dnes je 1.12.2023

Input:

Príloha č. 7a k zákonu č. 222/2004 Z. z.

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

27.7.1 Príloha č. 7a k zákonu č. 222/2004 Z. z.

Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer


Príloha č. 7a k zákonu č. 222/2004 Z.z. v znení zákona č. 323/2018 Z.z.

ZOZNAM SLUŽIEB SO ZNÍŽENOU SADZBOU DANE

Kódy štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)1)  Opis služby 
55  Ubytovacie služby  

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008) v platnom znení.