dnes je 22.7.2024

Input:

Podanie kontrolného výkazu (DPH)

16.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.4 Podanie kontrolného výkazu (DPH)

Ing.  Ján Mintál

Platiteľ dane je povinný podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami v zásade za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie. Povinnosť podania kontrolného výkazu sa vzťahuje na osoby, ktoré sa registráciou pre daň stávajú platiteľmi dane, t. j. osoby registrované pre daň podľa § 4, § 4b a § 5 ZDPH a na daňového zástupcu podľa § 69aa, ktorý je povinný podať kontrolný výkaz za zastúpené zahraničné osoby.

Kontrolný výkaz je povinný podať aj daňový zástupca pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo do tretieho štátu podľa § 69aa zákona o DPH za zastúpené zahraničné osoby. Zahraničná osoba sa za zákonom stanovených podmienok môže dať zastupovať vo veci nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 zákona o DPH, s cieľom jeho