dnes je 9.12.2019
Input:

Prefakturácia nájomného z pohľadu DPH v roku 2019

30.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.14.2.2 Prefakturácia nájomného z pohľadu DPH v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Naša spoločnosť má v tretej krajine obchodného zástupcu, ktorý je registrovaný na Slovensku a zaplatil za nás v Číne náklady našej novej prevádzky, t. j. nájomné, energie, internet, atď. Prefakturoval nám tieto náklady a uplatnil na nich slovenskú 20 % DPH. Máme v tomto prípade nárok na odpočet DPH z týchto nákladov? Tieto náklady budú nákladmi našej novej zahraničnej pobočky v CN. Vyfakturoval nám dohodnutú odmenu za svoju činnosť a tiež svoje náklady, ktoré mu vznikli ako jeho cestovné náhrady a uplatnil na tieto náklady slovenskú 20 % DPH. Máme nárok na odpočet DPH za tieto vedľajšie výdavky?

Odpoveď:

§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o DPH, ak je dodanie tovaru bez odoslania alebo prepravy, je miestom dodania miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa jeho dodanie uskutočňuje.

Podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby