dnes je 30.9.2022

Input:

Pokuta za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení zrážkovej dane v roku 2022

24.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.2.2 Pokuta za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení zrážkovej dane v roku 2022

Ing. Ivana Glazelová

Otázka:

DÚ udelil pokutu za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení zrážkovej dane. Chyba nebola v oneskorení podania ale v tom, že mesiac uvedený na oznámení bol chybný. Mal byť mesiac marec a nie február. Daň bola zaplatená tiež pod nesprávnym variabilným symbolom. Prosíme, akou formou sa podáva odvolanie, nakoľko v tomto prípade to bol ľudský faktor. Spoločnosť má elektronickú komunikáciu. Má to byť cez všeobecné podanie s prílohami o dni zaplatenia podielu zisku pre spoločníka?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Tretí diel Opravné prostriedky (zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní – daňový poriadok).

Náležitosti opravného prostriedku sú uvedené v § 72 Všeobecné ustanovenia o odvolaní (daňový poriadok).