dnes je 29.1.2023

Input:

Prenesenie daňovej povinnosti pri stavebných prácach

31.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.2.4 Prenesenie daňovej povinnosti pri stavebných prácach

Ing. Ivana Glazelová

Otázka:

Sme platcami DPH a poskytujeme službu pre platcu DPH, ktorá spadá pod stavebné práce a bude s prenesením daňovej povinnosti. V rámci poskytnutej služby bude fakturovaný aj dodaný materiál a dopravné náklady (materiál nevyhnutný pre vykonanie danej služby). Chcela by som sa opýtať, či aj tento dodaný materiál a dopravné náklady majú byť fakturované bez DPH - s prenesením daňovej povinnosti.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§ 69 ods. 12 Zákona o DPH, platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na

písm. j) dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods. 1 písm. b), ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu, a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného