dnes je 17.2.2020
Input:

Úvodník

12.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu DPH aktuálne prinášame spracovanie témy refakturácie služieb z pohľadu DPH v roku 2020. S refakturáciou nákladov sa možno stretnúť v praxi v prípadoch, keď si objednávateľ objedná tovar alebo službu dodávateľa. Tento dodávateľ však nie je priamym dodávateľom tovaru alebo služby pre objednávateľa, ale tento tovar alebo službu obstará od tzv. subdodávateľa a následne realizuje dodávku tohto tovaru alebo služby objednávateľovi. Z právneho hľadiska možno tento obchodný vzťah považovať za vzťah mandanta a mandatára, resp. za vzťah komitenta a komisionára. Nezabudnite, že v článku máte i praktické príklady, ktoré vecne dopĺňajú spracovanú tému refakturácie pre rok 2020.

Ako riešiť reklamné predmety z pohľadu DPH v roku 2020? Viete, aký je rozdiel medzi reklamným predmetom, reprezentáciou alebo obchodnou vzorkou z pohľadu DPH v roku 2020? Ako to bude pre platiteľa a pre neplatiteľa DPH? Spracovanie témy spolu aj s praktickými príkladmi nájdete už v tomto čísle časopisu.

Odporúčame prečítať si i praktické riešenie prípadov z praxe:

  • Nákup a predaj automobilu neplatcovi DPH