Zákazník přistoupí na nabídku prodejce – plátce, že toto zboží odebere se slevou. Jelikož se jedná a slevu z ceny poskytnutou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně u tohoto zdanitelného plnění bude o poskytnutou slevu z ceny snížen.

Příklad

Plátce pronajímá nebytové prostory. S nájemcem má sjednáno, že jeho jménem a na jeho účet provádí úhrady vody a elektřiny. Pokud si plátce u plnění uhrazeného za nájemce neuplatní nárok na odpočet daně a částka přijatá od nájemce nepřevýší částku za něj uhrazenou, nezahrnuje plátce částku, kterou obdržel od nájemce, do základu daně.


Základ daně u vymezených plnění

Základ daně ve zvláštních případech

Výpočet daně

Příklad

Plátce sjedná s odběratelem dodání zboží (sazba daně 21 %) v hodnotě 5 000 000 Kč + platná sazba daně. S odběratelem ujedná zaplacení zálohy ve výši 1 000 000 Kč + platná sazba daně před uskutečněním zdanitelného plnění – dodání zboží.

Výpočet daně z přijaté zálohy:

1 000 000 × 21 % = 210 000 Kč

Výpočet daně k datu uskutečnění plnění:

Rozdíl mezi základy daně:

5 000 000 – 1 000 000 = 4 000 000 Kč

Výpočet daně:

4 000 000 × 21 % = 840 000 Kč

Upozornění na časté chyby

Upozornění na časté chyby

Plátci v případě dodání zboží k hodnotě zboží vyčíslují samostatně hodnotu přepravy, poštovného či balného a nezahrnují tyto vedlejší výdaje do základu daně zdanitelného plnění. Pokud je sazba daně u zboží odlišná od sazeb daně u vedlejších výdajů, dochází k chybnému odvodu daně z plnění v různých sazbách daně a v důsledku toho může dojít i k neoprávněnému uplatnění nároku na odpočet daně příjemcem plnění. Obdobná situace může nastat v případě, kdy je při poskytnutí stavebních a montážních prací mimo základ daně účtován zabudovaný materiál či zařízení.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: