dnes je 9.8.2020

Input:

Preprava osôb na území Slovenska z pohľadu DPH v roku 2020

12.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.2.6 Preprava osôb na území Slovenska z pohľadu DPH v roku 2020

Ing. Jozef Pohlod


Spoločnosť sa venuje preprave osôb v zmysle zákona o DPH § 46 – preprava na území Slovenska je oslobodená od DPH. Je potrebné na konci roka vypočítať koeficient?

Odpoveď:

Slovenská republika má v ustanovení § 46 ods. 2 zakotvenú výnimku na oslobodenie pri preprave osôb:

  • z tuzemska do zahraničia,

  • zo zahraničia do tuzemska,

  • z miesta v zahraničí do miesta v zahraničí cez tuzemsko,

  • medzi dvomi miestami v tuzemsku, ktorá tvorí súčasť medzinárodnej leteckej alebo vodnej dopravy.

Ostatné služby spojené pri preprave osôb nie sú oslobodené od dane.

Pokiaľ Vaša spoločnosť vykonáva iba prepravu osôb, ktorá súvisí s dopravou oslobodenou od dane podľa § 46 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, potom máte nárok na odpočítanie dane, čo vyplýva z ustanovenia § 49 citovaného zákona a neuplatňujete ustanovenie § 49 ods. 4 zákona.

Ročné