dnes je 1.12.2023

Input:

Registračná povinnosť autora v roku 2023

26.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.2.1 Registračná povinnosť autora v roku 2023

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Má daňovník s príjmami z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, pri ktorých neuplatnil postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, t. j. neuzatvoril dohodu o nezrážaní dane z príjmov,  registračnú povinnosť?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Stanovisko:

Podľa § 49a ods. 2 zákona o dani z príjmov je fyzická osoba, ktorá začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť, povinná požiadať správcu dane o registráciu. Registračná povinnosť sa podľa § 49a ods. 13 spomínaného zákona nevzťahuje na daňovníka, ktorý má príjmy len podľa § 5 a § 7 alebo § 8 zákona o dani z príjmov, alebo len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov alebo kombináciu týchto príjmov.

Podľa § 43