dnes je 27.3.2023

Input:

Povinnosť FO podať daňové priznanie za rok 2022

19.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.1.1 Povinnosť FO podať daňové priznanie za rok 2022

Ing. Ján Mintál

V zásade podáva fyzická osoba daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí príslušného roka, a to na ktoromkoľvek daňovom úrade, alebo na pobočke daňového úradu, alebo na kontaktnom mieste daňového úradu.

Uvedená problematika je obsiahnutá v rámci § 32 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov”). Na základe tohto ustanovenia je daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2022 povinná fyzická osoba podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2022 presiahnu sumu 2 289,63 eur (s výnimkou uvedenou v § 32 ods. 4 zákona o dani z príjmov), alebo ak vykazuje daňovú stratu. 

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a