dnes je 14.12.2019
Input:

Predaj billboardu z pohľadu DPH v roku 2019

27.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.12.2.5 Predaj billboardu z pohľadu DPH v roku 2019

Ing. Monika Ziškayová


Sme platcovia DPH a chceli by sme predať billboard (reklamný panel umiestnený pri ceste) v našom vlastníctve inému platcovi DPH. Nejde o dlhodobý majetok odpisovaný. Ide o panel spojený so zemou tyčami, pri stavbe sa vyžadovalo povolenie od dopravného inšpektorátu, slovenskej správy ciest a ohlásenie výstavby reklamného zariadenia (drobnej stavby) obci. Obec nevydala stavebné povolenie, iba súhlasné stanovisko. Vzťahuje sa na tento predaj prenos daňovej povinnosti na kupujúceho (platcu DPH) ako v prípade predaja nehnuteľnosti alebo to máme predať s DPH?

Odpoveď:

Na účely zákona o DPH sa za nehnuteľnosť považujú stavby alebo ich časti spojené so zemou pevným základom.

Podľa § 43 ods. 2 stavebného zákona je reklamnou stavbou stavba, ktorou je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, a ktorá je:

  • pevne spojená so zemou pevným základom, alebo

  • upevnená strojnými súčiastkami alebo