dnes je 17.8.2022

Input:

Prístupy k určeniu indexu daňovej spoľahlivosti daňovníka od 1. januára 2022

14.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.04.1.2 Prístupy k určeniu indexu daňovej spoľahlivosti daňovníka od 1. januára 2022

Ing. Dušan Preisinger

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej len „daňový poriadok”) obsahuje ustanovenia, ktoré určujú princípy určenia indexu daňovej spoľahlivosti daňovníka (definuje ich § 53d – Index daňovej spoľahlivosti). Index daňovej spoľahlivosti je v podstate hodnotením daňovníka (podnikateľského subjektu, ktorý je, v zmysle Obchodného zákonníka, registrovaný ako platca dane z príjmov) na základe plnenia jeho povinností vo vzťahu k finančnej správe vyplývajúcich z daňového poriadku, prípadne osobitných zákonov. Tiež aj na základe ekonomických ukazovateľov (výška dosiahnutých tržieb, štruktúry obežných aktív, výsledku hospodárenia vykázaného v účtovníctve a ďalších ukazovateľov, ktoré poskytujú informácie o schopnosti daňovníka splácať okrem záväzkov