dnes je 9.12.2023

Input:

Vysporiadanie príjmov rezidenta SR zo zahraničia

19.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.2.3 Vysporiadanie príjmov rezidenta SR zo zahraničia

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Rezidentovi SR v roku 2022 plynuli príjmy zo zamestnania na Slovensku vo výške 3 600 eur, príjmy z podnikania vo výške 12 000 eur a tiež príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v Poľskej republike vo výške 6 000 eur. V ktorom štáte má daňovník podať daňové priznanie z týchto príjmov?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • -> Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.
  • -> Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.95/1996 Z. z.

Stanovisko:

Rezident SR (daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou) je v zmysle § 2 písm. f) zákona o dani z príjmov povinný vysporiadať si v SR svoje celosvetové príjmy – t. j. príjmy zo zdrojov na území SR, ako aj príjmy zo zdrojov v zahraničí.

V uvedenom prípade daňovník (rezident SR) podá v SR daňové priznanie typu B (dosiahol príjmy zo závislej činnosti