dnes je 1.12.2023

Input:

Výnimka z povinnosti evidovať tržbu fyzickou osobou s ŤZP

24.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.1.2 Výnimka z povinnosti evidovať tržbu fyzickou osobou s ŤZP

Ing. Ján Mintál

Zákon č. 289/2008 Z. z. sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo na právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie podľa § 2 ods. 2 ObZ (ďalej len „podnikateľ”) predáva tovar alebo poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 (ďalej len „služba”). Zákon č. 289/2008 Z. z. sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak predáva tovar alebo poskytuje službu na území Slovenskej republiky.

Podnikateľ je povinný v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. evidovať tržbu v systéme e-kasa klient prostredníctvom pokladnice e-kasa klient (ďalej len „PEKK”) bez zbytočného odkladu po jej prijatí alebo pri prekročení hraničnej doby odozvy v zákonom ustanovených lehotách.

Povinnosť evidovať tržbu v PEKK sa však okrem iných prípadov nevzťahuje na predaj