dnes je 29.1.2023

Input:

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti umiestnenej v ČR

29.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.11.2.3 Príjem z prenájmu nehnuteľnosti umiestnenej v ČR

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Pán XY, daňový rezident Slovenskej republiky, v roku 2022 poberal príjmy z prenájmu bytu umiestneného na území Českej republiky v sume 8 400 eur. V ktorom štáte bude tieto príjmy zdaňovať?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • -> zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.
  • -> Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (Zbierka zákonov č. 238/2003 Z. z.).

Stanovisko:

V zásade platí, že ak rezident Slovenskej republiky v zdaňovacom období dosiahne príjmy z prenájmu (§ 6 ods. 3 ZDP) alebo z predaja nehnuteľnosti (§ 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov) umiestnenej v zmluvnom štáte v zahraničí, právo na zdanenie týchto príjmov má vo všeobecnosti zahraničie.

Predmetom dane daňového rezidenta SR sú