dnes je 22.7.2024

Input:

Preddavky na daň pri predĺženej lehote na podanie DP v roku 2023

27.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.2.2 Preddavky na daň pri predĺženej lehote na podanie DP v roku 2023

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Živnostník si na základe „Oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022” predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. 9. 2023 (keďže 30. 9. 2023 bola sobota, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022 bol 2. október 2023). Z tohto priznania mu vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov. Dovtedy preddavky neplatil. V akých lehotách je povinný tieto preddavky zaplatiť?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Stanovisko:

Predovšetkým treba uviesť, že v zmysle § 34 ods. 1 zákona o dani z príjmov predstavuje preddavkové obdobie obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie