dnes je 21.9.2019
Input:

Uplatnenie DPH na vstupe pri príjmoch podľa § 39 zákona o DPH v roku 2019

15.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.2.2 Uplatnenie DPH na vstupe pri príjmoch podľa § 39 zákona o DPH v roku 2019

Ing. Monika Ziškayová


Daňovník je registrovaný ako platca DPH. Má príjmy iba podľa § 39 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Môže si uplatniť DPH na vstupe, ak sa výdavky vzťahujú iba k týmto príjmom?

Odpoveď:

Právo na odpočítanie dane z tovaru alebo zo služby (na vstupe) vzniká platiteľovi, iba ak pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť (na výstupe).

Podľa ustanovenia § 49 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH”) platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 42, s výnimkou poisťovacích služieb podľa § 37finančných služieb podľa § 39 zákona o DPH, ak:

  • sú poskytnuté zákazníkovi, ktorý nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko na území EÚ, alebo