dnes je 16.7.2024

Input:

Registrácia k DPH pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu v roku 2022

31.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.1.2 Registrácia k DPH pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Povinnosť registrovať sa pre DPH z dôvodu nadobudnutia tovarov z iného členského štátu je obsiahnutá v rámci § 7 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”). V zmysle tohto ustanovenia vzniká registračná povinnosť:

  • - zdaniteľným osobám, ktoré nie sú registrované pre DPH v SR
  • - právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (nevykonáva ekonomickú činnosť v zmysle zákona o DPH – napr. rozpočtová alebo príspevková organizácia)

ak tieto osoby nadobudnú tovar v tuzemsku z iného členského štátu, ktorého nadobudnutím celková hodnota tovaru bez dane dosiahne v kalendárom roku 14 000 eur.

Príklad:

Slovenský podnikateľ, ktorý nie je registrovaný pre daň v SR, nadobudol v mesiaci august 2022 stroj z Nemecka od nemeckého