dnes je 21.9.2019
Input:

Refakturácia poplatku za zrušenie ubytovania v roku 2019

15.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.2.4 Refakturácia poplatku za zrušenie ubytovania v roku 2019

Ing. Monika Ziškayová


Chceli by sme Vás poprosiť o radu vo veci refakturácie poplatku za zrušenie ubytovania.

Slovenská spoločnosť nám vystavila faktúru bez DPH za zrušenie ubytovania, firma je platca DPH.

Následne máme tento poplatok refakturovať našej materskej spoločnosti so sídlom vo FR a registrovanej pod francúzskym DIČ. Bude táto faktúra vystavená bez DPH a nebude sa vykazovať ani v Súhrnnom výkaze, nakoľko služba nebola poskytnutá?

Odpoveď:

Podľa ust. § 759 Občianskeho zákonníka platí, že ubytovaný môže odstúpiť od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby; ujmu vzniknutú