dnes je 15.8.2020

Input:

Úhrada faktúr len bezhotovostným spôsobom v roku 2020

28.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.14.2.3 Úhrada faktúr len bezhotovostným spôsobom v roku 2020

Ing. Dušan Dobšovič


S. r. o., pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby vystavuje faktúry a rozhodla sa, že úhrady faktúr od odberateľov bude prijímať len bezhotovostne. Je spoločnosť povinná zakúpiť ERP, napr. z dôvodu dotácie pokladne z bankového účtu, alebo vkladu krátkodobej finančnej výpomoci spoločníka? Ak odberateľ uhradí faktúru s. r. o. vkladom na účet dodávateľa, je tento spôsob úhrady bezhotovostný?

Odpoveď:

Pokiaľ na predajných miestach nie je prijímaná tržba v hotovosti, podnikateľ predávajúci tovar alebo poskytovaní služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v z. n. p. nemá dôvod používať elektronickú registračnú pokladnicu. Súčasne síce v zmysle § 3 ods. 3 zákona platí, že pokiaľ podnikateľ (legislatívna skratka pre fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu) vloží do ERP hotovosť (okrem prijatej tržby), je povinný ju po vložení bezodkladne zaevidovať v tejto ERP. Keďže Vy z dôvodu neprijímania hotovostných platieb používať ERP nebudete, nevznikne vám žiadna povinnosť používania ERP ani v prípadoch vkladov.

V zmysle § 2 písm. z) zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej