dnes je 16.7.2024

Input:

Spotreba pohonných látok z pohľadu daňovo uznateľných výdavkov a DPH v roku 2022

19.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.09.2.5 Spotreba pohonných látok z pohľadu daňovo uznateľných výdavkov a DPH v roku 2022

Ing. Jozef Pohlod

Otázka:

Firma A vykonáva stavebnú činnosť a vlastní vozidlá prostredníctvom ktorých sa presúva zo sídla firmy na miesto stavby. Vodičmi vozidiel sú subdodávatelia teda živnostníci, ktorí zároveň aj tankujú do týchto vozidiel z prostriedkov firmy. Je to daňovo uznateľný náklad z pohľadu DPH aj dane z príjmu?

Odpoveď:

Legislatívna úprava: zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Pohľad autora na problematiku:

Pokiaľ sú vozidla zaradené v majetku stavebnej spoločnosti a využívajú sa na zabezpečenie príjmov spoločnosti, potom spotreba pohonných látok je daňovým výdavkom spoločnosti v súlade s ustanovením § 2 písm. i) ZDP rešpektujúc pritom aj ustanovenia § 19 ods.2 písm. l) ZDP. Obdobne platiteľ dane si