dnes je 16.7.2024

Input:

Úvodník

3.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu DPH aktuálne sa dočítate o registračnej povinnosti za platiteľa DPH od 1.1.2025. Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, sa počnúc 1.1 2025 stáva platiteľom dane prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý hodnota bez dane dodaných tovarov alebo služieb touto osobou, ktoré sa zahŕňajú do obratu presiahla 50 000 eur.

Ako je to v prípade DPH z pohľadu miesta dodania vymedzených služieb od 1.1.2025? V dôsledku ostatnej novely zákona o DPH sa od 1.1.2025 ustanovuje, že ak sa kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a podobné služby, ako napríklad služby na výstavách a veľtrhoch, vysielajú alebo iným spôsobom virtuálne sprístupňujú, miestom dodania týchto služieb,