dnes je 1.12.2023

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 350/2023 Z. z. - Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia zo 16. augusta 2023 č. MF/011078/2023-36, ktorým sa ustanovuje spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania platobných operácií

8.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.466 Podrobnosti k oznámeniu č. 350/2023 Z. z. - Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia zo 16. augusta 2023 č. MF/011078/2023-36, ktorým sa ustanovuje spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania platobných operácií

JUDr. Renáta Považanová

Prvým septembrovým dňom je účinné opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. augusta 2023 č. MF/011078/2023-36, ktorým sa ustanovuje spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania platobných operácií.

Opatrenie bolo vydané podľa ustanovenia § 10d ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a