dnes je 9.12.2023

Input:

Substitučné zastupovanie daňového subjektu v roku 2022

28.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.09.2.3 Substitučné zastupovanie daňového subjektu v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Otázka:

Daňový subjekt udelil všeobecné plnomocenstvo fyzickej osobe X. Môže tento zástupca udeliť substitučnú plnú moc inej fyzickej osobe Y?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • -> zákon č. 563/2009 Z. z. o správe dani (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stanovisko:

V prípade substitučného zastúpenia, je substitútom osoba, ktorá je splnomocnená zástupcom za neho konať. Ak si zastúpený zvolí zástupcu, za tohto zástupcu môže konať aj iná osoba (substitút), ak sú súčasne splnené podmienky:

  • -> zastúpený udelí plnomocenstvo daňovému poradcovi alebo advokátovi,
  • -> z plnomocenstva musí vyplývať, že za zástupcu môže konať aj iná osoba, t.j. substitút,
  • -> zástupca udelí substitútovi plnomocenstvo.

Plnomocenstvo môže zástupca udeliť substitútovi aj do zápisnice u