Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Úvodník

27.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.12 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu DPH aktuálne Vás informujeme o tom, ako postupovať v prípade zisťovania základu dane z pohľadu DPH v roku 2019. POZOR! S platnosťou od januára 2020 návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorou sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., navrhuje zrovnoprávniť určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorý nie je odpisovaným majetkom podľa zákona o dani z príjmov, s určením základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorý je odpisovaným majetkom podľa zákona o dani z príjmov. V podstate ide o drobný hmotný majetok a na účel stanovenia základu dane sa navrhuje fikcia štvorročného rovnomerného odpisovania tohto majetku. Od 1. januára 2020 sa teda pridáva, že pri dodaní tovaru, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 eur vrátane a ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, je základom dane zostatková cena, ktorá sa určí ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný rovnomerne po dobu štyroch rokov.

Viete, ako postupovať v prípade, že nemáte na zaplatenie dane? Správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach len v prípade, ak dlžná suma bude zabezpečená záložným právom podľa § 81 Daňového poriadku alebo niektorým zo spôsobov zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: