dnes je 20.11.2019
Input:

Predaj pozemku fyzickej osobe z pohľadu DPH v roku 2019

30.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.20.2.1 Predaj pozemku fyzickej osobe z pohľadu DPH v roku 2019

Ing. Jozef Pohlod

Platca dane predáva fyzickej osobe stavebný pozemok. V kúpnej zmluve je dohodnuté, že náklady za vyhotovenie znaleckého posudku, ktorý obstaral predávajúci, znáša kupujúci. Zároveň je v zmluve dohodnuté, že návrh na vklad do katastra podá predávajúci a tento tiež uhradí kupujúci.

Predávajúci po podpise zmluvy a preberacieho protokolu kupujúcim vystaví faktúru, kde bude fakturovať kúpnu cenu (s DPH – stavebný pozemok), náklady na znalecký posudok a správne poplatky.

Prosíme o radu, či bude cena znaleckého posudku fakturovaná s DPH, alebo bude prechodnou položkou a tiež ako má byť fakturovaný správny poplatok, či s DPH, alebo je to prechodná položka?

Odpoveď:

Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v ustanovení § 22 uvádza, čo je základom dane pri dodaní služby a čo nevstupuje do základu dane.

Podľa ustanovenia § 22 ods. 2 písm. a), do základu dane sa zahŕňajú aj iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu a podľa § 22 ods. 3 do základu dane sa nezahŕňajú výdavky platené v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka, ktoré dodávateľ požaduje od kupujúceho alebo zákazníka. Z otázky vyplýva, že je potrebné rozhodnúť, ktoré ustanovenie citovaného zákona vo Vašom prípade máte použiť. Z uzatvorenej zmluvy vyplýva, že poplatky za návrh na vklad do katastra ako aj znalecký posudok zaplatí kupujúci.

V tomto prípade je potrebné vychádzať zo skutočnosti, akým spôsobom ste účtovali:

  • náklady spojené s obstaraním znaleckého posudku. Pokiaľ ste túto prijatú službu účtovali do nákladov a odpočítali aj príslušnú DPH, potom túto službu účtujete predávajúcemu s daňou buď ako samostatné plnenie,