dnes je 1.12.2023

Input:

Predaj tovaru z pohľadu DPH

31.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.2.5 Predaj tovaru z pohľadu DPH

Ing Jozef Pohlod


Otázka:

Potrebovala by som poradiť. Predaj červených melónov na faktúru, pôjde o bežné zdanenie 20%, alebo znížená DPH 10%, alebo prenos daňovej povinnosti?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Pohľad autora na problematiku:

Sadzby dane z pridanej hodnoty upravuje § 27 zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”).

V rámci slovenskej daňovej legislatívy rozlišujeme:

  • základnú sadzbu DPH vo výške 20 %

  • a zníženú sadzbu DPH vo výške 10 % na vybrané druhy tovarov a služieb.

Platí, že pokiaľ sa tovar alebo služba nenachádza medzi vybranými druhmi, ktoré sú taxatívne vymedzené v prílohe č. 7 zákona o DPH, uplatní sa na tovar alebo službu 20 % sadzba DPH. Ak teda platiteľ DPH predáva tovar alebo službu, ktoré patria medzi vybrané druhy so zníženou sadzbou,