dnes je 21.11.2019
Input:

Služby dodávané členom, služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou oslobodené od dane v roku 2020

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.19.1.1 Služby dodávané členom, služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou oslobodené od dane v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

V článku si priblížime služby dodávané členom, služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou, ktoré sú oslobodené od dane podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.

Oslobodené od dane sú služby dodávané ako protihodnota členského príspevku pre vlastných členov politických strán a hnutí, cirkví a náboženských spoločností, občianskych združení vrátane odborových organizácií a profesijných komôr, v prípade, že toto oslobodenie od dane nenarušuje hospodársku súťaž. Pričom je oslobodený od dane aj tovar dodaný týmito osobami v úzkej súvislosti s dodanou službou.

Oslobodené od dane sú služby, ktoré svojim členom dodáva právnická osoba, ak všetci jej členovia vykonávajú činnosť, ktorá je oslobodená od dane, tzn. poštové služby, zdravotnú starostlivosť, služby sociálnej pomoci, výchovné služby a vzdelávacie služby, služby dodávané členom, služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou, kultúrne služby, zhromažďovanie finančných prostriedkov, služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, poisťovacie služby, dodanie a nájom nehnuteľnosti, finančné služby, predaj poštových cenín a kolkov, prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier alebo činnosť, ktorá nie je predmetom dane. Taktiež sú oslobodené od dane služby, ktoré svojim členom dodáva právnická osoba, ak tieto služby sú priamo nevyhnutné na vykonávanie spomenutých činností, alebo ak táto právnická osoba požaduje od svojich členov len úhradu podielu na spoločných výdavkoch a toto oslobodenie od dane nenarušuje hospodársku súťaž.

Oslobodené od dane sú služby, ktoré úzko súvisia so športom