dnes je 27.3.2023

Input:

Spoločná a nerozdielna zodpovednosť členov skupiny a doručovanie

15.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.1.5 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť členov skupiny a doručovanie

Ing. Ján Mintál

V zmysle druhej vety ustanovenia § 4b ods.4 ZDPH platí, že členovia skupiny zodpovedajú spoločne a nerozdielne za povinnosti skupiny vyplývajúce zo zákona o DPH a z daňového poriadku, a to aj po zrušení skupiny alebo po vystúpení člena skupiny zo skupiny, za obdobie, v ktorom boli členmi skupiny. To znamená, že daňový úrad môže požadovať platenie dlžnej sumy dane a sankcií týkajúcich sa porušenia povinnosti skupiny vyplývajúcich zo zákona o DPH a z daňového poriadku od ktoréhokoľvek člena skupiny.

V praxi sa to aplikuje takým spôsobom, že v prvom rade sa vyžaduje platenie DPH a sankcií od zástupcu skupiny. Ak nebude možné žiadať platenie DPH a sankcií od zástupcu skupiny, daňový úrad môže požadovať platenie dlžnej sumy DPH a sankcií od ktoréhokoľvek iného člena, príp. členov